Vi bruger Cookies!     

         
 X     
muis

Sider om Islam og Politik


                                  

                                             SKET 570-1948

                                

 

ISLAMS HISTORIELINIE

 

I denne tidslinie vil jeg kortlægge forskellige begivenheder i islams historie.

Islam er den yngste religion af de store religioner i verden - men den næststørste religion rent befolkningsmæssig i verden.

Hvis man tager de to største religioner i verden, katolismen og kristendommen samlet, er der hen ved 2 mia. mennesker med disse to religioner på jorden, det er 2/3 dele af jordens befolkning. Derefter kommer islam med ca. 1,3 mia. mennesker, godt 1/6 af jordens befolkning.

Hinduismen ligger på godt 800 mill. mennesker, og Buddhisterne på ca. 4 til 500 millioner. (2005)

Så er der jødedommen, som ca. 17,5 mio. mennesker har som religion, men som er meget ældre end de store religioner. (2005)

Dertil kommer en masse lokale religioner, især i Afrika.

 

Årstalslisten er udarbejdet med de vigtigste begivenheder i islams historie fra år 570 til år 1950.

Det er en komplet umulighed, at få alle ting med, men årstallisterne vil blive opdateret hen af vejen.

Derefter skal du over i den fil der hedder ”Datolisten”, for at få flere oplysninger, der mere handler om andre begivenheder med hensyn til valg, terror og højredrejningen i vesten i nyere tid.

 

 

 

 

 

ÅRSTAL I ISLAM

 

 

570.        Profeten Muhammed fødes i Mekka.

_____________________________________________________________________________________

 

606.     Profetens datter Fatima fødes.

____________________________________________________________________________________

 

610.    Profeten Muhammed får sine første åbenbaringer af englen Gabriel.

 

 

 

612.   Muhammed begynder at prædike i Mekka.

 

 

622.    Profeten Muhammed udvandrer til Medina.

           Det er herfra den muslimske tidsregning

           går, og islam officielt starter.

 

622.   De første to moskeer bygges i Medina, det er moskeerne Masjid al- Nabawi og Profetens Moske.

 

 

624. Slaget ved Badr, hvor Muhammed vinder sin første sejr.

 

_____________________________________________________________________________

 

 

630.     Muslimerne med profet Muhammed i spidsen erobrer Mekka. 

 

 

 

632.    Profeten Muhammed dør i en alder af 62 år.

             

 

632.    Profetens datter Fatima dør i en alder af 24 år

 

 

 

633.     Abu Bakr (573-634) bliver den første Kalif (1”¦)

 

            Abu Bakr var den første muslimske leder efter Muhammed, og ifølge

            Sunnimuslimerne efterfølgeren til Profeten Muhammed.

            Abu Bakr var en rimelig velhavende købmand, og før han tog islam til sig, var han en

            respekteret mand i Mekka.

            Han blev den tætteste ledsager til Muhammed igennem hele dennes liv, og Abu Bakr

            var også en af de første, der accepterede religionen islam.

            Han var kendt for at være en mand af god karakter, elskværdig og af sympatisk natur.

            Selvom han var rig, levede han et meget simpelt liv, og brugte penge til velgørenhed,

            Befrielse af slaver, og andre ting for islams sag.

            Han brugte ofte det halve af natten i bøn.

 

         1”¦ Kalif = Ordet er arabisk og betyder efterfølger eller stedfortræder. Efterfølger efter guds udsendte.

 

 

 

634.     Kalif Abu Bakr dør efter kun 27 måneder som kalif.

            Abu Bakr blev begravet ved siden af Profeten Muhammed i Medina.

-----

 

 634.    Omar Ibn al Khattab blev den anden kalif i islam.

            Han var kalif i ca. 10 år fra 634 til 644.

            Under hans styre vandt muslimerne store landområder i de persiske lande, samt fra

            Østromerriget - deriblandt Egypten, hvor islam kom til omkring år 640, men lande 

            som Palæstina, Syrien og lande i Nordafrika blev også islamiserede omkring dette

            tidspunkt.

            Han gennemførte også vigtige administrative og lovmæssige reformer, han var blandt

            andet den første, der indførte et uafhæning lovsystem.

 

          Sunni og Shia muslimerne var naturligvis uenige, om Omar Ibn al Khattab skulle have

          ”embedet” som kalif. Mens Sunnimuslimerne anså ham som retmæssig kalif, mente

          shaimuslimerne, at kalifskabet burde gå til Ali inb Abi Talib, som var grundlæggeren af     

          shiaislam.

 

 

 

635.   Muslimerne erobrer Damascus i Syrien.

 

 

 

637.  Muslimske jihadkrigere erobrer Irak i slaget ved Qadisiyyah.

 

 

          

638.  Kaliffen Omar Ibn al Khattab indtager muslimernes 3 helligste by Jerusalem.

 

 

 

639. Egypten med Amr ibn al As i spidsen erobres af muslimerne.

        Amr ibn al-As (583-664) var en af de personer, der efter Profeten Muhammeds død i 632

        ledede erobringerne af Palæstina og Syrien. Han blev af kaliffen, Omer ibn Khattab,

        udnævnt som leder af den hær, der begyndte erobringen af Egypten.

 

 

641.    Muslimske jihadkrigere kontrollerer Syrien og Palæstina.

 

 

 

644.  Kaliffen Omar Ibn al Khattab bliver myrdet af en persisk slave.

 

644.  Ny kalif. Den 3 i rækken bliver Othmann.

         Under Othmann bliver koranens tekst fastlagt.

 

 

 

656.  Othmann bliver myrdet.

 

-------------

 

656.  Profetens fætter og svigersøn Ali Ibn Talib (598-661) bliver kalif.

         Han anses som den sidste kalif af Sunnimuslimerne, samt den første imam af

         Shiamuslimerne.

         Ali Ibn Talib giftede sig med Profeten Muhammeds datter Fatima, med hvem han fik 3

         sønner, Hasan, Hussien og Muhassin.

 

 

 

661.   Ali Ibn Talib myrdes, efter at have været kalif i ca. 5 år.

 

 

 

678   En af Profeten Muhammeds mest populære hustruer dør. Det er Aisha, som Muhammed

         blev gift med, da hun var 9 og Profeten selv 51 år.

         Aisha var datter af den første retslærde kalif Abu Bakr, og bærer i den islam titlen

         ”umm al muminin” (1”¦)

 

         1”¦ Umm al Muminin = Betyder ”De troendes Moder” og betegnelse der bruges om Profetens hustruer, ifølge

                 koranen Sura 33 vers 6 ”Hans hustruer er deres troende moder”

                 Betegnelsen bruges især af Khadidja (Muhammeds første hustru) og Aisha.

 

 

685.    Adb al- Malik (650-705) bliver kalif.

 

 

687-692. Klippemoskeen i Jerusalem opføres.

               Klippemoskeen er en moske opført i Jerusalem af den umayyadiske Kalif Adb al-

               Malik på det område, der tidligere havde rummet det jødiske tempel.

               Klippemoskeen kaldes også for Umar-moskeen og er efter islamisk tradition opført

               over det sted, hvorfra Profeten Muhammed foretog sin himmelfart.

 

                                   

Klippemoskeen i Jerusalem.

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

711.     Muslimerne erobrer Spanien.

 

711.      Islam når Indien

 

 

725.     Muslimerne erobrer Nimes i Frankrig.

 

__________________________________________________________________________________

 

730.      Trykning blev opfundet i Kina.

 

__________________________________________________________________________________

 

732.     Araberne trænger længere ind i Frankrig, men stoppes ved Portiers af frankerrigets

            hersker Karl Martell.(1”¦)

           

             1.. Karl Martell

                  Født 686 i det nuværende Belgien.

                  Død i 741

                  Han er mest kendt for at stoppe det muslimske plyndringstogt i Portiers.

 

 

Karl Martell i slaget ved Portiers.

 

 

                  

749-50. Den Abbasideske hær rykker ind i Irak.

 

 

 

750.   Den sidste umayyadiske (1”¦) kalif, Marwan II bliver dræbt i Egypten og abbasiderne

          havde dermed sikret sig magten over hele kalifatet.

 

1”¦ Umayyaderne: Et dynasti der sad på kalifatet fra 661 og frem til 750 med Damaskus som hovedstad.

Slægten er efterkommere af Umayya, der var i slægt med Profeten Muhammed

 

751.    Araberne besejrer kineserne nær Talas.

 

 

 

755.   Det lykkedes Abd al Rahman at blive muslimsk høvding i Spanien og fik hovedsæde i

          Cordoba.                                                   

                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

762.   Bagdad bliver Abbaside-kalifatets (1”¦) nye hovedsæde.

          I dag er Bagdad Iraks hovedstad, men storbyen blev i 762 grundlagt af abbasiderne som

          Regeringsby og blev dengang kaldt ”Fredens by”. Bagdad udviklede sig gennem 800-og

          900 tallet til en imponerende storby og blev hovedsædet for abbasidekalifatet indtil det

          lykkedes mongolerne i 1258, at angribe og indtage byen.

          Det var et angreb, der resulterede i at byen i dag kun rummer meget få bygningsværker

          fra middelalderen.

       

1”¦ Abbaside. En slægt, der herskede over kalifatet fra 749-50 og frem til 1258. Slægten har navn efter al-Abbas,

der var profetens Muhammeds onkel og halvbror til Muhammeds far Abdullah.

                                  

 

820.   Den muslimske erobring af Sicilien begynder.

 

________________________________________________________________________________

 

853.   Den første bog blev trykt i Kina.

 

________________________________________________________________________________

 

1000.  Botaniske haver i Sevilla og Toledo i Spanien, blev bygget af muslimer.

 

________________________________________________________________________________

 

1091. Muslimerne mistede Sicilien til Normannerne.

 

________________________________________________________________________________

 

1258.  Mongolerne (1”¦) indtager og ødelægger Bagdad.

 

1”¦ Mongoler: Personer af den folkegruppe, der bebor store dele af Central

og Østasien. Spec. beboer af Mongoliet.

 

 

 

1292. Marco Polo (1”¦) kommer som den første europæer nogensinde til Indonesien, og

          beskriver islams fremmarch.

 

                                                               

 

 1”¦ Marco Polo                                                                                                     

        1254-1324                                                                                                        

        Italiensk opdagelsesrejsende.

 

 Marco Polo var

 første europæer i

 Indonesien

 

 

 

1299.  Med centrum i Lilleasien blev det Osmaiinske rige opbygget, af Osman Gazi.(1”¦)

           Grunden til at det Osmanniske rige blev opbygget, var at det andet tyrkiske rige, som hed

           Selcuklu riget blev nedlagt af Mongoliet, som lå i Mellemasien, og tyrkerne var nød til

           at grundlægge et andet rige.

           Det Osmanniske rige dækkede i sin storhedstid dele af Østeuropa, Balkan, Lilleasien,

           Mellemøsten og det meste af Nordafrika.

 

                                                

 1”¦ Osman Gazi

        1258-1326

        Osman er anset som grundlæggeren af Osmannerriget.

 

 

 

1453.   Det Byzantinske rige udslettes, da den osmanniske sultan Mehmet II (1”¦) med tilnavnet

            (Fatih) = (Erobreren), belejrere Konstantinopel i hele 7 uger.

            Forsvarer af byen, som var i kraftig mindretal, havde spændt stålkæder over Det gyldne

            Horn, for at forhindre fjendens skibe i at sejle ind i Bosporostrædet.

            Efter belejringens ophør, og med Osmannerne som sejrsherre, blev de overlevende

            indbyggere solgt som slaver.

           Osmannerne erklærede Hagia Sofia (2”¦) for at være moske.

 

             1”¦ Mehmed II             

                      1432-1481

                       Osmansk sultan i 3. måneder i 1444, og igen fra 1451 til hans død i 1481.

                       Han var den første omanske sultan, der brugte titlen Caesar (Betyder Romersk kejser).

 

 

             2”¦ Hagia Sofia

                       Det største og mest imponerende byzantiske monument i Istanbul, opført fra 532 til 537.

                       Hagia Sofia var sæde for den ortodokse patriark (Overhoved for en romersk katolsk kirkeprovins).

                       Kuplen er 31 meter i diameter og 56 meter høj.

                       I 1934 blev bygningen omdannet til museum.

 

 

 

1455.   Konstantinopel (det senere Istanbul) bliver osmannisk hovedstad.

 

 

 

1481.   Mehmet II dør, og hans stilling som Sultan i Osmannerrigert overtages søn Beyazit II.

 

 

 

1492.   De Kristne indtager Granada. Jøderne og muslimerne fordrives fra Spanien.

 

 

1512.   Beyazit II tvinges til at abdicere af sin søn Selim.

            Beyazit dør samme år i fangenskab.

 

 

 

1520.  Sultaen for osmannerriget Selim dør, og efterfølges af sin søn Suleyman, som i vesten fik

           tilnavnet ”Den store”.

 

 

 

1529.  Det Osmanniske Rige fik sin største udbredelse under Suleyman.(1”¦). Han gjorde

           Osmannerriget til en verdensmagt.

         

          Hans rige omfattede alle eller dele af de stater, der i dag omfatter Tyrkiet, Iran, Irak,

          Egypten, Sudan,

          Etiopien, Somalia, Israel, Syrien, Kuwait, Jordan, Saudi-Arabien, Libyen, Tunesien,

          Algeriet, Marokko, Grækenland, Bulgarien, Rumænien, Ungarn, Jugoslavien, Albanien,

          Tjekket, Slovenien, og de sydlige Sovjetrepublikker.

          Men da osmannerne ville indtage flere europæiske lande, blev de stoppet i Wien.

 

 1”¦ Suleyman

 1494-1566

 Sultan i det Osmanniske Rige fra 1520 til 1566.

 

 

 

1683. Osmannerne belejrer atter Wien.

 

 

1827:   En traktat indgås i London (Den såkaldte London-traktat) mellem Rusland, England og Frankrig om Grækenlands uafhængighed af tyrkisk overherredømme

 

 

1830. Frankrig invaderer Algeriet.

          Algeriet er under fransk kolonistyre frem til 1962.

 

 

 

1847. Den algeriske frihedskæmper Abd al Qadir (1”¦) kapitulerer overfor den franske

          inva sionshær.

          Da franskmændene påbegyndte erobringen af Algeriet, stillede Abd al Qadir sig i

          spidsen for lokale grupper, der forsøgte at trodse den franske erobring. Forsøget

          mislykkedes, og Abd al-Qadir kapitulerede i 1847.

          Han fik eksil efter sin løsladelse i Syriens Damaskus. Hans jordiske rester blev dog stedt

          til hvile i Algier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1”¦ Abd al-Qadir

       Født 1808

       Død 1883

       Algerisk frihedshelt - som leder af et religiøst broderskab fra 1832, bekæmpede han franskmændene.

       Franskmændene i Algeriet måtte anerkende ham som muslimsk høvding (Emir)

       Fange i Frankrig fra 1847 til 1852.

 

 

 

 

1858: Indien (med det der nu hedder Pakistan) bliver britisk koloni.

  1869. Suez Kanalen indvies    

           Ideen til kanalen fik den franske ingeniør Ferdinand de Lesseps.

          Kanalen der tog ti år at bygge, forbinder Middelhavet med Rødehavet.

          Kanalen er 162,2 km. lang og 300 til 365 meter bred.

          Ca. 25.000 skibe sejler igennem kanalen hvert år.

                                       

                                                                                   

                                        

 

                                                               Suez kanalen

                                       

 

 

1881.   Frankrig invaderer Tunesien.

 

 

1881   Kamal Ataturk fødes i Grækenland.

 

 

1882. England invaderer Egypten.

 

 

 

1889. Ahmadi-sekten blev grundlagt af Mirzi Ghulam Ahmad. Ahmadi-sekten anser sig selv som fornyere af islam, men betragtes af de fleste muslimer som en kætterisk bevægelse. Ahmadi-sekten er for langt de fleste muslimer forbudt, da de mener den rigtige profet er Muhammed, og ikke Mirzi Ghulam Ahmad.

 

Mirzi Ahmad Ahmadi

 

________________________________________________________________________________

1900.   Seyyed Ruhallah Khomeini fødes.

             (Allatollah Khomeini). 

 

(Læs i øvrigt om Iran Tryk her)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1907. Persien (Iran)  får sin første Grundlov.

 

 

 

1908. Stifteren af den islamiske mindretalssekt Ahmadi, Mirza Ghulam Ahmad dør..Ahmad blev af grenens tilhængere kaldet profet.

 

________________________________________________________________________________

 

 

1911.   Italien invaderer Tripoli i Libyen.

 

 

        

1914.   Osmannerriget falder fra hinanden, da første verdenskrig bryder ud, og allierede 

            tropper besætter Istanbul.

 

1914.  Under Envar Pasa (1..) går Tyrkiet med på Tysklands side i 1. verdenskrig.

 

         

1”¦ Envar Pasa

       1881-1922

       Osmannisk hærfører som førte Tyrkiet ind i 1 verdenskrig, der fik katastrofale følger.

       Han flygtede til Tyskland efter osmannernes fald, og videre til Rusland.

 

________________________________________________________________________________

 

1918. 1. Verdenskrig afsluttes, og Det Ottyomandke rige splittes op. 

 

_________________________________________________________________________________

 

1921.      Irak bliver selvstændigt.

 

 

1922.  Egypten løsriver sig fra Englands koloniherredømme

 

________________________________________________________________________________

 

1923. Kamel Atatürk bliver Tyrkiets leder.    

 

 

1925.   I Tunesien indledes en kampange for en ny forfatning, der skulle skaffe landet selvstyre

 

 

1928.   Det muslimske Broderskab stiftes i Egypten af Hassan al. Banna.

              

 

 

 

1932.  Saudi-Arabien udråbes til Kongedømme.

 

 

1934.   Kvinderne får valgret i Tyrkiet.

_______________________________________________________________________________

 

1937. Saddam Hussein fødes i byen Tikrit ca. 130 km. nord for Bagdad.

 

 

 

 Saddam Hussein fødes i 1937

 

(Læs i øvrigt Beretningen om Saddam Hussein Tryk her)

 

____________________________________________________________________________________

 

1945.   Kvinderne i Indonesien får valgret.

_______________________________________________________________________________________

 

1946.  Jordan bliver selvstændigt

 

___________________________________________________________________________________

 

1947. Staten Pakistan dannes som øst og vest Pakistan. (

 

(Læs mere om Pakistan Tryk her)

_____________________________________________________________________________________________ 

 

1948. Staten Israel dannes.

 

__________________________________________________________________________________

 

Videre i Dato og år 1. Tryk her

 Opdateret 14/03/2013

Besøg  
233532