Vi bruger Cookies!     

         
 X     
muis

Sider om Islam og Politik


                    

                Sket 1952 - 2003

 

Denne datoliste har jeg udarbejdet ud fra de forskellige andre beretninger, jeg har skrevet andetsteds på siden. Men på datolisten er mange andre begivenheder også sat på.

Den er lavet for at få nogenlunde overblik om, hvornår forskellige begivenheder fandt sted i forhold til hinanden.

 

 

                                                 Udarbejdet af Flemming Rønø

 

 

 

 

 

 

1952

 

 18. februar 1952: Belgien: Natos øverste hovedkvarter optager Tyrkiet i den fælles forsvarsalliance.

 

(Læs landebeskrivelsen af Tyrkiet Tryk Her)

 

Tyrkiet har den næststørste hær i Nato”¦

Kun overgået af USA.

 

 

                                                                                     

1953

 

 1953: Israel”¦ Den muslimske organisation Hizb-ut-Tahrir grundlægges i Jerusalem af palæstinenseren Taqiuddin an Nabhchi.

 

(Læs beretningen om Hizb ut Tahrir Tryk her) 

 

1954

 27. juli 1954... Storbritannien: Storbritannien og Egypten indgår en overenskomst, hvorefter de britiske tropper efter 72 års britisk kontrol med Suez- kanalen i løbet af 20 måneder skal forlade kanalzonen.

 

1955

 

Bagdadpagten underskrives. Pagten blev indgået mellem Pakistan, Iran, Irak, Tyrkiet og Storbritannien. Storbritanniens deltagelse i pagten skal ses i lyset af landets tidligere overherredømme i regionen. Formålet med Bagdagpagten var at beskytte landene mod Sovjetunionen.

________________________________________________________________________

1956

 

 1956: ...Egypten:  Kvinderne får valgret.

 

 1956:...Tunesien: Som det første arabiske land, forbyder Tunesien polygami. (Flerkoneri).

 

 

 3. marts 1956... Marokko: Marokko bliver selvstændigt efter franskmændenes styre, i 44 år.

 

 

 

 7. april 1956....Østrig: Det højredrejede Frihedsparti FPO grundlægges.

 

 

 

 14. november 1956... Danmark: Den første flygtning ankommer til Danmark.

Det var Karoly Kovacs, der via Østrig var flygtet fra uroen i Ungarn.

Der kom i alt ca. 1.400 ungarer til Danmark, efter opstandelsen der var sat i gang af universitetselever, men fik opbakning fra hele landets arbejdere.

Det var ikke kommunismen og socialismen man bekæmpede som sådan, men den sovjetiske dominans i Ungarn og den Stalinistiske udgave af kommunismen.

Demonstranterne i Ungarn håbede på, at Sovjet ville acceptere et flerpartisystem, ytringsfrihed og uafhængige domstole.

Man meddelte også Sovjet, at nu ville landet være selvstændigt, og melde sig ud af Warszawa-Pagten.

Derpå indledte Sovjet et angreb på Budapest den 4. november 1956 med ca. 200.000 soldater og 2.500 kampvogne, og afsatte den godt 14. dage gamle regering.

 

 

 November 1956”¦Danmark: Efter de første flygtninge kom til Danmark fra Ungarn oprettes Organisationen Dansk Flygtningehjælp.

Formålet med organisationen er, at arbejde for en bedre fremtid for flygtninge i verdens brændpunkter samt i Danmark.

 

 

 

1961

 

 20. januar 1961... USA: Demokraten John F. Kennedy indsættes som USAs præsident nr. 35.

 

John F. Kennedy

 

 

 19. juni 1961”¦Kuwait: Kuwait bliver et selvstændigt land efter britisk kolonisering.

 

 

1962

 

 3. juli 1962”¦Algeriet: Algier opnår uafhængighed efter 132 års fransk styre.

 

 

1963

 

 22. november 1963...USA...Efter mordet på præsident John F. Kennedy,blev demokraten Lyndon B. Johnson USAs præsident nr. 36.

 

John B. Lyndon

____________________________________________________________________________________________

 

1965 

 

 6. september 1965...Pakistan: Indien invaderer Vestpakistan og bomber byen Lahore, og hermed er en lurende konflikt om provinsen Kashmir blevet til krig.

 

(Læs mere om Pakistan Tryk her)

--------------------------------------------------------------------------------

1967

 

 21. juli 1967”¦ Danmark: Den første moske i Danmark blev indviet i Hvidovre af en tilrejst kalif, der var kommet i dagens anledning fra Pakistan.

Moskeen hedder Nusrat Djahan og tilhører et mindretal indenfor islam som hedder ahmadiyya.(1”¦)

 

1”¦ Ahmadiyya-islam er grundlagt i slutningen af 1800 tallet af Mirza Gulam Ahmad.

       Han påstod, at han var den forjættede Messias - altså den sidste profet, som koranen havde bebudet ville komme, og hans mission var at fuldkommengøre islam.

Størstedelen af muslimer mener, at ahmadiyyas retning er blasfemisk, fordi de mener at profeten Muhammed er den sidste profet.

 

 Den første moske i Danmark. tilhører

ahmadiyya-grenen af islam.

 

(Læs i øvrigt om Moskeer Tryk Her)

 

 

1969

 

 20. januar 1969...USA: Replublikaneren Richard Nixon overtager præsidentembedet som USAs 37 præsident.

 

 

Richard Nixon

 

 1. september 1969...Libyen: Ved et ublodigt millitærkup, tog oberst Mohammed Gadaffi magten i landet.

 

 

Gadaffi til magten i Libyen

________________________________________________________________________________

 

1970

 

 28. september 1970... Egypten: Egyptens præsident siden 1956, Gamal Abdel Nasser dør, og hans post overlades til Anwar el - Sadat.

 

 

 

 5. november 1970”¦ Danmark: Et indvandrerstop for arbejdskraft vedtages i Folketinget.

 

 

1971

 

 26. marts 1971...Bangladesh: Bangladesh bliver en selvstændig stat - udskildt fra Østpakistan.

 

 

 

 9. juni 1971”¦Danmark: Selve bestemmelsen af den lovparagraf, der bliver kaldet ”racismeparagraffen” blev indsat i straffeloven ved lov nr. 87 den 15. marts 1939.

 

Men for at skabe mulighed for Danmarks godkendelse af FNs konvention om racediskrimination blev bestemmelsens område udvidet væsentligt ved vedtagelsen af den såkaldte racismeparagraf stk. 266 stk.b.

 

Stk. 1:”Den der offentligt eller med fortsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtagelser eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro, eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år.

 

Stk.2: Ved straffens udmåling skal det betragtes som skærpende omstændighed at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

 

 

 

 

 21. September 1971”¦ Valg i Danmark: Med over 1 million stemmer til Socialdemokratiet, danner statsminister Jens Otto Krag regering alene.

 

 

 22. september 1971...Schweiz: Det højreorienterede parti SVP, grundlægges i Schweiz.

 

 

1972

 

 

 22. august 1972... Danmark: Fremskridtspartiet stiftes af Mogens Glistrup med henblik på lavere skatter og afgifter, og mindre bureaukrati.

 

(Læs i øvrigt om Mogens Glistrup Tryk Her) 

 

Fremskridtspartiets stifter

 Mogens Glistrup.

 

 

 5. oktober. 1972.. Frankrig :  Højrepartiet Front National stiftes i Frankrig,  Lederen er Jean Marie Le Pen.(1”¦)

 

 

1     Jean Marie Le Pen.                                                 

       Født 1928                                  

       Startede sin politiske karriere i 1956.                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 5. oktober 1972”¦Danmark: Statsminister Jens Otto Krag (S) meddeler efter sin åbningstale i folketinget, at han går af.

Afløseren på statsministerposten blev Anker Jørgensen (S).

 

 

Jens Otto Krag (tv) siger farvel, og

goddag til Anker Jørgensen (th).

 

 

 

1973

 

 

 8. april 1973”¦ Norge : Partiet Anders Lange (Det senere NORSKE Fremskridtsparti) stiftes med henblik på stærk nedsættelse af skatter, afgifter og offentlige indgreb.

 

 

 1. juli 1973”¦ Danmark:  Efter en ændring af udlændingeloven, træder et nyt indvandrerstop i kraft.

Denne gang blev et permanent indvandrerstop vedtaget, men loven åbnede op for familiesammenføring.

 

Lovens første paragraf dengang lød:

 Â§ 1. Ved kongelig anordning kan det bestemmes, hvorvidt udlændinge ved ankomst til eller udrejse fra landet, skal være forsynet med pas eller anden rejselegitimation.

 

Stk. 2 Der kan af justitsministeren træffes bestemmelse om, hvorvidt passet (legitimationsdokumentet) skal være påtegnet tilladelse (visum) til indrejse til eller udrejse af landet.

 

Stk. 3 Efter justitsministerens bestemmelse kan der til udlændinge, der ikke er i stand til af skaffe sig et pas eller andet rejsedokument, udfærdiges særlig rejselegitimation.

 

 

  10. september. 1973”¦Norge: Anders Langes parti kommer i Stortinget med 5,01 % af stemmerne (4 mandater af 165)

 

 

 18. oktober 1973...Danmark: I Skindergade i København indvider Dalai Lama, det første danske buddhistste tempel.

 

 

 

 4. december.  1973.. Valg i Danmark :   Fremskridtspartiet  kommer i folketinget ved det såkaldte ”Jordskredsvalg” med en stemmeprocent på 15,9 (485.289 antal stemmer) og får 28 mandater, som protestparti mod skattelovgivningen. Derudover stormede det ligeledes nye parti CD ind med 7,8 % (236.784) og fik 14 mandater. Socialdemokratiet fik ved dette valg 46 mandater ”¦25,6 % (783.145) og Venstre 22 (12,3%) (374.283)

Venstre danner regering alene.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1974

 

 1974...Norge: Den første moske i Norge åbner i Oslo. Det er islamiske Cultural Center.

 

 1974... Danmark: Reglerne om Familiesammenføring træder i kraft.

 

 

 20. juli 1974”¦ Cypern: Tyrkiske tropper invaderer den nordlige del af Cypern.

 

(Læs beretningen om Tyrkiet Tryk Her)

 

 

 18. oktober 1974”¦ Norge: Partistifter Anders Lange dør, og afløses i stortinget af den senere formand Carl I Hagen.

Ny formand for partiet blev Eivind Tckbo.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1975

 

 9. januar. 1975”¦ Valg i Danmark: Den helt store sejrsherre ved valget blev Partiet Venstre, der gik fra 22 mandater til 42 (23,3 % = 711.298), mens Socialdemokratiet også gik frem fra 46 til 53 mandater (29,9 % = 913.155), og dannede en ren S. regering.

Fremskridtspartiet får også en lille tilbagegang fra 28 til 24 mandater (13,6 % = 414.219).

 

 

1976

 

 1976”¦ Danmark : Kommer den første muslimske organisation til Danmark, det er islamisk Kulturcenter.(1”¦)

 

(*1) (Islamisk Kulturcenter er givetvis det væsentlige initiativ for islam i hele Skandinavien og har til formål at  forene de mange grupper af muslimer til fælles anstrengelse for islams sag”¦

Kulturcentrene fungerer i praksis som både bedested, skole, rådgivningscenter og socialt netværk)

 

 

 

1977

 

 20. januar 1977: Demokraten Jimmy Carter indsættes som præsident for USA. USAs 39 præsident.

 

Jimmy Carter

 

 

 29. Januar. 1977”¦ Norge: Anders Langes Parti skifter navn til Fremskridtspartiet.

 

 

 15. februar 1977”¦Valg I Danmark”¦Venstre gik markant tilbage efter succesen i 1975.

Partiet gik hele 21 mandater tilbage (12,0 % = 371.728) til 21.

Socialdemokratiet gik her frem til 65 mandater (38,3 % = 1.150.355) og dannede en ren S regering.

Partiet CD gik også frem fra 7 til 11 mandater (6,4 % = 200.347)

Fremskridtspartiet gik 2 mandater tilbage til 24. (11,0 % = 349.243)

 

 

 11. juni 1977”¦Pakistan: Pakistans nye styre genindfører håndsafhugning, som straf for tyveri.

 

(Mere om Pakistan Tryk her)

________________________________________________________________________________

 

1978

 

 10. februar 1978”¦ Danmark: Folketinget forkaster ved 3. behandlingen Mogens Glistrups forslag om dødsstraf for terrorisme.

 

 Maj 1978.. Norge: Carl I Hagen (1”¦) bliver formand for Fremskridtspartiet.

 

 

       

 1”¦ Carl I. Hagen

        Født 1944

        Medlem af Oslos bystyre 1979-82

        1987-91 og 1995-99.

        Formand for Fremskridtspartiet fra

        1978-2006

 

 August 1978... Danmark : Socialdemokratiet danner regering med Venstre. Og resultatet bliver 86 mandater.

 

 

1979

 

 1. februar 1979”¦Iran: Efter Shahen af Iran blev væltet og søgte eksil i Egypten, overtages styret af allaytollah Khomeini.

(Læs landebeskrivensen af Iran Tryk her)

 

 

Allatollah Khomeini overtog

styret i Iran i 1979.

 

 26. marts 1979”¦ USA: Den såkaldte Camp David fredsaftale mellem Israel og Egypten indgås i Washington.

 

 

 30-31 marts 1979”¦ Iran: I Iran afholdtes en folkeafstemning vedr. den fremtidige styreform.

Over 98 % stemte FOR en islamisk styreform under Khomeini.

 

       

 28. maj 1979...Belgien: Højrepartiet Vlaams Blok stiftes.

 

 

 

 7. juni 1979”¦ EF valg: Det første direkte valg til EF Parlamentet finder sted.

Ved dette valg får Fremskridtspartiet over 100.000 stemmer og får 1 mandat ved Uwe Jensen.

 

 

 16. juli 1979”¦Irak: Iraks præsident Hassan al Bakr træder tilbage og overlader præsidentposten til den 42 årige vicepræsident Saddam Hussein.

 

(Læs i øvrigt beretningen om Saddam Hussein og Irak Tryk Her)

 

                                                                 

 Saddam Hussein fik præsidentposten

 i Irak i 1979.

 

 23. oktober 1979”¦Valg i Danmark: Ved valget her blev ikke de store forskydninger i partiernes mandattal.

Venstre gik 1 frem (12,5% = 396.484) til 22 mandater, mens Socialdemokratiet gik 3 frem til 68 mandater (38,3 = 1.213.456), og Statsminister Anker Jørgensen danner en ny ren socialdemokratisk regering.

Fremskridtspartiet fik ved dette valg 20 mandater (11,0 = 349.243)

 

 

 

  4. november 1979....Iran: Millitante islamister besætter USAs ambassade i Teheran, og tager personalet som gidsler. Aktionen skete efter Shahens fald, og indførelse af en islamisk iransk republik.

USA svarede igen, ved at indefryse iranske værdier i USA.

 

 

 

 

 

 26. december 1979”¦ Afghanistan: Sovjetiske tropper invaderer Afghanistan.

 

 

1980

 

 4. april 1980”¦Danmark: Danmarks Statistik fastslår, at 2 % af landets befolkning nu er udenlandske statsborgere.

 

 

 17. juli 1980...Iran:Shahen af Iran dør, efter at han var gået i eksil i Egypten i januar 1979, efter hans politiske fald.

(Læs bla. Landebeskrivelsen af Iran Tryk her)

 

 

 Shahen af Iran døde i 1980 

  efter han var gået i eksil i Egypten.

 

 

 22. september 1980”¦Irak: Lidt over et år efter Saddam Hussein kom til magten i Irak, indleder præsidenten et angreb på nabolandet Iran i håb om at styrke sin politiske og økonomiske position.

Krigen varer i 8 år.

(Mere om Iran Tryk her)

 

                                                                                              

1981

 

 20. Januar 1981....USA: Replublikaneren Ronald Reagan indsættes som USAs præsident nr. 40.

 

Ronald Reagan

 

 

  20. januar 1981....Iran: Efter 444 dage, som gidsler, løslades de sidste 52 personer, som blev tilbageholdt i Iran i november 1979. USA frigav de iranske værdier, som de havde tilbageholdt i forbindelse med sanktionen.

 

 

 

 1981”¦ Danmark: Tyrkiet sender sin første imam til Danmark, for at herboende tyrkiske muslimer kan praktisere deres tro.

(Pr. 1/1 1981 var der ifølge Danmarks statistik. 15.851 personer med tyrkisk baggrund i Danmark.)

 

 

 

 September 1981”¦Norge: Fremskridtspartiet fik ved valget 4,5 % af stemmerne, og blev repræsenteret med 4 mandater i stortinget.

 

 

 6. oktober 1981”¦Egypten: Under en militærparade i Egypten, bliver præsident Anwar Sadat dræbt ved et attentat begået af fundamentalistiske soldater, der var utilfredse med, at regeringen var begyndt at begrænse ”Det muslimske broderskabs” virke.

Sadat afløses af præsident Horsi Mubarak.

                                     

                                                                        

 Egyptens præsident myrdet i 1981   

 

                                           

 13. november 1981”¦ Danmark: Fremskridtspolitikeren A. Th. Riemann (1”¦) idømmes 14 dages hæfte for ringeagtsytringer om fremmedarbejdere ifølge den såkaldte ”Racismeparagraf”

 

A. Th. Riemann blev dømt for at sige : ”Vi har ca. 50.000 fremmedarbejdere i Danmark i store kolonier. Hovedparten tager kun lidt - eller slet ikke - del i arbejdet. De vegeterer som arbejdsløse på flittige og dygtige danskere, mens de gennem indvandring og børneavl formerer sig som rotter”

 

1”¦ Anders Thorbjørn Riemann

       1912- 2004

       Suppleant til Folketinget for Fremskridtspartiet.

       Amtsrådsmedlem i Nordjyllands Amt.

       Kandidat til Europaparlamentet 1979.

 

 

 

 8. december 1981”¦ Valg i Danmark: Ved dette valg gik Socialdemokratiet tilbage med 9 mandater til 59 (38,3 % = 1.026.726), mens CD gik frem fra 6 til 15 mandater (8,3 % = 258.522) samt S.F. der også stormede frem fra 11 til 21 mandater (11,3 % = 353.373) og Socialdemokratiet danner på ny en ren S regering.

Fremskridtspartiet fik 8,9% af stemmerne og 16 mandater.

 

 

1982

 

 10. september 1982”¦Efter alliancer på kryds og tværs i Folketinget ser Statsminister Anker Jørgensen kun partiet S.F. som endentlig samarbejdspartner, og må give op. og overlade regeringsmagten til de Konservative og Venstre, der dannede regering med CD og Kristelig Folkeparti, med 65 mandater.

 

Poul Schlüter                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

1983

 

 1. maj 1983”¦ Danmark : Fremskridtspartiets leder Mogens Glistrup overfaldes med sten, æg og maling af autonome, og måtte have politibeskyttelse, da han forlader Fælledparken efter en tale ved 1.maj mødet i København.

Glistrup sagde senere til tv” En sparkede mig i maven, men samtidig sparkede en mig bagi, så jeg blev stående”.

 

 

 22. juni 1983”¦Danmark:”¦ Højesteret idømmer Mogens Glistrup 3 års fængsel, og en tillægsbøde på 1 million kroner for skattesvig.

Desuden skulle tiltalte betale 941.029 kr. i efterbetaling af skat.

 

 

 

 1.juli 1983”¦ Danmark : Med 128 stemmer mod 22, kender folketinget Mogens Glistrup uværdig til at sidde i tinget efter hans højesteretsdom for skattesvig.

 

(Læs i øvrigt om Glistrup Tryk Her)

 

 

 

 

1984

 

 10. januar 1984”¦ Valg i Danmark”¦ Ved valget her, får de konservative et kanonvalg fra 26 til 42 mandater går partiet frem, (23,4 % = 788.224) og danner sammen med Venstre, CD og Kristelige Folkeparti en regering på 65 mandater i alt.

Fremskridtspartiet får ved dette valg kun 3,6% (120.461 antal stemmer) og 6 mandater.

 

 

 10. januar. 1984.. Danmark : Efter Partistifter Mogens Glistrups skattedom med ubetinget fængselsstraf, vender han tilbage til Folketinget, for så senere at blive stemt uværdig til folketinget og genoptage sin straf i Horserød.

Formandskabet overtages af hans suppleant, den 36 årige Pia Kjærsgård.

(Læs mere om Pia Kjærsgård Tr

 

 14. april 1984.. Danmark: Fremskridtspartiets hovedbestyrelse godkender den fængslede Mogens Glistrup som topkandidat til EF-parlamentsvalget.

 

 

 14. juni 1984”¦ EF valg”¦ Fremskridtspartiet mister det ene mandat partiet har i EF parlamentet.

Partiet får ved dette valg ”kun” 68.747 stemmer.

 

 

 14. august 1984”¦Libyen”¦ Libyen og Marokko underskriver en traktat om at slutte landene sammen i en union, efter godkendelser ved folkeafstemninger i de to lande.

 

 

 19. september 1984”¦ Saudi-Arabien: Fire danske montører idømmes ved en Saudi -Arabisk domstol 75 stokkeslag hver for at have vidnet falsk om en færdselsulykke.

 

 29. september. 1984”¦Danmark: På Fremskridtspartiets landsmøde får folketingsgruppen mandat til at arbejde for at alle fremmedarbejdere udvises, og at skaren af flygtninge afvises ved grænsen.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1985

 

 

 1985”¦Danmark ”¦ De tyrkiske muslimer får den første moske i Danmark på H.C. Ørstedvej i København.

 

(Læs i øvrigt om moskeer Tryk Her)

 

 11. marts 1985”¦ Danmark”¦ Efter udstået afsoning for skattesvig, løslades Mogens Glistrup fra Horserød Statsfængsel.

 

(Læs om Glistrup Tryk Her)

 

 22. juli 1985”¦Danmark”¦To bombesprængninger fandt sted i København med fire minutters mellemrum.

Den første bombe sprang kl. 10.27 ved flyselskabet Northwest Orient Airlines kontor i Vester Farimagsgade, den anden sprang kl. 10.31 i den jødiske synagoge i Krystalgade.

Man kan sige, at det var et af de første reelle terrorangreb i Danmark, vendt mod både amerikanske og jødiske interesser.

I alt blev 27 personer såret (19 fra Northwest Orient Airlines kontor og 8 fra Synagogen)

1 døde senere af sine kvæstelser.

Politiet fandt senere en taske med en bombe i kanalen i Nyhavn, der senere skulle vise sig at være gerningsmandens 3. bombe, som han ikke nåede at anbringe.

Gerningsmanden, som var fra Mellemøsten blev senere pågrebet i Sverige, og indrømmede, at den 3. bombe var tiltænkt det israelske flyselskabs kontor EL-AL på Vesterbrogade.

Gerningsmanden fik senere en lang fængselsstraf.

 

 

 19. november 1985”¦Danmark... Ved Amt og Kommunalvalget mister Fremskridtspartiet 23 amtsrådspladser og 250 Kommunalpladser.

 

 

   21. december 1985”¦Italien/Østrig”¦ Arabiske FNL-terrorister angriber samtidig lufthavnene i Rom og Wien og skyder løs på passagerer fra det israelske luftfartsselskab El Al.

18 mister livet og 119 såres.

 

 

1986

 

 

 1986...Pakistan: Blasfermiloven indførtes i Pakistan, af general Zia ul-Haq. Paragraffen bruges især mod kristne, men også muslimer der har ahmediyya-retningen som trosretning.

(Ahmediyya mener selv, de er en slags fornyelse af islam) 

 

 

 5. april 1986...Tyskland: Diskoteket La Belle i Vestberlin, som iøvrigt blev besøgt af amerikanske soldater bombes. En bombe anbragt under et bord eksploderede og dræbte en tyrkisk kvinde, samt tre amerikanske soldater. Der blev 230 såret ved angrebet, heraf over 50 amerikanske soldater. Millitante fra Libyen stod bag angrebet.

 

 

 15. april 1986...Libyen: USA udfører et luftangreb mod den libyske hovedstad Tripoli. Angrebet blev gennemført, som en slags gengældelse fordi Libyen stod bag bomben på diskotek La Belle i Vestberlin tidligere på måneden. Ialt blev 62 dræbt, heraf 47 soldater.

 

 

 6. juli 1986”¦ En opgørelse viser, at jordens befolkningstal netop denne dag passerer 5 MIA. mennesker.

 

(Læs mere om befolkningsstatistik i "Velkommen" Tryk her)

 

 6. september 1986 ”¦ Tyrkiet: I den Tyrkiske by Istanbul omkommer 23 mennesker, som følge af et terrorangreb med maskinpistoler og håndgranater mod menigheden i en jødisk Synagoge.

 

 

 19. december 1986”¦ Danmark”¦ Udlændingeloven ændres til at omfatte et såkaldt Flygtningenævn (En ændring af § 53 i Udlændingeloven).

 

§ 53: Der oprettes et flygtningenævn bestående af en formand, og et af justitsministeren fastsat antal næstformænd og andre medlemmer.

Ved nævnets behandling af en sag medvirker der foruden formanden eller en af næstformændene 6 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer beskikket efter indstilling fra henholdsvis Socialministeren, Udenrigsministeren og Advokatrådet samt 2 medlemmer beskikket efter indstilling fra Dansk Flygtningehjælp.

 

Beskikkelserne skal gælde i 4 år.

 

Formanden og Næstformanden beskikkes af justitsministeren.

 

 

1987

 

 

   1987... EU/ Marokko : Marokko søgte om optagelse i EU. Ansøgningen for det 446.550 km2 store land, (På størrelse med Sverige) blev afvist med begrundelsen, at Marokko ikke er et europædisk land.

 

 

 

 26. april 1987”¦ Frankrig: Lederen af det højreorienterede parti Front National Jean Marie Le Pen, melder sig som præsidentkandidat med et program, der vender sig mod fremmedarbejdere og indvandrere

 

 

 9. august 1987”¦ Danmark: Ishøjs socialdemokratiske borgmester Per Madsen erklærer, at hans kommune vil lukke for flygtninge, hvis de ikke indretter sig efter dansk kultur og levevis.

 

 

 8. september 1987... Valg i Danmark: Ved dette valg får partiet Venstre sit absolutte mindste mandattal i årevis nemlig 19 mandater (10,5 % = 354.291 stemmer), mens de Konservative ligeledes får en tilbagegang på 4 mandater til 38, danner Venstre/Konservative/CD og Kristelig Folkeparti  ny regering på 70 mandater.

Socialdemokratiet gik ved dette valg 2 mandater tilbage til 54.

Preben Møller Hansen kommer i folketinget med partiet Fælles Kurs med 2,2 % (72.631 stemmer), svarende til 4 mandater.

Fremskridtspartiet gik lidt frem fra 6 til 9 mandater (4,8 % = 160.461 stemmer).

 

 

1988

 

 1988. Afghanistan”¦ Osama Bin Laden grundlægger blandt andet i samarbejde med jordaneren Abu Musab al Zarqawi og egypteren Mohammed Atef, terrororganisationen Al Qaeda.

 

(Læs beretningen om Osama Bin Laden og Al Qaeda)

 

Osama Bin Laden. En af de tre der stiftede Al Qaeda i 1988.

 

 

 

   6. februar 1988....Sverige: Det svenske parti Sverigesdemokraterne stiftes.

                                             

 1. Marts 1988... Danmark”¦ Ishøj Kommune ved København, der havde 12,4 % indvandrere, henstiller til boligselskaberne at anvise indvandrere boliger i andre kommuner.

 

 

 

 10. Maj 1988... Valg i Danmark”¦ Valgets vinder bliver Fremskridtspartiet, der går fra 9 mandater til 16 (9,0 % = 298.461 stemmer), ellers rykker partierne ikke væsentligt fra 1987 valget.

Venstre/ Konservative og Det Radikale Venstre danner en regering på 67 mandater.

Preben Møller Hansen kommer ikke ind med kun 1,9 % (63.263 stemmer).

 

 9. juni 1988”¦ Danmark: I København stiftes foreningen mod fremmedhad.. SOS Racisme.(1”¦).

 

1”¦ SOS Racisme er en tværpolitisk bevægelse, der startede i Frankrig i 1984.

       SOS Racisme har afdelinger i bla. Frankrig, Italien, Spanien, Portugal, Schweiz, Østrig, Holland, Tyskland, Norge    

       og Danmark.  (muligvis flere).

 

 

 

  3. juli 1988...Iran:  Et iransk fly der var på vej fra fra Bandar Abbas i Iran til Dubai, blev skudt ned af den nordamerikanske missilkrydser Vincennes over Hormuzstrædet. 274 passager og 16 besætningsmedemmer blev dræbt. Deriblandt var 66 børn. USA undskyldte aldrig handlingen, men gik med til at betale 131,8 mio. US dollar i erstatning.

 

 

 

 20. august 1988... Irak : En våbenhvile aftales i den otteårige lange krig mellem Iran og Irak.

 

 

 25. august 1988”¦Irak: Efter våbenhvilen med Iran, flytter Saddam Hussein sine tropper nordpå, og begynder et angreb på kurderne.

Angrebet blev betegnet som ”Det kurdiske Folkemord”, hvor mellem 100.000 og 180.000 døde, og ca.  3000 landsbyer blev jævnet med jorden.

 

 

 2. december 1988...Pakistan: Benazir Bhutto bliver taget i ed, som Pakistans premierminister. Benazir Bhutto bliver derved den første kvindelige regeringsleder i et islamisk land nogensinde.

 

Benazir Bhutto,

Den første kvindelige

islamistiske regeringsleder

nogensinde.

 

 

 

  21. december 1988... Skotland: En Jumbojet Pan am 103, fra Frankfurt med kurs mod New York, styrtede ned over den skotske by Lockerbie, da en bombe i en kuffert i lastrummet eksploderede. 259 passagerer omkom, foruden 11 i byen Lockerbie. Bombningen KAN være et hævnangreb for at USA bombede et iransk fly 3. juli 1988. Iran blev først mistænkt som aktører bag bomben, men to terrorister fra Libyen blev senere anklaget for attentatet.

 

(Læs iøvrigt beretningen om Lockerbie Tryk her)

 

 

________________________________________________________________________________

1989

 

 14. januar 1989”¦ Storbritannien: Muslimer i Bradford (1”¦)afbrænder en kopi af Salman Rushdies bog ”De Sataniske vers”, som er bandlyst i en række muslimske lande.

 

 

1.. Bradford har 490.000 indbyggere, hvoraf de ca. 80.000 har muslimsk baggrund. (2006)

 

 

 14. feburar 1989”¦ Iran”¦ Irans Ayatollah Khomeini udsteder en såkaldt ”Fatwa”, der indeholder en klar dødsdom over den indiskefødte forfatter Salman Rushdie, for udgivelsen af ”De satanske vers”.

 

 Salman Rushdie fik en

dødsdom af Iranfor udgivelsen

af”De satanske vers”

 

 

 20. januar 1989: USA: George B.W. Bush overtager præsidentposten i USA, som nummer 41 i rækken.

 

 

George Bush senior

 

 

 1. marts 1989: Danmark: Folketingets ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen kritiserer Erik Ninn Hansen, for i sin ministertid at have hindret tamilers familiesammenføring.

 

(Læs ”Historien om Tamilsagen” Tryk Her)

 

 

 3. juni 1989”¦ Iran”¦ Irans leder Ayatollah Khomeini dør, og over 8 mill. iranere følger hans begravelse.

(Mere om Iran Tryk her) 

 September 1989”¦ Norge: Ved valget til Stortinget, opnår Fremskridtspartiet hele 22 mandater, det hidtil bedste resultat for partiet.

 

 

1990                                                                                                

 

 

 2. august 1990”¦Kuwait”¦ Iraks Præsident Saddam Hussein besætter nabostaten Kuwait.

Og få dage efter kommer USA og en FN ledet koalition Kuwait til hjælp.

 

(Læs om Saddam Hussein og Irak Tryk her)

 

 

 16. august 1990”¦ Kuwait”¦ Iraks besættelse af Kuwait udvikler sig til en gidselaffære, da Saddam Hussein beordrer udlændinge i landet interneret forskellige steder i landet som ”bombeskjolde”.

 

 

 13. November. 1990”¦ Danmark :  Efter års uenigheder i Fremskridtspartiet, bliver Partistifter Mogens Glistrup ekskluderet fra folketingsgruppen, og sammen med 3  partifæller, Jane Oksen, Pia Dahl og Mogens Elvensø, stiftes Trivselspartiet.

Planen var, at Trivselspartiet senere skulle fusionere med Fremskridtspartiet.

 

(Glistrup Tryk Her)

 

 12. December 1990... Valg i Danmark: Valget bød på en klar nedtur for partiet SF, der gik tilbage fra 24 til 15 mandater (8,3 % = 268.759 stemmer), og Statsminister Poul Schlüter kunne danne en regering med De konservative med 30 mandater (16 % = 517.293 stemmer) og Venstre med 29 mandater (15,8 % = 511.643 stemmer) i en såkaldt mindretalsregering.

Fremskridtspartiet fik her 6,4 % (208.484 stemmer) og 12 mandater, en tilbagegang på 4.

 

 

1991

 

 1. september 1991... Danmark: 70 statsløse palæstinensere besætter Enghave Kirke på Vesterbro i København.

 

Enghave Kirke i København.

 

 

 9. september 1991”¦Danmark: De 70 statsløse palæstinensere forlader Enghave Kirke, for at tilslutte sig besættelsen af Blågårds kirke på Nørrebro i København, hvor andre 251 statsløse palæstinensere opholdt sig.

Begrundelsen for at flygtningene kom til Danmark var, at de var forfulgt og risikerede tortur og henrettelser, hvis de vendte tilbage til Libanon.

                   

Gruppen af statsløse palæstinensere var kommet ulovligt til Danmark, og i overensstemmelse med gældende regler havde fået afslag på asyl, derfor besættelsen af kirken.

 

Et massivt opbud af solidariske danskere, lige fra Landsforeningen af Flygtningens Venner (1”¦) til Bz’ere og

venstreorienterede fagforeninger til over 600 folkekirkepræster, samt kendte danskere som Savage Rose, Kim Larsen og Anne Marie Helger, bakkede op om de asylsøgende palæstinensere.

 

 

1”¦ Landsforeningen af Danske Flygtningevenner er en tværpolitisk græsrodsbevægelse.       

       Stiftet 1. februar 1986.

       Foreningen har til formål at forbedre vilkårene for asylsøgere og flygtninge i Danmark.

       LDF er økonomisk uafhængige af fondsmidler og medlemskontingenter.

       LDF baserer alle sine aktiviteter på frivillig basis.

 

 

                                                                                                                                                                                        

 15. september 1991”¦Sverige: Sverige får et indvandrerkritisk parti i Riksdagen. Det er partiet Nya Demokrati, der får 6,7 % af stemmerne, svarene til 25 mandater.

Partiet havde samme hovedpunkter på partiprogrammet som det danske fremskridtsparti havde, nemlig indvandrerkritisk, skatten ned og privatisering af offentlige goder.

 

(Læs om Sverige Tryk Her)

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                    

 28. september 1991... Danmark : Ved Fremskridtspartiets 18. landsmøde i Fredericia stemmer 635 mod 130 delegerede for, at partimedlem Mogens Glistrup skulle forlade partiets hovedbestyrelse.

Beslutningen om, at han skulle ekskluderes som almindeligt partimedlem, var der også overvejende flertal for, idet stemmerne her sagde 603 mod 166.

 

 

  November 1991...Skotland: To Libyere Abdelbaset al Megrahi og Al-Amin Khalifat Fhimat, tiltales for bombningen af flyet, der 21 december 1988 styrtede ned over Lockerbie i Skotland.

 

 

 1992

 

 28. januar 1992”¦Danmark: Et folketingsflertal bestående af Socialdemokratiet (69 mandater)/ SF (15) / Radikale (7)/ Kristelig Folkeparti (4) samt CD (9) fik gennemført en ”særlov”, der tilsidesatte de administrative myndigheders lovlige beslutninger, og gav humanitær opholdstilladelse til ALLE, der havde opholdt sig i Danmark i 12 måneder lovligt eller ULOVLIGT.

Loven blev ”døbt” Palæstinenserloven.

 

 

 31. januar 1992. Danmark: Efter vedtagelsen af palæstinenserloven tre dage forinden, der resulterede i asyl til de 321 statsløse palæstinensere, rømmes Blågårds kirke.

Opholdet i kirken varede i alt 154 døgn.

 

 

Blågårds Kirke

 

(Mere om Særloven Tryk her)

 

 Maj 1992... Norge: Fremskridtspartiet i Norge runder medlem nr. 7.000.

 

 

 30. juni 1992 ”¦ Algeriet: Algeriets præsident Mohammed Boudiaf, bliver myrdet af en af sine egne officerer med forbindelser til islamiske fundamentalister.

 

 

 28. november 1992”¦Danmark: Den såkaldte ”Bosnierlov” vedtages i Folketinget.

Den indeholder love om midlertidig opholdstilladelser til visse personer fra det tidligere Jugoslavien.

Denne lov indeholder 20 paragraffer.

 

§ 1. Regeringen kan efter aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) eller lignende international organisation, invitere et antal særlig nødstedte personer fra det tidligere Jugoslavien, til at tage ophold her i landet med henblik på lægelig behandling eller anden hjælp, som ikke kan ydes i det område, hvor vedkommende befinder sig.

 

Stk. 2 Udvælgelsen af de personer, der inviteres til Danmark, skal ske i samarbejde med UNHCR eller lignende international organisation.

 

Stk. 3 De i stk. 1 nævnte personer meddeles opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold for en periode på 6 måneders varighed.

 

Stk. 4 Regeringen kan beslutte at indgå aftaler med UNHCR eller lignende international organitation om tilsvarende ordninger for særligt nødstedte personer fra andre områder, der er ramt af krigshandlinger eller lignende uroligheder.

 

 

1993

 

 20. januar 1993...USA: Demokraten Bill Clinton overtager præsidentembedet i USA. Clinton bliver nr. 42 i rækken.

 

Bill Clinton

 

 

 25. Januar 1993”¦Danmark : Efter ca. 10 år i regering overlader Statsminister Poul Schlüter regeringsmagten til Socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen, pga. Tamilsagen.

Poul Nyrup Rasmussen danner regering med Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Kristelige Folkeparti og CD. I alt 88 mandater.

Kort efter regeringsskiftet, overlader den nye regering spørgsmål vedr. flygtninge/Indvandrere til Indenrigsministeriet, der overtog hvervet fra Justitsministeriet.

 

(Læs om i øvrigt historien Tamilsagen Tryk Her)

                           

                                                                       

Poul Nyrup Rasmussen fik

regeringsmagten i 1993 efter

Tamilsagen

                                                                       

 

 

 26. februar 1993”¦USA: Allerede i 1993 blev World Trade center udsat for et attentat, da en varebil med sprængstof sprang i det 110 etagers bygnings parkeringskælder, Ved det attentat blev 6 dræbt, og ca.1000 mennesker såret.

 12 Yderligtgående muslimer bliver taget, og 2 af dem bliver idømt op til 240 års fængsel. Allerede her sættes den yderliggående muslim rigmanden Osama Bin Laden i forbindelse med attentatet.

 

(Læs beretningen om World Trade Center Tryk Her)

 

 13. marts 1993. Indien: Islamiske terrorister detonerer en serie af 13 bomber - de fleste bilbomber - foran banker, hoteller, markeder og børsen”¦257 blev dræbt.

 

 

 29. maj  1993”¦Tyskland: Ved en mordbrand i Solingen i Tyskland, påsat af tyske højreekstremister, omkommer 5 tyrkiske kvinder.

 

 

 September 1993”¦ Norge: Ved valget i Norge gik Fremskridtspartiet kraftigt tilbage.

Fra 22 mandater ved valget i 1989 blev det kun til 10 mandater (6,3 % af stemmerne).

 

 

 24. oktober 1993”¦Norge : Efter en konference med ”Den norske forening”, ”Den svenske forening” og ”Den danske forening” om menneskerettigheder, hvor Danske Mogens Glistrup også deltog, fik Norsk politi nys om at en demonstration af ca. 70 antiracister fra SOS Racisme, den lokale Bz bevægelse ”Blitz” og fik mødedeltagerne væk fra Haraldsheim Vandrehjem, hvor konferencen foregik, hvilket kun Mogens Glistrup og hans kone Lene nægtede.

Demonstranterne kastede sig over ham, og tævede løs på ham.

”Jeg troede ikke noget sådan kunne ske i Norge. Jeg er frataget mine menneskerettigheder og udsat for et angreb af den simpleste slags” sagde han til BT.

 

(Læs i øvrigt om Glistrup. Tryk her)

 

 

1994

 

 1994...Afghanistan: Talebanbevægelsen i Afghanistan starter.

 

 

 21. September 1994... Valg i Danmark :  Valget i Danmark bød på en tilbagegang for Socialdemokratiet fra 69 til 62 mandater (34,6% =1.150.048 stemmer), men Statsminister Poul Nyrup Rasmussen danner dog på ny regering med De Radikale Venstre og CD.

Fremskridtspartiet fik ved dette valg 6,4 % (214.057 stemmer) og 11 mandater.

Det var iøvrigt ved dette valg spasmageren Jacob Haugaard kom i folketinget som løsgænger, bla. med løfter med medvind på cykelstierne.

 

 

 

 

 10. December 1994”¦Danmark: På forsiden af Morgenavisen Jyllands-Posten sagde tidligere borgmester i Århus Thorkild Simonsen (S), at ”Glistrup er ved at få ret”, fordi Århus var ved at blive en magnet for indvandrere.

Længere nede i teksten sagde Thorkild Simonsen: Glistrup begynder jo desværre at få ret. Jeg kunne ikke lide de voldsomme udtryk han brugte, men der er jo kommet mange til. Jeg vil gerne påtage mig min del af skylden for, at han blev afvist.”

 

 

 1995

 

 

 

 1995: Afghanistan: Talebanbevægelsen i Afghanistan tager sin begyndelse.

Taleban blev stiftet af Mullah Muhammed Omar, og er stærkt islamistisk.

I de godt 6 år, Taleban sad på magten i landet, blev strenge islamiske leveregler indført. Sharialoven blev sat kraftig iværk med bla. håndsafhugning for tyveri, stening for utroskab, samt man måtte IKKE gå i hvide strømper, da denne farve var i Talebanbevægelsens flag.

Talebanstyret blev kun anerkendt af 3 lande: Nemlig Pakistan, De Forenede Arabiske Emirater, samt Saudi-Arabien.

 

 

 18. juni 1995”¦Frankrig: Ved lokalvalgene i Frankrig går Le Pens Front National frem, og erobrer for første gang borgmesterposterne i tre sydfranske byer.

 

 

 

 

 6. Oktober. 1995”¦Danmark: Efter et kaotisk landsmøde 3 dage forinden i Fremskridtspartiet, bryder Pia Kjærsgård, Kristen Thuesen Dahl, Ole Donner, og Poul Nødgård med partiet, og danner Dansk Folkeparti.

 

(Læs i øvrigt beretningen om Pia Kjærsgård og Dansk Folkeparti Tryk Her)

 

 

 16. Oktober 1995...Irak: Iraks præsident Saddam Hussein får 99,96 % af stemmerne, ved en folkeafstemning.

Dette resultat gav ham ret til at sidde 7 år mere som præsident.

 

(Saddam Hussein Tryk Her)

 

 17. december 1995”¦Valg i Østrig: Frihedspartiet med Jorg Haider, opnåede sit største nederlag i ni år ved kun at opnå 22 % af stemmerne ved valget.

Socialdemokraterne og Konservative danner en kolitionsregering.

 

 

 

1996

 

 

 

 7. februar 1996: Danmark: Hvidovres borgmester Britta Christensen (S) afviser, at udleje fleralmennyttige boliger til flygtninge i kommunen.

(Se fortsættelsen under 17. okt. 1997)

 

 

  23. marts 1996... Danmark: Kristelig Folkeparti (1”¦) vedtager, at muslimer ikke skal have lov til at stille op som folketingskandidat for partiet.

 

1”¦ Kristelig Folkeparti

       Stiftet i 1970.

 

 

 25. juni 1996”¦ Egypten: Fire terrorister fra den militante islamistiske gruppe Gemaa Islamiya, åbner ild mod en gruppe græske turister og mejer dem ned. 18 bliver dræbt.

 

 

 25. juni 1996”¦Saudi-Arabien: En tankbil med sprængstoffer bringes til sprængning udenfor et boligkvarter der huser amerikanere”¦.19 blev dræbt.

 

 

 

 December 1996”¦Danmark: Det over 5.000 kvm. store Bazar Vest åbnes i Brabrand vest for Århus.

Bazaren med de mange butikker, beskæftiger over 200 mennesker med anden etnisk herkomst.

 

                                                                                            

Bazar Vest i det vestlige Århus

 

 

 

1997

 

 

 

 1997”¦Danmark: Da Mogens Glistrups Trivselspartiet har svært ved at samle de ca. 20.000 underskrifter, som opstillingsberettiget til Folketinget, opgives det.

 

 4. maj. 1997”¦Storbritannien: Den første britiske muslim blev udpeget som medlem af ”House of Lords” - Overhuset.

Det var forretningsmanden og mangemillionæren Muhammed Sarwar,(1”¦), der oprindeligt har pakistanske rødder.

 

                                                                 

                                                                                        

Muhammed Sarwar, den første britiske

muslim i ”Overhuset”

 

 

1”¦ Muhammad Sarwar

       Født 1952 i Pakistan.

       Labour

       Britisk Statsborger

 

      

 23. maj 1997”¦Danmark: Ekstrabladet laver opsigtsvækkende artikler i serien ”De fremmed i Danmark”, og deriblandt en artikel om somalieren Ali, der havde 2 koner og 11 børn, og var bosat i Maribo på Lolland.

Overskriften på dagens udgave af Ekstrabladet lød: ”Får 631.724 kr. i Bistand”, og derefter en artikel, om hvordan man nåede frem til dette resultat.

 

Nogle mente at danskere, der aldrig får mulighed for at tjene så mange penge, kunne blive racister ved, at den slags kan ske.

 

Andre mente, at Ekstrabladet ved at offentliggøre tallene om Alis familie, var med til at fremme racismen, og under en demonstration mod avisen på Rådhuspladsen i København, blev der brændt eksemplarer af avisen.

 

Ekstrabladet fremhævede gang på gang, at det ikke var et angreb på den enkelte asylansøger - men de danske politikere.

 

 

 

 1997”¦ Norge: Ved valget i Norge fik Fremskridtspartiet sin hidtidige største stemmeprocent 15,3 %.

Dette resultat svarer til hele 22 mandater, og derved blev det Norges næststørste parti efter Arbejderpartiet.

 

 17. oktober 1997... Danmark: Indenrigsminister Birthe Weiss (S) sætter Hvidovres borgmester Britta Christensen ”På Plads”, efter at hun i februar 1996 afviste at udleje almennyttige boliger til flygtninge.

 

 

 20. oktober 1997... Danmark: Statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) henter den tidligere borgmester fra Århus, Thorkild Simonsen (S) (1”¦), ind på posten som indenrigsminister, da han havde slået til lyd for en strammere

indvandrerpolitik.  

 

                         

Thorkild Simonsen blev

Indenrigsminister med

ansvar for integration i 1997.

 

 

 17. november 1997”¦Egypten: I den populære turistby Luxor i det østlige Egypten med ca. 150.000 indbyggere, bliver 58 turister og 4 egyptere skudt ned ved turistattraktionen Memorial templet.

Attentatet blev fuldført af den militante islamistiske gruppe Gemaa Islamiya.

 

 

 18. november 1997”¦Danmark: Det første valg, som Dansk Folkeparti stiller op til, er Amtsrådsvalg og Kommunalvalget i 1997.

Dansk Folkeparti får her 6,8 % af stemmerne.

Partiet var kun opstillet i 142 ud af 275 kommuner i Danmark.

Partiet blev repræsenteret i 83 byråd, og bortset fra Bornholms amt i alle amtsråd.

 

 

 

 19. november 1997... Egypten: En ny nedskydning finder sted i Luxor i Egypten.

Denne gang er det 67 turister, der skydes ned.

Det sker på præcis 20 års dagen for Anwar Sadats afslutning af sit overraskende besøg i Israel i 1977.

 

 

 

 

 1998

 

 11. marts. 1998”¦Valg i Danmark: Dansk Folkeparti bliver opstillingsberettiget til folketingsvalget, og får 13 mandater ved valget. (7,4 %) (252.429 stemmer) .Valget bliver en gyser, hvor fløjene har et knivskarpt opløb. Vinderen bliver Socialdemokratiet med 63 mandater, (1.223.620 stemmer) med De Radikale (7 mandater) (131.254 stemmer), som danner regering. Fremskridtspartiet fik ved dette valg 4 mandater( 82.437 stemmer).

 

 

 

 24. marts 1998”¦Danmark : Dansk Folkepartis leder Pia Kjærsgård overfaldes af autonome på Nørrebro i København.

Hun havde aftalt et møde med en journalist fra radioprogrammet ”Strax” på hjørnet af Nørrebrogade og Griffenfeldsgade, hvor de skulle lave et radioprogram om somaliere, der havde klaget over Danmarks behandling af dem.

Pludselig fløj taxadøren op, og en autonom begyndte at banke løs på Pia Kjærsgård, og så kørte taxachaufføren igen. Derefter blev der kastet sten og flasker efter taxaen.

Taxaen holder udenfor en Unibank, og Pia Kjærsgård løber derind efter hjælp og ringer til politiet. Imens havde flere autonome stillet sig op udenfor Unibank. Så kom politiet, og med deres hjælp, blev hun eskorteret væk fra stedet.

 

(Læs i øvrigt beretningen om Pia Kjærsgård Tryk her)

 

 

 7. august 1998”¦Kenya / Tanzania: Et af de mest omfattende terrorangreb i Afrika rammer de amerikanske ambassader i såvel Kenya som Tanzania.

2 bilbomber eksploderer med få minutters mellemrum, og i alt er 12 amerikanere blandt ofrene.

To mænd en yemenit og en palæstinætisk anholdes umiddelbart efter og udleveres til USA.

Den ene bombemand indrømmer, at al Quida-lederen Osama Bin Laden havde støttet terrorhandlingen både ideologisk såvel økonomisk.

247 døde og over 5.000 blev såret i de to lande.

 

(Læs om Osama Bin Laden og Al Quida Tryk Her)

                                                                         

 

 

 24. september 1998... Iran: Iran trækker officielt sin godt 9 år gamle dødsdom over forfatteren Salman Rusthie tilbage.

 

 

 

 30.oktober 1998”¦Sverige: 63 unge mennesker af 19 forskellige nationaliteter omkom, samt 213 blev vansiret eller hårdt såret ved en diskoteksbrand i Gøteborg.

De første rygter om den forfærdelige begivenhed var, at motivet var racistisk.

Men sagen var ganske enkel.

Fire unge mennesker mellem 15 og 19 år med indvandrerbaggrund var sure over, at de skulle betale 40 kr. for at komme ind på diskoteket, og stak derfor ild på bygningen.

 

De blev alle fire anholdt, og senere idømt mellem 7 og 8 års fængsel.

 

 

 

 December 1998”¦Danmark : Flere forskellige grupper muslimer i Danmark, ønsker at købe jord i Danmark til at lave muslimske gravpladser.

 

 

1999

 

 

 1999. ..Valg i Østrig : I Østrig sidder 183 mandater i parlamentet fordelt på 4 forskellige partier. I 1999 fik Det højredrejede Frihedsparti med Jorg Haider 52 mandater, derudover fik OVP (Konservative) ligeledes 52, derudover sidder Socialdemokraterne med 65, og så de Grønne med 14 mandater.

 

 

 

  10. juni 1999”¦ Danmark : Ved valget til Europa-Parlamentet får Dansk Folkeparti en repræsentant, det bliver Mogens Camre (1”¦), der får sæde i Parlamentet.

Dansk Folkeparti fik ved dette valg 114.865 stemmer.

 

                                                                                               

Mogens Camre valgt

til EU Parlamentet i 1999.

 

 25. september. 1999... Danmark: Ved landsmødet i Fremskridtspartiet stemmer 236 delegerede mod 131 for ophævelse af Partistifter Mogens Glistrups eksklusion.

(Læs om Glistrup Tryk Her)

 

 

 

 12. oktober. 1999”¦ Danmark : ”¦ De 4 medlemmer af Fremskridtspartiet, Kirsten Jacobsen, Kim Behnke, Tom Behnke, og Torkild Fransgård, forlader partiet i protest, fordi Mogens Glistrup var tilbage i partiet med helt urimelige synspunkter med bla. ”Islamiske piger skulle i lejre og sælges til højestbydende”..

De 4 dannede partiet Frihed 2000, og blev derved i folketinget valgperioden ud.

Ved næste valg var meningen, at Frihed 2000 skulle opløses.

 

 

 

2000

 

 

 23. februar 2000”¦Danmark: Indenrigsministerposten skiftes igen ud. Thorkild Simonsen bliver afløst af den mere indvandrerskeptiske Karen Jespersen.

 

 

 25. august. 2000”¦Danmark: Den socialdemokratiske Indenrigsminister Karen Jespersen foreslår i Tv2, at sende kriminelle asylansøgere ud på en øde ø.

Udtalelsen kommer i forbindelse med politiberetninger, som siger at tyveri og indbrud var steget alarmerende i 2000, især blandt russiske, armenske og georgiske flygtninge. 

Karen Jespersen blev allerede i 1997 nomineret til bladet ”Faklen”s (1”¦)  SKAMPRIS p.g.a. hendes populistiske meninger om det nationale problem med 2 generationsindvandrere.

Efter udtalelsen blev Karen Jespersen (2”¦) i mange medier omdøbt til ”Ø-Karen”.

 

(1”¦)= Faklen = 27. sep. 1996 udkom bladet ”Faklen” første gang. Det er et blad, der bringer kritiske artikler om svigtende retssikkerhed og politisk højredrejning.

 

Karen Jespersen "Send

kriminelle asylansøgere ud

på en øde ø"

 

 

 

 

 

 1. oktober 2000”¦ Danmark: Danmark fik reelt sit første folketingsmedlem, med en anden etnisk baggrund end dansk.

Det var den 33 årige tyrkiskfødte Centrum-demokrat Lone Yalcinkaya, der kom i tinget som suppleant for partiformand Mimi Jakobsen.

 

Det første medlem af folketinget

med en anden etnisk baggrund end dansk, var

Lone Yalcinkaya, der afløste CDs Mimi Jacobsen.

 

 

 

 12. Oktober 2000”¦Yemen : Et af USA's største flådeskibe >USS Cole< bliver bombet af al-Quida, mens det ligger i havn i Aden i Yemen.

Bomberne dræbte 17 sømænd, og sårede mange andre.

>USS Cole<< blev sendt hjem med et stort hul i skroget.

 

(Læs i øvrigt beretningen om Osama Bin Laden og Al Qu

 

 

 

2001

 

 10. januar 2001... Skotland: Den tidligere efterretningsofficer for Libyen Arab Airlines, Abdelbaset Ali Megrahi, idømmes 27 års fængsel for terrorangrebet i december 1988 mod jumbo-jetten pan am 103, der styrtede ned over Lockerbie, og dræbte ialt 270 mennesker. (259 i flyet, samt 11 i ben Lockerbie i Skotland). Hans medtiltalte Al-Amin Khalifaqt Fhimat bliver løsladt.

 

 

 

 20. januar 2001...USA: Replublikaneren George W. Bush overtager præsidentembedet i USA. som landets 43. præsident.

 

George W. Bush

 

 12. maj 2001”¦ Valg i Italien: Ved valget her gik højrepartiet Nationalalliancen også frem. Partiet med Gianfranco Fini i spidsen, fik ca. 12 % af stemmerne, d.v.s 99 mandater, ud af de 630, der sidder i parlamentet, og kom med i Silvio Bertusconis regering.

 

 19. august 2001”¦ Danmark: I en helsidesannonce i Morgenavisen Jyllands-Posten, vækker Dansk Folkeparti opsigt, ved at nævne alle navnene på de 4.743 personer, der har fået dansk indfødsret (Statsborgerskab) i år 2001.

 

 

27. august 2001”¦ 430 afghanske bådflygtninge samles op af et norsk skib.

De var på vej til Australien, der nægtede at modtage dem.

 

 

 9. september 2001 ”¦ Valg i Norge: I Norge sidder 165 medlemmer i stortinget fordelt på 8 partier, her fik Fremskridtspartiet med Carl I. Hagen i spidsen 26 mandater en spinkel tilbagegang på 0,7 % i forhold til valget i 1997.

Fremskridtspartiet er Norges 3. største parti efter Arbejderpartiet (43 mandater) og Høyre (38 mandater).

 

 

 11. september 2001”¦USA: WORLD TRADE CENTER: Det værste terrorangreb i historien fandt sted 11. sep. 2001. Indenfor 18 minutter har to fly ramt de 2 over 400 meter høje og 110 etagers skyskrabertårne World Trade Center på Manhatten i New York.

Normalt går ca. 50.000 mennesker hver dag  på arbejde i centeret, som huser ca. 500 virksomheder, og angrebet fandt sted kl 9.00 om morgenen lokal tid, hvor der er travlest.

 Begge tårne blev ramt på omkring 80. etage, som udgør centeret, der falder totalt til jorden.

Det ene fly er et American Airlines Boeing 767 stjålet eller kapret fra Boston, det andet et Boeing 737.

2.976 mennesker blev dræbt og et ukendt antal såret.

En Palæstinensisk terrorgruppe med Osama Bin Laden i spidsen, har taget ansvaret på angrebet. Men det er ikke lykkedes, at finde de skyldige nov. 2003.

 

 

 

                                                       

Terrorangrebet på World Trade Center

 i 2001.

 

 

 11. september 2001”¦USA: Pentagon: Klokken 9.43 (ca. 45 min efter tragedien på World Trade Center) blev det amerikanske forsvarsministerium Pentagon ramt af noget, som ifølge officielle kilder var et fly, der var lettet fra Dulles International Airport i nærheden af Washington med 64 personer ombord.

En del personer mener imidlertid ikke, det var et fly der ramte Pentagon, da billeder dokumenterer, at der reelt ikke var ”hul” i bygningen, og nogle mener faktisk, at Pentagon modtog en bombetrussel tidligere på dagen, og det var disse 4 bomber, der gik af i tidsrummet fra 9.43 til 10.11.

Faktum er, at Pentagon med ca. 23.000 ansatte, blev ramt af terroren og 125 personer dræbt.

 

(Læs i øvrigt om Terrorangrebet på World Trade Center Tryk Her)

 

 

 2. august 2000”¦ Indien: Som del af en serie massakrer i dagene 1-2 august, angriber muslimske terrorister 2 murstensfabrikker og mejer de ansatte ned”¦..26 blev dræbt.

 

 

 20. november  2001...  Valg i Danmark: Også her sker en højredrejning af dimensioner. Ud af 3.446.412 afgivende stemmer (en valgdeltagelse på 87 %) får Dansk Folkeparti 12 % = 413.491 stemmer, og bliver landets 3 største parti, der går fra 13 til 22 mandater, i et folketing på 179 medlemmer. Venstre og Socialdemokratiet er de 2 største med over en million stemmer hver.

Det fører til en Regering med Venstre på 56 mandater (31,7 % = 1.077.858 stemmer) og Konservative med 16 mandater (9,1 % = 312.770 stemmer) med Dansk Folkeparti som ultimativ støtteparti, Socialdemokratiet får her en kraftig tilbagegang fra 63 til 52 mandater (29,1 % = 1.003.323 stemmer).

Partiet Frihed 2000 blev som planlagt opløst.

 

 

 

 

 20. november 2001 ...Danmark: Danmark får for første gang i historien indvalgt 2 med indvandrerbaggrund i folketinget. Den Radikale Naser Khader og S.F.s Kamal Qureshi.

 

                

Naser Khader (Rad.)                   

 

(Læs iøvrigt mere om Naser Khader Tryk Her) 

  

 Kamal Qureshi (SF)

 

 

 20. november.  2001... Danmark :  Mogens Glistrups Fremskridtsparti klarer ikke spærregrænsen på 2 %, og kommer ikke i folketinget med kun 0,6% af stemmerne.

 

 

 

 

 

 27. november. 2001”¦Danmark : Efter Venstre fik regeringsmagten i Danmark, oprettes for første gang i historien et Integrationsministerium, og Berthel Haarder (V) blev minister for dette.

Før Integrationsministeriet blev oprettet, var det Justitsministeriet og Direktoratet for Udlændinge, der varetog spørgsmål vedr. flygtninge og indvandrere.

 Fra 1993 blev det Indenrigsministeriet, hvoraf Direktoratet for udlændinge blev til en henlagt afdeling under dette

 ministerium.   

                                        

 

                              

Bertel Haarder

blev integrations-

minister efter valget i 2001.

 

 

 

 

  7. oktober 2001...Afghanistan: USA og Storbritannien angriber Afghanistan. "Operation Freedom" begynder...

 

 

 

 13. december 2001”¦ Danmark: Et beslutningsforslag i folketinget får flertal, og det vedtages, at stille med militære specialenheder i Afghanistan, til afbenyttelse af den amerikanske ledet indsats mod terrorbekæmpelse i landet.

Resultatet blev et bredt flertal, idet kun S.F. og Enhedslisten, samt 2 socialdemokrater stemte imod forslaget.

 

 

 

 

2002

 

 

 9. januar 2002”¦Danmark: De danske specialenheder sendes til Afghanistan.

 

 

 

 11. januar 2002”¦USA: Tv-stationen CNN meddeler at de første terrorsigtede fanger kommer til den amerikanske flådebase Guantanamo.(1”¦) på Cuba.

 

1”¦ Guantanamo basen er en amerikansk flådebase lokaliseret i Guantamoprovinsen i den sydlige del af Cuba.

       På basen er en fangelejr for fanger, der er mistænkt for at have forbindelse til Al Quida eller andre

       terrorvirksomheder.

 

 

                                                                   

Fanger på Guantanamo-basen på Cuba

 

 

 

 

 Marts 2002”¦Holland: Den 54 årige Pim Fortuyn danner sit eget højreparti LPF i Holland, med bla. et politisk budskab der siger: 16 mio. i Holland, flere er der ikke plads til. Ved Kommunalvalget i Rotterdam får LPF ca. 34% af stemmerne til Byrådet.

 

 

 

 

 8. april 2002”¦ Irak: Efter byerne mod syd i Irak har holdt stand i ca. 14 dage, udsættes hovedstaden Bagdad for et kraftigt bombadement.

 

(Irak og Saddam Hussein Tryk Her)

 

 

 

 

 

 6. Maj  2002”¦ Holland : Drab:.. Det første politiske drab i Holland efter 2 verdenskrig, finder sted på højrepolitikeren Pim Fortuyn, der bliver dræbt med 6 skud midt i valgkampen til det Hollandske parlament.

Pim Fortuyn blev skudt af den ekstreme dyreaktivist Volkert Van der Graaf.

 

 

  Pim Fortuyn myrdet

  i 2002.

 

Pim Fortuyn

1948-2002

Politiker/Forfatter/Professor

Dannede partiet Lijst Pim Fortuyn i marts 2002.

 

 

 

 15. Maj 2002”¦ Valg i Holland: I Holland sidder 150 i parlamentet. Pim Fortuyns parti LPF kommer med i parlamentet med 26 mandater, og derved i regeringen, sammen med det Kristelige demokratiske parti (43) og de Liberale med 24 mandater. Tilsammen i alt 93 mandater.

Ved samme valg blev den somaliskfødte Ayaan Hirsi Ali valgt for partiet VVD.

 

 

 

 21. April  2002”¦ Præsidentvalg i Frankrig : Højrepolitikeren Jean Marie Le Pen fra partiet Front National vinder 1 runde af præsidentvalget i Frankrig over den socialistiske Lionel Jospin, og gik videre til den afgørende runde mod den siddende præsident Jacques Chirac. (UMP= Konservative)

I denne afgørende runde fik Le Pen 18% af stemmerne mod Chiracs 82%

 

 

 

 

 2002”¦Valg i Frankrig: Parlamentsvalget i Frankrig betød en sejr for det konservative UMP, der fik 33,7 % af stemmerne og dermed 357 mandater i Parlamentet, (mod 134 ved valget i 1997). Der sidder 577 medlemmer i det franske parlament.

 Det franske højreparti Front National med 73 årige Jean Marie Le Pen kom ikke i Parlamentet, da ingen af partiets kandidater vandt sin valgkreds. Partiet fik 11,3% af stemmerne mod 14,9% i 1997.

 

 

 

 2002”¦ Danmark: Danmark får sin første og hidtil eneste ”Halalpølsevogn”, hvor alle produkter er halalslagtet. Den ligger på Nørrebro i København.

 

 

 

 24. august 2002”¦Indien: Muslimske terrorister stormer det hinduistiske Akshardam-tempel i New Delhi, og åbner ild og kaster håndgranater efter de fremmødte pilgrimme. 38 bliver dræbt.

 

 

                                                                               

Akshardam templet i New Delhi, hvor 3

hinduistiske pilgrimme blev dræbt af muslimske terrorister.

 

 

 

 

 

 13. september.  2002”¦Norge: Ved meningsmålingerne i Norge står Fremskridtspartiet til en sejr af de helt store. Partiet går her frem fra 26 mandater til 49 (27,4 %), Høyre får en spinkel tilbagegang fra 38 til 37 (21,1 %), men samlet giver det de borgerlige 86 mandater. Der er valg i Norge 12.sep.  2005.

 

 

 

 

 

 

 15. september. 2002 ”¦ Valg i Sverige: Modsat mange andre lande i Europa, oplever man her ingen højredrejning.

Efter valget, hvor 349 mandater til Riksdagen skulle fordeles, fik Socialdemokraterne 144 pladser, og dannede en ren S regering.

 

Højrepartier som Sverigesdemokraterne og Nationaldemokraterne fik ingen pladser i forsamlingen. Men dog fik Sverigesdemokraterne 76.300 stemmer, svarende til en procentdel på 1,44 af stemmerne(det største parti udenfor Rigsdagen). Spærregrænsen i Sverige er 4 %.

Højregrupperne er partier, der er så små i Sverige, at de har svært ved at få ørenlyd i debatterne. Men havde Sverige haft en slagkraftig højrepolitiker som Pim Fortuyn eller en Pia Kjærsgård, havde højrepartierne fået ca. 15 % af stemmerne spåede svenske valgforskere.

 

 

 

 

 

 September. 2002 ...Valg i Østrig : Jörg Haiders Frihedsparti går tilbage med 34 mandater til 18, mens OVP(Konservative) går frem med 27 til 79 Mandater, Socialdemokraterne får 69 og de grønne 17 , derved forbliver det en regering med Frihedspartiet og OVP, som før valget, nu med 97 mandater.

 

 

 

 

 

 

 12. oktober. 2002”¦Bali / Indonesien: Terrorbomber mod det populære turiststed Bali dræbte 202 mennesker fra 21 forskellige lande (heriblandt 3 danske kvinder), og sårede næsten dobbelt så mange.

En 43 årige mand ved navn Mukhlas er mistænkt for at være hovedmanden bag bomberne og risikerer dødsstraf, hvis han findes skyldig.

En 35 årige mand ved navn Ali Imron blev arresteret af Indonesisk politi, og det viste sig, at han var involveret i angrebet. Han forklarede, at forberedelsen af bombeangrebet tog 6 dage fra den 6/10 til 12/10, og han havde lært at behandle bomber i Afghanistan.

 

                                                                                  

Terrorangreb på ferieøen Bali 2002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2003

 

 

 

 

 21. januar 2003”¦ Valg i Holland: Efter kun 87 dage brød regeringssamarbejdet i Holland sammen, og der blev udskrevet valg.

Det højreorienterede parti PFL blev i forhold til 2002 valget, den helt store taber, da partiet gik fra 26 til 8 mandater i den 150 personers store forsamling.

Grunden til missamarbejdet skyldtes, ifølge Hollandske kilder, at PFLs parlamentsmedlemmer var nye og helt uprøvede i det politiske arbejde.

Socialdemokraterne kom efter 23 mandater i 2002 valget op på 43, men regeringen er dannet af 3 partier. Kristen demokraterne med 44 (43 i 2002), de liberale (VVD) med 28 (24 i 2002), og midterpartiet D66 med 6 (7 i 2002), altså et flertal på 78 mandater.

 

 

 

 

 

 20. marts 2003”¦ Irak: U.S.A. indleder et angreb på Irak.

Angrebet skal nærmest ses som en befrielsesaktion for det irakiske folk mod Saddam Hussein styret.

Mens faderen Gorge Bush i 1990 havde stort set en hel verden med sig i befrielselsaktionen af Kuwait i 1990, havde Bush Junior nu kun Storbritannien, Polen, Australien og Danmark med sig.

 

(Læs i øvrigt beretningen om Saddam Hussein og Irak Tryk her)

 

 

 

 

 

 21. marts 2003... Danmark: Folketinget vedtog at sende et dansk bidrag til den amerikanske ledede operation Iraq Freedom.

Ubåden ”Sælen” og korvetten ”Niels Juel” sendes til Irak.

 

                                                    

Korvetten ”Niels Juul”

 

 

 

 19. april 2003”¦ Sverige: I Linkøping gennemførte en gruppe af venstreorienterede fra gruppen ”Syndikalisterna” mordforsøg mod en politiker fra Sverigesdemokraterne, da han var i færd med at dele løbesedler ud. Først blev han slået til jorden med en sten mod hans hoved, siden sparkede de autonome mod hans hoved, ligesom han blev trampet på i hovedet. På Linkøpning Hospital kunne læger konstatere, at han var tæt på døden.

(Læs om Sverige Tryk Her)

 

 

 

 12. maj 2003... Saudi-Arabien: Selvmordsterrorister trænger ind i et kompleks for vesterlændinge i Riyadh i Saudi-Arabien, og sprænger biler i luften.

35 mennesker blev dræbt, deraf 9 amerikanere.

 

 

 

 

 15. maj 2003”¦Danmark: Folketinget vedtog, at Danmark skulle deltage i arbejdet med at sikre freden i Irak med 380 personer, der slog sig ned i lejren ”Camp Eden”.

 

 

 

 

 18. Maj 2003”¦ Marokko: Et terrorattentat i Casablanca kostede 45 mennesker livet,

heraf var de 13 selvmordsbombemænd. Og over 100 såres, da en fanatisk muslimsk gruppe angriber en jødiskejet restaurant, et spansk hotel, og et kuwaitiskejet hotel.

Ifølge regeringskilder var terroristerne medlemmer af Sirat al-Mustaqim, der er en del af Salafiya-Jihadiya bevægelsen.

I forlængelse af terroraktionen, vedtog Marokkos Parlament meget yderligtgående terrorlove, der udvider terrorbegrebet til at omfatte alle former for forstyrrelse af den offentlige ro og orden.

 

 

 

 

 22. juli 2003”¦ Irak: Præsident Saddam Husseins to sønner, den frygtede Uday Hussein(1”¦)og hans bror Qusay Hussein (2”¦), samt dennes 14 årige søn bliver dræbt i byen Mosul efter en kraftig skudveksling med amerikanske soldater.

 

 

                                   

1”¦ Uday Hussein   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2... Qusay Hussein.

 

Begge Saddam Husseins sønner blev dræbt af amerikanske styrker i 2003.

 

 

 

 

 19. august  2003”¦ Israel: En selvmordsbomber fra Hamas detonerer i Jerusalem sin bombe ombord på en rutebil.

23 mennesker bliver dræbt, hovedsagelig ortodokse jøder på vej hjem efter at have bedt ved Grædemuren.

 

 

 

 

 

 10. oktober 2003”¦ Danmark: Folketinget vedtog, at forøge den danske styrke i Irak til i alt at være 510 personer.

 

 

 

 

 12. oktober 2003”¦ Danmark: Foreningen ”Muslimer i Dialog” oprettes, med det formål at engagere de etniske minoriteter, herunder de muslimske borgere i socialt og samfundsgavnligt arbejde.

Foreningens formål er endvidere at fremme menneskerettighederne, samt den tværkulturelle forståelse, samt at beskæftige sig med humanitært og kriminalitetsbekæmpende arbejde.

Foreningen henvender sig til alle muslimer, uanset hvilket etnisk baggrund den enkelte har.

 

 

  21. oktober.  2003”¦Valg i Schweiz :..63 årige Christoph Blochers Højrepulistiske Parti SVP. (Schweisisk Folkeparti) blev det største parti ved parlamentsvalget i Schweiz. Det fik 55 pladser ud af de 200 i parlamentet, det vil sige 26,6 % af stemmerne. Det Schweiziske Socialdemokrati fik 23,3 % og dermed kun 52 mandater.

Blochers Schweisk Folkepartis partiprogram ligner Dansk Folkepartis mht. indvandring og EU politik.

 

               

Christoph Blocher

 

Christoph Blocher

Født 1940

Schweiziske Folkeparti (SVP)

Formand for partiet 1977-2003

 

 

 24. oktober.2003...Ungarn: Det højreorienterede parti Jobbik stiftes, som politisk parti af Gergely Pongratz (1932-2005).

 

 

 

 

 8. november 2003”¦Saudi-Arabien: Terrorister fra Al-Quida sprænger en bilbombe i et boligkvarter, hovedsagligt beboet af arabere”¦17 bliver dræbt.

 

 

 

 

 15. november. 2003”¦Tyrkiet: 2 kraftige bilbomber stod bag terroraktioner mod to Jødiske Synagoger i den Tyrkiske by Istanbul.

En tyrkisk terrorgruppe IBDA-C menes at stå bag angrebet, men den menes også at være i ledtog med Al Quida.

Den lille gruppe IBDA-C blev kendt i Tyrkiet i 1990´erne, da den i islams navn udførte en række terroraktioner på barer, natklubber og kirker i Istanbulområdet.

Gruppen har ikke ladet høre fra sig siden 1998, da dens leder Salih Izzet Erdis blev fængslet.

Ifølge de tyrkiske myndigheder, er IBDA-C ikke i stand til at udføre terrorhandlinger af denne kaliber som sås i Istanbul. Men IBDA-C kan have bidraget med selvmordschauffører, vurderer flere terroreksperter.

Terrorhandlingen kostede 27 mennesker livet og sårede ca. 300.

 

 

 

 

 20. november.  2003”¦ Tyrkiet: Klokken 11.00 lokal tid blev Tyrkiet inden for 5 dage ramt af endnu 2 terrorangreb.

2 bilbomber havde britiske mål denne gang.

Angrebene var denne gang rettet mod det Britiske Konsulat, og den Londonbaserede bank HSBC, som ligger i Istanbul.

Ved angrebet mod HSBC blev en lastbil med sprængstof parkeret foran bygningen, mens bilbomben mod det Britiske konsulat blev udløst, da en lastbil forsøgte at bryde igennem muren, der omkransede konsulatbygningen. Lastbilen var lakeret, som om den tilhørte et carteringsfirma.

Angrebene fandt ”pudsigt” nok sted netop som USA's Præsident George Bush var på besøg i London hos sin nærmeste allierede i kampen mod terror”¦Storbritannien.

Terroren kostede her mindst 25 livet og henved 400 sårede.

Al Quida (eller IBDA-C) menes også her, som angrebene d. 15/12 2003, at stå bag angrebene.

 

 

(Læs landebeskrivelsen af Tyrkiet Tryk Her)

 

 

 3. december. 2003”¦Italien :  Den 40 årige. Alessandra Mussolini, (1”¦), som er barnebarn af Italiens Fascistiske diktator under anden verdenskrig, har forladt Regeringspartiet Nationalalliancen pga. Formand Gianfranco Finis midtsøgende politik, og har stiftet et nyt højreparti i Italien.

Partiet hedder ”Handlingsfrihed”, og formålet med partiet er, at give højreorienterede vælgere et nyt ståsted, siger hun.

 

Alessandra Mussolini

 

1”¦ Alessandra Mussolini                                                                    

       Født 1962

       Skuespiller (Bla. Niece af Sophia Loren)

       Fotomodel

       Nyfascistisk Politiker.

       Italiensk repræsentant i EU parlamentet fra 2004.

       Italiensk Parlamentsmedlem fra 1992.

 

   

 

 11. december. 2003”¦Schweiz : De 4 største partier i Schweiz ”¦Schweiziske Folkeparti, Socialdemokraterne, Frisindede Demokrater og Kristendemokraterne, delte de 7 ministerposter imellem sig.

Det gav en Ministerpost til oktobervalgets vinder Christoph Blocher fra Schweiziske Folkeparti, der dermed kom regering.

 

 

 

 

 

 

 14. december.2003”¦Irak: Ca. 600 amerikanske soldater fra specielenigheder fangede Iraks tidligere leder Saddam Hussein i en underjordisk hule, ca. 15 km syd for hans hjemby Tikrit, efter han havde været eftersøgt.

Dna-undersøgelser viste, at det var den rigtige Saddam Hussein man havde fanget”¦og ikke en af hans utallige dobbeltgængere.

 

(Læs i øvrigt om Saddam Hussein og Irak Tryk Her)

 

                                                          

Saddam Hussein efter tilfangetagelsen

 i 2003.

 

 

 

 16. december. 2003”¦ Sverige: Partiet Sverigesdemokraterne (hvis politik minder om Dansk Folkepartis), tager afstand fra socialdemokratiske tanker om et forbud mod at lade sverigedemokraterne vise sig på de svenske skoler, herunder til valgmøder.

Det er socialdemokraternes partisekretær Lars Stjernkvist, der ifølge Svenska Dagbladet, vil forsøge at nå til enighed med Rigsdagens øvrige partier (349 medlemmer) om en form for forbud, som i givet fald også kommer til at gælde det andet højreparti i Sverige, Nationaldemokraterne.

 

(Læs om Sverige Tryk Her)

 

                                                Gå til År og Dato ..2..Tryk her

                                            

                                                 Tilbage til startOpdateret 14/02/2012

Besøg  
233532