Vi bruger Cookies!     

         
 X     
muis

Sider om Islam og Politik


                                           

                                                                         

                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                            SENESTE BERETNING / SIDE:

                                   (Tryk på linket herunder)

                                  

                                             Storbritannien 26/8 2012

                                            "Ghettoer" 11/1 2011

                                           Lockerbie 14/9 2010

                                          Abu Musab al Zarqawi 28/8 2010

                                         

                                  

                                                      

                                   

                                                SE DE SENESTE ÆNDRINGER I:

                                         (Tryk på linket herunder) 

 

                                         Iran 18/7 2012 (Henrettelse for druk)..(9b)

                                        Osama bin Laden 9/7 2012 (Punkt 14)

                                        Koranen og Sharia 2/7 2012 (20 årige kvinde idømt stening i Sudan) 

                                        Moskeer og moskedebat 6/3 2012 (Moskeer i USA...Punkt 10)

                                        Ghettoer 25/2 2012 (48 mia. postet i ghettoer.... punkt 9)

                                        Koranen og sharia 1/12 2011 (Voldtægtsoffer 12 år i fængsel i Afghanistan...6B)

                    Alle ændringerne der står herover er indført i beretningerne med hvid tekst            

 

                                  

                                    SKET FRA 570 TIL 2011

                                   (Tryk på linkene herunder)                          

                                 "SKET FRA 570 TIL ?? "  (Sidst ændret 16/8 2013)

                                          

                                    16/8 2013 (52 kristne kirker i Egypten angrebet på et døgn)

                                                14/8 2013 (Egypten erklæars i undtalelsestilstand)

                                    23/3 2013 (Al Qui da-leder dræbt i Mali af franske styrker....)

                                    3/3 2013 (Stort nederlag til Frihedspartiet ved østrisk lokalvalg...)

                         

                                 

                                  

                                                 VIDSTE DU:

                                                                                   

                                       "Vidste du"    (Sidst ændret 12/2 2013) 

                                                           (At der findes over 2100.....)  

                                           (...At  Australiens indbyggertal er på lidt over 23 mio.....)

                                               

                                                 

                                      

                                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                   

                                         

Hej og velkommen på mine sider.

På de forskellige sider vil jeg give et lille indblik i islam, lidt indvandrerpolitik, samt lidt realative korte historier om sager, der vedrører indvandrerpolitikken.

Jordens befolkningsvækst vokser med rekordfart, og har gjort det siden 1830erne. Da kong Frederik den sjette døde i 1839, døde han fra en verden på godt 1 milliard mennesker. Ifølge Carl Haub fra USAs Population Reference Bureau, skal vi godt 100 år frem, før vi nåede den anden milliard. 

I 1999 rundede vi person nr. 6 milliard på jorden, og blot 6 år senere i 2005 rundede vi 6,5 mia. Det er godt 228.000 flere mennesker i gennemsnit på jorden pr. døgn. (2005)  

Ifølge det statslige amerikanske Census Bureau, vil vi i 2012 passere menneske nr. 7 MIA. på jordkloden. Ifølge FN skulle vi i fremtiden nå menneske nummer 8 milliard i år 2021, og nummer 9 milliard i år 2035, for at ende deres beregninger nummer 10 milliard i år 2054.

Hvordan skal klodens ressourcer kunne slå til med otte milliarder flere mennesker de kommende 100 år? Vicepræsident Robert Engelman fra det anderkendte amerikanske miljøinstitut Worldwatch Institute, mener vi simpelthen ikke kan løse verdens miljø og klimaproblemer hvis befolkningen hvert år, vokser med 79 mio. som den gjorde i 2009. Eller 150 FLERE i minuttet.                            

Ifølge en rapport fra FN, der udkom i oktober 2009 sultede 1. milliard mennesker i verden. Man kan spørge sig selv, om hvordan det vil gå i f.eks år 2025. Ta et eksempel: I 2009 havde Etiopien ca. 85 mio, indbyggere, (Hvoraf de ca. 14 mio. skal have hjælp for at overleve).  Worldwetch har regnet ud, at i år 2025 vil tallet være 120 millioner mennesker i Etiopien.

Befolkningsvæksten er dog øget langt mere i Mellemøsten, Asien og Afrika, end i de vestlige lande.Et godt eksempel på dette oplyste Sven Burmester i radioens P1 12. december 1993, kl. 15.25. Han fortalte, at 150 år før 1993...altså i 1843, boede der ca. 3 millioner mennesker i Egypten, og tilsvarende ca. 3 millioner i Danmark. I 1993 var tallet i Egypten steget til ca. 60 millioner, mens det i Danmark var steget til godt 5 millioner.  Et andet eksempel på at f.eks. Afrika langt hurtigere får befolkningsvækst, er ifølge Einer Lyduch, at i 2009 udgør Europas befolkning ca. 11 % på jorden, I 2050 vil den udgøre 7 %, mens Afrikas befolkning i 2009 udgør 12 % af verdens befolkning, vil den i 2050 udgøre godt 24 %.   

Mens EU landene på Middelhavets vest og nordside (Spanien, Italien og Grækenland), er ret stillestående i deres befolkningsvækster, så øges den kraftigt hos genboerne på sydsiden af vandet. De såkaldte Magreblande, (De nordafrikanske lande, der har kyst ud mod Middelhavet, såsom Egypten, Libyen, Algeriet, Tunesien og Marokko). Fra samlet 69 mio. i 1950, havde disse lande et tal på samlet 185 mio. i 1985. Altså en stigning på 116 mio. mennesker på 35 år.

Bare tag Egypten som eksempel, der er indbyggertallet steget fra ca. 45 mio. i 1980, til ca. 78 mio. i 2005, en tilvækst på ca. 33 mio. eller med andre ord en befolkningsvækst 1,3 millioner pr. år (eller 35.616 pr. døgn). På skemaet herunder, vil du kunne se, hvordan de arabiske landes befolkningsvækst er vokset fra 1980 og til 2005, altså i en periode på 25 år. Befolkningstilvæksten i de arabiske lande, er dog alligevel aftaget lidt de senere år, men alligevel er det meget stort. De har simpelthen ikke arbejde nok, til deres befolkninger, og de har allerede måttet impotere fødevarer for at holde sig i live.

 

 

Befolkningsstigningen i verden hænger jo også sammen med, at vi bliver ældre i dag, end i forhold til f.eks for bare ca. 60 år siden. I 1950 var gennemsnitsalderen i verden 46 år, og i 2006 var det steget til 65 år. I Danmark f.eks kom der i 2009 en analyse fra Danica Pension, baseret på tal fra Danmarks statistik, der viste at antallet af danskere, der bliver ældre end 85 år, simpelthen er fordoblet på 30 år.  Fra ca. 50.000 i 1979 til 100.000 i 2009. Ifølge aldersforsker professor Kaare Christensen fra Syddansk Universitetscenter, er gennemsnitsalderen i 2009 øget med knap 3 år, til godt 76 år for mænd, og knap 81 år for kvinder, siden begyndelsen i 1990erne.

Hvis vi forestillede os, at hele den danske befolkning f.eks i 2005 flyttede nord for Limfjorden, ville det svare til en befolkningstæthed på linie med Bangladesh. Indbyggertallet i f.eks Bangladesh er 157 millioner i 2009, fordelt på 147.000 km2 og landet har iøvrigt sammen med Singapore (4,6 millioner på 707 km2),og Taiwan, (23 mill. på 36.000 km2) et af verdens største befolkningsTÆTHEDSTAL.

 

 

 

 I 2009 blev vi 79 mio. FLERE mennesker på jorden.......DET SVARER TIL 150 I MINUTTET...

 

 

 

En så stor menneskestigning som beskrevet herover i verden, og i sædeleshed i Afrika og Mellemøsten, giver automatisk et pres på de vestlige lande, med hensyn til indvandringen.

 

I EU regi er asyl og indvandrerpolitikken også blevet et emne, der fylder mere og mere i den politiske dagsorden.

Der har de sidste 20-25 år været et stærkt øget befolkningspres på EUs grænser, hvilket har givet udslag i en makant stigning i de officielle nettotal for tilstrømningen af udlændinge fra den 3. verden til EU-landene.

Tallene er i 2008 ifølge bogen "Det Politiske Europa" oppe på ca. 2 mio. mennesker årligt, og det forventes at stige de kommende år. Hertil kommer uofficielle tal for den illegale indvandring, bogen anslår at dette tal udgør ca. 1 mio. årligt.

 

Det er indlysende, at forskellige begivenheder i verden selvfølgelig også har spillet ind, i antallet af indvandrere i de vestlige lande.

Eksempler her kan nævnes, at der kom en del først i 70erne fra Chile på grund af Pinochets millitærkup i september 1973.

Ligeledes kom der et vist antal indere og pakistanere til Danmark i 1972, fordi de var blevet smidt ud af Uganda af landets diktator Idi Amin.

En noget større gruppe fra Iran kom få år efter, da Khomeini fik magten i 1979. Her fik mange politisk asyl.

En stor gruppe fra Irak, da Saddam Hussein først gik i krig mod Iran i 1980, og i 1990 da han gik ind i Kuwait.

Sidst kan nævnes en stor gruppe fra Balkan, da borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien rasede.

Danmark og vesten har tusindvis af europædiske indvandrere, men også mange asiatiske tilflyttere er kommet i årens løb. Thailændere, kinesiere, vietnamesere, indere osv.  Disse har i langt de fleste tilfælde fundet sig godt tilrette i Danmark og vesten. Det er bestemt ikke folk fra disse lande, der tegner sig på nogen måder markant i statistikker, for hverken arbejdsløshed, kriminalitet eller ghettodannelser. Problemerne opstår desværre statistisk set, meget ofte med mennesker, der kommer fra mange mellemøstlige lande, hvilket i mange tilfælde giver problemer med integrationen, netop fordi de menneskers religion og kulturere, ligger milevidt fra Danmarks og vestens, og derfor i mange tilfælde har alt for svært ved, at lade sig integrere i vestens demokratier og systemer.

 

 

I 2009 udgjorde Afrikas befolkning ca. 12 % af verdens befolkning, i 2050 vil den udgøre ca. 24 %. (Eller ca. 3 gange så mange som EU landenes samlede befolkning).

 

Disse problemer, er meget tit medvirkende til en højredrejning i mange europædiske lande, fordi der i mange tilfælde, på den ene side forsvars den vestlige kultur af etniske vesterlændinge, her tænkes i sædeleshed på demokrati og ytringsfrihed, og på den anden side kæmpes for en indførelse af mange religions og kulturelle ting, af mange indvandrere.

En førende ekspert i befolkningsudvikling professor David Coleman fra Oxford University, har givet sit bud på udviklingen frem til 2050, vel og mærke hvis det nuværende indvandrermønster til Europa fortsætter. Indvandrerne fra ikkevestlige lande vil til den tid udgøre omkring 30 % af befolkningen i mange af de europædiske lande vurderer han.

 

Jeg har lavet nogle små biografier af forskellige mennesker, der har en realation til enten Mellemøsten eller indvandrerdebatten.

Desuden har jeg lavet lidt beretninger om centrale emner i selve debatten, moskeer, tørklæder, og en beretning om Sverige, der har nordens klart største indvandrertal.

Læs også lidt om nogle af landene, som muslimske indvandrere kommer fra.  Foreløblig er det kun Tyrkiet, Iran og Pakistan du kan læse om, men der kommer flere lande på siden senere.

Hvis du har en kommentar, ris eller ros, til beretningerne er du velkommen til at skrive i "Kommentarer".

             

Flemming Rønø  

                

                             

Opdateret 17/07/2012

Opdateret 16/08/2013

Besøg  
235728