Vi bruger Cookies!     

         
 X     
muis

Sider om Islam og Politik
 

               Koranen og Sharialovgivningen

 

 

 

 

                                            1) Indledning

                                            2) Lidt om Koranen

                                            3) Sharialovgivningen

                                            4) Sharia i danske politiske partier

                                                4.a) Fatima Shah

                                                4.b) Også galt hos De Radikale

                                                4.c) Enhedslistens Asmaa Abdol Hamid

                                             5) Islamic Bank i Storbritannien

                                                 5.a) Banker i Norge overvejer sharialån 

              

                                             Historier fra muslimske lande

 

                                             6) Piskestraf til voldtægtsoffer i 2007....ja det var i 2007

                                                 6.a) Ødelagt Menneske

                                                 6.b) Voldtægtsramt kvinde 12 år i fængsel

                                                 6.c) Piskestraf til 75 årige kvinde

                                                 6.d) Øje for øje princippet

                                                 6.e) Sex-snak på tv gav 5 år og 1.000 piskeslag

                                                 6.f) Sharialov på fremmarch i Malaysia

  

                                             7) Bamsesagen fra Sudan

                                                 7.a) Kvinde dømt for at bære bukser i Sudan

 

                                             8) Frafald fra islam

                                                  8.a) Kristen præst i Iran dødsdømt for at forlade islam

 

                                             9) Stening benyttes stadig i 2008

                                                  i visse lande

 

                                           10) Kvinde dømt for at miste ufødt barn

 

                                           11) Islamister forbyder dvd`er i Somalia

 

                                           12) "Lovlig voldtægt" i ægteskabet..

 

                                           13) Sharia-domstol gennemførte amputationastraf i 2009

 

                                           14) Persongalleri

                                           15) Kilder

 

 

 

                                           Skrevet af Flemming Rønø

 

 

1. INDLEDNING

 

I denne beretning skal vi se lidt på koranen, samt den del af koranen, der omhandler den meget omtalte sharialov.

Sharialoven er et fortolkningsspørgsmål fra land til land, om hvordan den skal udføres.

Sharia - den islamiske lov - er den mest omfattende lov i verden.

Men hvad er Sharia?

Det helt grundlæggende træk ved sharia er det skarpe skel, der er mellem mænd og kvinder, drenge og piger, i de muslimske lande, hvor kvinderne i værste fald er mandens ejendom.

 

I yderste konsekvens kan Sharialoven være en hindring for en rigtig integration - især for kvinder, da sharia er meget kønsdiskriminerende.

Hele sharia er et system af etiske, religiøse og juridiske forskrifter, der blandt andet omhandler straffe og arveret.

For et nævne et eksempel på arveret er, at kvinder kun må arve halvt så meget som mænd.

 

For mange muslimer er sharia en lov, der hæver sig over grundloven i det pågældende land, som de lever i.

 

 

2. LIDT OM KORANEN

 

Koranen og islam hører sammen, uden koran ingen islam, og ingen islam uden koran.

 

Koranen er muslimernes helligste bog, der rummer ALLE de åbenbaringer, der blev givet fra Allah til Profeten Muhammed (570-632) gennem ca. 22 år fra godt 610 til 632.

Først ca. 20 år efter Profetens død, omkring 652, tog den 3. kalif Uthman ibn Affan, (1”¦) initiativ til, for alvor at samle og ordne notaterne til én stor bog.

Selve den færdige nedskrivning af koranen, er først foregået ca. 150 år efter Profetens død, og derfor kører der stadig en lille diskussion om, hvorvidt koranen er ændret, fra Muhammeds tid til den færdige nedskrevne koran stod færdig i det 8 århundrede (e.v.t.).

Men selve hovedbudskabet i koranen, om at begå sig som et godt menneske, er ikke ændret på disse år.

 

Den originale koran er skrevet på arabisk, og skal læses og reciteres på arabisk - uanset ens modersmål.

Alle 1,3 MIA. (2006) muslimer i verden bruger den samme koran, men man læser og fortolker den meget forskelligt.

Mange fortolker den helt bogstaveligt og lever 100 % derefter, mens andre muslimer fortolker den mere pragmatisk og tidssvarende.

De oversættelser, der findes anerkendes ikke af alle som overbevisende, men som fortolkninger.

 

Ud af de 1,3 MIA. muslimer (2006), i verden er de godt 300 millioner muslimer med arabisk baggrund, så derfor er der en kæmpedel af muslimerne, der ikke kan læsekoranen på sit originalsprog, men er afhænginge af oversættelser.

 

En muslim betragter koranen som ufejlbarlig, uforanderlig, og man må IKKE sætte spørgsmålstegn ved den.

Sætter en muslim spørgsmålstegn ved koranen, sætter han/hun automatisk spørgsmålstegn ved gud (Allah).

 

Koranens ord styrer enhvers rettroende muslims liv. Den bestemmer, hvordan Allah ønsker at mændene skal arbejde, hvordan kvinderne skal gå klædt (dog står der ikke et ord om tørklæder i den, men emnet hovedbeklædning findes), og hvordan børnene skal opdrages og de ældre behandles, og det bør alle muslimer rette sig efter, og enhver muslim skal omgås koranen med respekt.

Man skal være ren for at røre ved koranen, det vil sige at man har et fast ritual, at man vasker sig og er ren (ansigtet, hænder og fødder, og albuer) skal simpelthen være rene. Det vil også sige, at feks. kvinder med menstruation ikke må røre ved den, da dette også betragtes som urent.

 

Selve koranen er opdelt i 114 kapitler, fordelt på 30 lige store dele, der igen indeholder 6.616 vers, (kaldet Suraer), der igen indeholder 77.639 ord.

Selve sproget i koranen er helt anderledes end i nogen anden hellig bog, da den er skrevet i en blanding af prosa og poesi, den har en stærk rytme, som har betydelig effekt på muslimer, når de lytter til dens ord..

 

Langt de fleste muslimer skal helst lære koranens indhold fra barnsben, og nogle muslimer kan simpelthen koranen udenad, og når man kan den udenad får man den ærefulde titel der hedder Hafiz, rigtig mange muslimer har opnået denne titel, men langt de fleste opnår aldrig Hafiz, fordi de aldrig opnår at kunne koranen udenad.

Mange der virkelig kan koranen udenad, ved faktisk ikke, hvad det er de kan udenad, og slet ikke den, der måske ikke har arabisk som modersmål.

Ud af de 6.616 vers i koranen handler de godt 250 af dem om lovgivning, der omhandler sociallov, økonomisk liv, folkeret, og strafferet.

 

Det er noget af det, vi skal se på i følgende afsnit.

 

 

Filosoffen Ellen Wulff (2”¦) udgav en dansk

oversættelse af Koranen i 2006.

 

                                                                       

                                                  

                                                                                     

3. SHARIALOVEN

 

Sharia betyder ”Den rette vej”.

 

Sharia - også kaldet islamistisk lov - er navnet på et barbarisk lovsystem, som udløber af de føromtalte godt 250 vers i koranen, der indeholder sociallov, økonomisk liv, folkeret og strafferet.

Et helt grundlæggende træk ved sharia er det skarpe skel mellem mænd og kvinder, samt et retssystem, der ligger milevidt fra, de vestlige landes opfattelse af, hvad et lov og retssystem er.

Sharia indeholder religiøse retningslinier, og er et egentligt lovkompleks omhandlende blandt andet straffe og arvelov, samt regler for økonomiske handler.

 

 

Selve udformningen af sharialoven sluttede i 900 tallet e.v.t., og da blev det besluttet, at betragte shariaen som guddommelige åbenbaringer, da sharialoven er bygget på Profeten Muhammeds skrifter i koranen.

Allah betragtes som den egentlige lovgiver af shariaen, idet koranen jo er skrevet på åbenbaringer fra Allah.

 

Sharialoven kan IKKE diskuteres, og der kan IKKE stemmes om den”¦ Det er forbudt på nogen måde at kritisere eller protestere mod den, da noget sådan opfattes som kritik af guds klare befalinger. Kort sagt kan den ikke ændres på nogen måde, og vil derfor ALDRIG kunne blive erstattet af den ytringsfrihed, mindretalsbeskyttelse, frihedsrettigheder og det demokratiske system, vi kender her i vesten.

 

Omvendt opererer shariaen også med en række ”rettigheder”, som ligeså må forekomme vestens indbyggere uantagelige.

Feks er slaveri tilladt, det samme gælder flerkoneri, ligesom der ikke findes nogen kriminel lavalder for sex med piger, hvis man vel og mærke har erhvervet dem på retmæssig vis.

 

Her er eksempler på, hvad sharialoven kan omhandle:

 

   

 • Kvinder arver kun halvt så meget som mænd, ligesom hendes udsagn kun tæller halvt så meget som en mands.

I voldtægtssager skal kvinden præsentere fire mandlige vidner uafhængige af hinanden, for at kunne bevise sin sag.

 

 • Skilles et ægtepar får faderen automatisk forældreretten (bortset fra hvis barnet er helt lille), ligesom han har retten til at lade sig skille, mens kvinden KUN kan lade sig skille, hvis manden er hende utro eller ikke forsørger hende.

 

*   Ved drab: Der gives lov til, at den dræbtes nærmeste kan udøve gengældelsesangreb.

 

      *    I økonomisk henseende forbyder sharia, at man tager renter af et lån.

 

 • I straffelovssammenhæng straffes tyveri med håndsafhuggelse og utroskab med pisk eller stening, mens blasfemi kan straffes med pisk.

 

 • Frafald eller trosskifte fra islam kan straffes med døden.

 

I begyndelsen af 1979 var der kun et stort muslimsk land i verden, hvor sharia var den eneste anderkendte lov. Det var Saudi-Arabien, hvor koranen betragtes som grundloven. I løbet af seneste kvarte århundrede er antallet af lande og regioner steget, og presset blandt islamister for udbredelse voksende. det dokumenterer Center for Religious Freedom i Washington.

 

Udbredelsen af sharia har siden 1979 begrænset religionsfriheden i de lande, hvor den er blevet indført. Det gælder lande som kan ses på listen herunder, men også mere "moderate" lande som Indonesien, Malaysia, Kenya og Tanzania kræver islamisterne indførelse af sharia, for at begrænse friheden og straffe anderledes tænkende mennesker. Egypten har også en række paragraffer i deres straffelov, der gør det muligt at lukke munden på kritiske røster, der har til hensigt at krænke islam.

          

 

 (Listen er ikke udtømmende)

 

1)      IRAN:

      Sharialoven er udgangspunkt for landets forfatning og straffesystem.

      (Læs mere om Iran Tryk her) 

2)      SAUDI-ARABIEN

Sharialovgivningen er også her udgangspunktet for landets forfatning og straffesystem.

 

3)      LIBYEN

En lov fra 1973 understreger betydningen af sharia i landets mange facetter af det juridiske system.

 

4)      YEMEN

Strafferet er i vist omfang baseret på Sharialoven.

 

5)      SUDAN

Uden forudgående varsel indførte præsident Nimeiry (4”¦) i 1983 sharialovivningen i hele landet. Det fik borgerkrigen til at blusse op.

 

6)      NIGERIA

12 nordlige delstater, ud af landets 36 indførte shariastrafferet i januar 2000, hvilket den føderale regering er imod.

 

7)      PAKISTAN

Sharialovgivningen er delvist indført i landet.

 

8)      MAROKKO

Sharialovgivningen er alene indført som udgangspunkt i familielovgivningen.

 

9)     COMORERNE (En ø-gruppe udfor Afrikas østkyst)

En ny forfatning i 1996 indeholdt bla. oprettelsen af et råd, som skulle kontrollere, at nye love var i overensstemmelse med sharialovgivningen.

 

10)  AFGHANISTAN

Ifølge Berlingske Tidende 13. juni 2001, ville det fundamentalistiske Taleban-styre i landet lave et krav om, at alle udenlandske nødhjælpsarbejdere skulle underkaste sig sharialovgivningen.

 

 

 

 

I følgende afsnit ser vi på eksempler på at sharia virkeligt eksisterer her i det 21 århundrede.

     

 

 

 

4. SHARIA I DANSKE POLITISKE PARTIER

 

 

4.a FATIMA SHAH

 

I November 2004, kom der i Danmark en kraftig debat, om netop sharialovgivningen.

 

I Herlev byråd sad en 29 årige veluddannet kvindelig læge, muslimen Fatima Shah (S), der i et interview til bogen ”Kærlighed kan ikke arrangeres” gik helt ind for forfatteren Mohammed Rafiqs holdning til sharia.

Hun sagde bla. ”Det hører ligesom med til den pakke der hedder - jeg er muslim”.

 

Hendes forsvar for stening og utro kvinder, begrunder hun er principielt og teoretisk.

Efter dansk lovgivning har hun fuld ret til at kæmpe for dødsstraf - også af den mere barbariske slags, og for den sags skyld lov, at have meningen, så længe den IKKE udføres som ulovlige handlinger.

 

I TV2 programmet ”Dags Dato” i uge 47 i 2004, var Fatima Shah med i et panel af veludannede og tilsyneladende velintegrerede kvinder.
Kvinderne skulle diskutere filmen ”Submission” af hollænderen Theo Van Gogh, der siden blev dræbt og manuskriptforfatteren Ayaan Hirsi Ali, der senere måtte gå under jorden.

 

Fatima Shah sagde: ”Hirsi Ali er faktisk selv skyld i hun må leve under jorden.”

 

”Hun kommer med en ekstrem udtalelse, en ekstrem nedgørelse overfor muslimer, så ved hun også, det vil provokere så mange mennesker, at hun højest sandsynligt ikke ville kunne gå på gaden i fred, måske kommer nogen hen og rusker i hende, måske bliver hun overfaldet. Man kan sige det er selvvalgt, hun vidste på forhånd det ville få konsekvenser.”

 

 

 

 

Lægen og byrådspolitikeren Fatima Shah går ind for 

sharialoven ”Det hører jo ligesom med til den pakke,

der hedder -Jeg er muslim”

Senere måtte hun på den baggrund trække sig       

som  byrådsmedlem i Herlev Byråd

 

 

 

 

I koranen står at en muslimsk kvinde skal udvælge en muslimsk mand, og gør hun ikke det skal manden i hvert fald konvertere til islam.

Fatima Shah tager på det kraftigste afstand fra, at en muslimsk kvinde gifter sig med en ærkedansk mand.

 

”Det tager jeg helt og holdent afstand fra, jeg er praktiserende muslim, og jeg går ind for sharialovgivningen, og jeg syntes islams lov skal komme over det demokratiske fællesskab, og derfor skal muslimer kun kunne blive gift med muslimer”.

 

Ofte er fundamentalistiske og traditionelle værdier, blevet sat i forbindelse med dårligt uddannede indvandrere fra kulturelt tilbagestående lande i Afrika og Asien, men her er tale om en veludannet læge, født i Danmark.

 

Udtalelserne rystede hendes partifæller i Socialdemokratiet, og daværende indvandrerordfører Anne Marie Meldgård (5”¦) udtalte på den baggrund:

 

”Jeg er faktisk temmelig rystet, det er jo ikke noget vi er vant til at diskutere i vores parti. Man kan jo melde sig ind i Det Radikale venstre, selv med de mest rabiate holdninger. De har jo slet ingen begrænsninger, men hos Socialdemokratiet har vi trods alt vores værdigrundlag, og det strider Fatima Shahs holdninger i den grad imod.”

 

Nogle dage senere trak Fatima Shah sig fra Herlev Byråd.

 

Anne Marie Meldgård sagde på den baggrund: ”Havde hun ikke selv valgt at gå, havde vi gjort alt for at ekskludere hende. Hun går ind for sharialoven, og så hører man ikke hjemme i socialdemokratiet.”

 

 

 

”Havde hun ikke selv valgt at gå, havde vi

 gjort alt for at ekskludere hende”

 sagde Anne Marie Meldgård (S)

 

 

 

 

4.b    OGSÅ GALT HOS DE RADIKALE

 

De Radikale har også haft shariadiskutionen tæt inde på kroppen.

 

I februar 2001 meldte den dengang 23 årige cand. polit. Mona Sheikh (7”¦) sig ind i Det Radikale Venstre, og stillede næsten med det samme op som folketingskandidat.

Et par måneder senere udsendte de radikale partimedlemmer en pressemeddelelse med overskriften ”Radikale siger nej” til religiøse fundamentalister.

Uden at lade hende komme til orde, hængte de Mona Sheikh ud for at være fundamentalist.

 

Begrundelsen var bla. at hun var medlem af Women Youth League (1”¦), som er en underafdeling af den verdensomspændende muslimske organisation Minhaj ul Quran, der har klare fundamentalistiske islæt, og i bla Pakistan går ind for både håndsafhugning og stening af tyve og kvinder.

Tre måneder senere blev hun så vraget som kandidat til folketinget, da partitoppen mente, hun ikke klart kunne tage afstand fra sharialovens bestemmelser om dødsstraf til homoseksuelle og lesbiske.

Hun blev dog i stedet valgt ind i De Radikales hovedbestyrelse, men tilsyneladende blev hun så isoleret i partiet, at hun opgav posten i 2003, altså efter godt to år.

Et års tid efter (i 2004) meldte hun sig så helt ud af partiet.

 

”De Radikale har et kolossalt problem med rummeligheden. Der er ingen linie mellem det, som partiet siger ud af til om integration og tolerance, og den måde hvorpå partiet ind af til behandler muslimske partifæller” sagde hun efter hendes udmeldelse.

 

 

 

 

"De Radikale har et kolossalt problem med rummeligheden”

mener Mona Sheikh.

                                                                            

 

Sherin Khankan blev i 2002 vraget som folketingskandidat efter at have stemt nej til en radikal resolution, der fordømte sharialovgivningen.

Hun slog dog samtidig fast, at religion hverken må stå over samfundets love eller diktere dem.

 

Jurastuderende Tanwir Ahmad, der var valgt til Borgerrepræsentationen i København, ligeledes for De Radikale, var medlem af Minjaj ul Quran.

I april 2003 var han med til at arrangere en fælles bøn på Rådhuspladsen i København. Det fik både hans lokale partiformand, Jesper Gronenberg, og de Radikales landsformand Søren Bald til at opfordrer en eksklusion af Tanwir Ahmad.

 

1”¦ Women Youth League: Islamisk ungdomsforening for Kvinder, af den pakistanske bevægelse Minhaj al-Quran.

Fokus er foredrag og oplysning, og herunder interne aktiviteter som koranundervisning, sport o.a.

 

 

 

 

 

4.c ENHEDSLISTENS ASMAA ABDOL HAMID

 

I forbindelse med ovennævnte sag om Fatima Shah, udtalte Enhedslistens Søren Søndergård i november 2004 følgende:

                                                                                                                                                                                          

”Folk, der i praksis eller i teorien støtter stening eller håndsafhuggelse, kan ikke være medlem af Enhedslisten.”

 

Men Enhedslisten kom i en gevaldig mediestorm i folketingsåret 2007, og ikke mindst i forbindelse med folketingsvalget i 2007.

Sagens kerne var, at den 25 årige arabiskefødte kvinde Asmaa Abdol Hamid, havde ønsker om at opstille for partiet.

 

Asmaa Abdol Hamid var i øvrigt frem til 2004 flere år medlem af Socialdemokratiet, og mens hun overfor dagbladet Politiken havde afvist, at hun forsøgte at stille op til byrådet i Odense, var kredsformand Jan Helbak af en anden opfattelse, han husker at Asmaa antydede, at hun gerne ville stille op til kommunalvalget, men fik så at vide, at det kunne hun godt glemme.

 

”Begrundelsen var, at hun nok var lidt for yderligtgående, men det har IKKE noget med det pjatteri, der diskuteres i øjeblikket at gøre, det med tørklædet” sagde Jan Helbak.

   

 

Asmaa er kendt for at have en fundamentalistisk holdning til islam, dog sagde hun til dagbladet Politiken (20/4 2007), at hun tog afstand fra dødsstraf. Men alligevel havde hun i Politiken sagt til spørgsmålet om dødsstraf:

 

”Jeg syntes ikke, at verden er så firkantet, at jeg bare kan svare ja eller nej på det spørgsmål. Skal jeg så også svare på, om solen er rød eller gul. Det irriterer mig at få det spørgsmål, Hvorfor stiller du ikke det spørgsmål til danske politikere.”

 

Hun understregede i et interview i Berlingske Tidende 4. oktober 2007 at hun, hvis hun blev valgt til folketinget IKKE automatisk ville underskrive grundloven, og sagde følgende: Jeg har det svært med, at folk på offentlig forsørgelse kan fratages stemmeretten gennem Grundloven, at kongehuset har så fremtrædende plads, og at folkekirken spiller så afgørende en rolle. På det punkt har vi ikke fuld sekularisme i Danmark, og jeg har ikke lyst til at skrive under på noget, som jeg er så dybt uenig i”

Senere sagde hun dog, at hun gerne ville alligevel, måske efter en snak med Enhedslistens spindoktor Mikkel Skov Petersen.

 

Senere sagde spindoktoren, at hun bare sagde det for sjov, og blot havde misforstået spørgsmålet, men at hun selvfølgelig vil underskrive grundloven.

Vild forvirring.

 

Asmaa Abdol Hamdi ønsker, som resten af Enhedslisten, i øvrigt nogle paragraffer i grundloven ændret: Bla. § 4 der siger, at den evangeliske kirke er den danske folkekirke og understøttes af staten.

 

I sensommeren 2007 kom det så frem, at Asmaa havde været på et 40 dages koranskoleophold i Yemen, arrangeret at foreningen Muslimer i Dialog. (1”¦)

 Hun oplyste ved den lejlighed, at hun kun deltog i et fåtal af skolens lektioner, der handlede om god opførsel for muslimer. Desuden var hun rejst til Yemen, for at studere ligestilling mellem mænd og kvinder?

Et læserbrev i Morgenavisen Jyllands-Posten d. 30/10 2007 som var skrevet af dansk-egypteren Cherif El-Ayouty (9”¦) der fortalte om sådanne koranskoleophold:

 

Uddrag fra læserbrevet:

 

At indenfor islam findes ingen skoler som underviser i moderat islam. Alle muslimske skoler arbejder kun for at fremme de strenge visioner af koranen og af hadieth, i det håb at få indført sharia over hele kloden. De magter, der står bag disse skoler, råder over bundløse formuer, arbejder i skjul og har al den tid, det skal tage og nå målet, for så længe de arbejder i den retning, er de sikret en plads i paradis. Derfor vil en islamisk tørklædeklædt kvinde på en europæisk talerstol være en milepæl for dem, og derfor blive betragtet som en stor sejr på vej mod det endelige mål.

 

 

 

 

 Asmaa Abdol Hamid ville, hvis hun kom i

 folketinget først ikke underskrive grundloven,

 Så ville hun gerne alligevel. 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

I juli 2007 kom det frem i store overskrifter at:

Hun mente, at det var i orden at danske soldater i Irak blev beskudt, og sammenlignede deres indsats med den danske modstandsbevægelse under krigen, og en kraftig folkestorm kom i gang.

En far til en af de dræbte danske soldater, kaldte hende på forsiden af Ekstrabladet (25/7 2007) for ”syg i hovedet” med den slags udtalelser.

 

 

Asmaa blev godkendt af et flertal på landsmødet i Enhedslisten, som nr. 6 på kandidatlisten til folketinget i 2007. Hun stillede op i Københavns storkreds, og fik 3.822 personlige stemmer, men det var dog ikke nok til en plads blandt Enhedslistens 4 mandater i folketinget, men dog nok til en plads som suppleant for den nyvalgte Johanne Schmidt Nielsen. (10”¦)

 

 

1”¦ Muslimer i Dialog

       Stiftet i 2003

       Foreningens primære formål er at

       fremme dialogen muslimer og muslimer

       imellem, ved at understøtte en rationel

      videnskabelig religionsforståelse.

 

      En anden side af foreningen, er at man

      ønsker en mere respektfuld og ligeværdig

      dialog med danske omgivelser.

 

      Foreningen har 385 medlemmer (2006)

 

 

 

 

5. ISLAMISK BANK I STORBRITANNIEN

 

 

Islamiske banker tager ikke renter, laver ikke risikable investeringer og en svineproducent skal se sig om efter et andet pengeinstitut.

Ifølge koranen har penge nemlig i sig selv ikke nogen værdi, og det er derfor forbudt at tjene penge på penge.

Profit skal laves gennem køb og salg af ting, der har reel værdi, så muslimer må hverken betale eller modtage renter.

 

Koranen siger følgende:

 

                                 Gud ophæver renten, men tilskriver almisserne rente.

                                 Gud elsker ingen vantro og synder.

        

                                                                                        Sura 2-276

 

I 2001 startede en gruppe af britisk-muslimske rigmænd forhandlinger med det britiske finanstilsyn, med henblik på tilladelse til at starte en islamisk bank, baseret på sharialovgivningen.

 

Allerede i 2003, lancerede den britiske storbank HSBC et boliglån, henvendt til de britiske muslimer. I stedet for at kræve renter, som jo er forbudt ifølge sharia, af lånene, var aftalen skruet sådan sammen, at banken står som formel ejer af den pågældende ejendom, men leaser den til kunden over en årrække.

Kunden betaler så en blanding af husleje og afbetaling på husets værdi.

 

 

I 2004 åbnede den første 100 % islamistiske bank i Storbritannien.

Midt i Londons travle arabiske Edgware Road-område, kun et stenkast fra Oxford Street, ligger den første filial af den islamiske bank Isalmic Bank i Storbritannien.

 

Når man ringer til banken, bliver man i telefonen budt velkommen med ordene ”Allah-uh-akbar” (Allah er stor).

 

Filialen på Edgware Road ligner til forveksling alle andre banker, bortset fra kassedamernes hovedtørklæde, - samt et skilt på døren, der informerer, at banken har lukket på fredage mellem 12.30 og 14.00, så personalet kan gå i moskeen til fredagsbønnen.

Størstedelen af personalet er muslimer. Dog ikke bankens direktør Michael Hanlon, som er etnisk britisk.

 

”Eftersom islamisk bankforretning fungerer uden brug af renter er de produkter, som vi tilbyder kunderne, sat sammen på en anden måde end konventionelle banker” forklarede han.

 

 

 

"Det markerer en ny æra i islamisk bankforretning”

siger direktør Michael Hanlon, om åbningen af den

islamiske bank i Storbritannien.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                    

 

 

 

Banken tilbyder alt fra børneopsparinger til huslån, alt sammen i overensstemmelse med koranens forskrifter.

Banken opfylder sharia-kriterierne om IKKE at indkræve eller udbetale renter, men sætter man penge i banken, får man derfor en vis del af bankens overskud i stedet for rente.

Ønsker man at låne penge, foregår det således, at banken køber den vare man ønsker at finansiere. Derefter sælger banken så varen til kunden, der betaler et gebyr, samt et månedligt afdrag, således den samlede indbetaling giver banken en indtægt.

 

Banken vil heller ikke investere kundernes penge i selskaber, der sælger alkohol eller pornografiske blade, men har investeret penge i bla. metalindustrien.

 

Håbet ved åbningen var, at kunne tiltrække den store gruppe på over 1,8 mio. muslimer, som findes i Storbritannien (2005), men også fra muslimer, der opholder sig i Storbritannien på ferie.

 

 

I dag (2006) har banken syv filialer i London og i det nordvestlige England, og der er flere på vej. Målet er at ekspandere i Nordengland og derefter i resten af Europa.

 

 

Herhjemme kunne en række medier sidst i august 2005 fortælle, at Jyske Bank påtænkte at udvikle ”sharialån” til deres muslimske kunder.

Ideen blev taget af bordet igen, da man så mente, at banken i høj grad var med til at legitimere dele af den sharialov der findes.

Banken har dog i enkelte tilfælde drøftet sådanne lån med potentielle kunder, men i alle tilfælde har der været tale om lån af erhvervsmæssig karakter.

Sådanne henvendelser bliver behandlet fra sag til sag, oplyser Jyske Bank.

 

Hverken Danske Bank eller Unibank har i skrivende stund, januar 2008, planer om at indføre sharialån.

 

I Danmark blev det fra starten af 2008 muligt at låne på islamisk vis.

Det var finansieringsselskabet Amanah, der lancerede de første såkaldte sharia-lån til herboende muslimer, idet selskabet mente, at det er svært for skandinaviske muslimer, at blive en integreret del af boligmarkedet.

Amanah satsede først på boliglån, men planen var siden hen også at lave andre former for lån.

 

Amanah havde dog, før de lancerede de muslimske låneformer, bedt om en principiel kendelse om, hvorvidt den islamiske finansieringsmodel kunne anvendes i Danmark. --- Det svar kom bare aldrig---.

I stedet konstanterede Højesteret først i 2010, at et sådant skøde rummer sådanne uklarheder, at dets indhold ikke kan anses for endelig fast, og Højesteret, som underkendte en sådan form for lån, begrundte det med, at et sådan skøde på f.eks et hus, er afvist fra tinglysning.

Det står med dommen uklart, om der kan konstrureres skøder, der evt. kan tinglyses, eller der skal en ændring af den danske lovgivning til.

Advokat Kristian Elvang Gørandsen understreger, at de såkaldte muslimske lån blev sat i bero, siden de første skøder blev afvist i tinglysningen, først i 2008.

 

Ifølge ejendomskæden Home, er ca. 30.000 muslimer i Danmark potentielle boligkøbere. (2007)  

(I Danmark er ca. 220.000 muslimer i 2010)

 

 

 

 

 

 I Danmark påtænkte Jyske Bank at lancere sharialån

 til muslimske kunder, med ideen blev droppet igen.

 

 

 

5.a BANKER I NORGE OVERVEJER SHARIALÅN

 

Flere norske banker, deriblandt DnB NOR, Nordea og Sparbank1, overvejer i august 2010 at indføre sharialån.

"Vi har ikke fokuseret på disse lån på grund af et manglende kundegrundlag, men det kan godt være at sharialån kommer op på dagsordnenen igen" siger Nordeas informationschef Thomas Sevang.

 

"I løbet af et par år kan sharialån i Norge være en realitet" siger Thomas Midteide fra DnB NOR.

 

Shoaib Sultan, der er generalsekratær for islamisk Råd i Norge, siger at mange muslimer mister penge, fordi der ikke findes sharialån i Norge.

 

"Vi forventer, at når efterspørgelsen er tilstrækkelig, så kommer private virksomheder til at opfylde behovet" siger han.

 

 

 

                                                                                     

                                                                             

HISTORIER FRA MUSLIMSKE LANDE

 

 

 

 

6. PISKESTRAF TIL VOLDTÆGTSOFFER I 2007, JA DET VAR I 2007.

 

 

Kvinden som handler utugtig, og manden der bedriver hor skal I piske, hver af dem med ethundrede piskeslag, og skal medlidenhed gribe jer for Allahs religions skyld, dersom I tror på Allah og på den yderste dag, og begges straf skal en skare af troende (muslimer) være vidne til. Den mand, som bedriver hor må kun tage stilling til at ægte en utugtig kvinde, og ingen må ægte en utugtig kvinde undtagen en utugtig mand”¦

 

                                                                                                                                                                                         

Sura 24. 2-3

 

 

Herunder beskrives en voldtægt, der fandt sted i marts 2006, om et voldtægtsoffer i Saudi-Arabien, der blev dømt piskestraf efter ovenstående vers i Koranen i 2007.

 

Den 19 årige piges forbrydelse bestod i, at hun havde kørt i bil med en mand, som hun ikke var beslægtet med, og det er en alvorlig sag i det totalt religiøse islamiske Saudi-Arabien.

Ikke nok med hendes ”forbrydelse”, hun blev efterfølgende voldtaget 14 gange af syv mænd, og blev af domstolene i Saudi-Arabien dømt efter at værende det, vi på dansk kalder en ”løsgående pige”.

 

Mændene blev dog også idømt mellem to og ti års fængsel for ugerningen, mens pigen som jo var offer i sagen, blev idømt 90 piskeslag, men appellerede dommen til Saudi-Arabiens Højesteret, der til gengæld skærpede dommen til 200 piskeslag og seks måneder i fængsel.

 

 

 

                                    

 

 

 De syv mand, der stod bag voldtægten fik dog mellem to

 og ti års fængsel. Voldtægtsofferet fik seks måneders

 fængsel og 200 piskeslag, men blev efter internationalt

 pres senere benådet af kong Abdullah.

 

 

6.a ØDELAGT MENNESKE

 

 

Kvindens mand fortalte i et interview med CNN, at retssagen og dommen havde gjort kvinden til et totalt ødelagt menneske.

 

”Hendes situation bliver ved med at ændre sig fra slem til værre. Helt fra begyndelsen blev min kone behandlet som en skyldig person, der havde begået en forbrydelse. Hun fik ingen mulighed for at forsvare sig selv eller beskrive, hvordan hun blev udsat for adskillige brutale voldtægter,” sagde han.

 

Eksperter i Saudiarabisk ret oplyste til Amnesty International, at en straf på 200 piskeslag ikke betragtes som nogen hård straf.

 

Omverdenen mente til gengæld noget ganske andet

 

USA's præsident George Bush langede ud efter Saudi-Arabien, og sagde i en personlig kommentar:

”Hvis det havde været min datter, ville jeg være vred på gerningsmændene og vred på staten, som ikke støttede offeret.”

 

Sagen kom ud til flere vestlige lande, og Danmarks Udenrigsminister Per Stig Møller (K) (3”¦) var dybt rystet og sagde:

 

”Eftersom der åbenbart er mulighed for, at det saudiarabiske højeste juridiske råd, endnu engang skal vurdere sagen, er det vigtigt at vi nu klart tilkendegiver vores modstand mod denne dom, hvilket selvsagt gøres med størst styrke som en samlet EU kreds.”

 

Selv kvindens advokat Abdulrahman al-Lahim er blevet straffet, for at fortælle pressen og omverdenen om sagen.

Advokaten udstillede under retssagen mangel på respekt for retten, protesterede mod rettens love og ignorerede rettens instruktioner, skrev justitsministeriet i en erklæring, der tilsyneladende skulle retfærdiggøre kvindens straf.

Advokaten blev frataget retten til at praktisere advokatvirksomhed.

 

På grund af interessen fra omverdenen og pres fra menneskerettighedsdomstolen, benådede Kong Abdullah (6”¦) dog kvinden.

Det skal jo lige bemærkes, at hun blev BENÅET og ikke frifundet.

 

Man skulle jo ikke tro den slags finder sted i 2007, men det gør det desværre.

 

 

 

 

Efter internationalt pres, benådede Kong Abdullah det 19 årige voldtægtsoffer,

der ellers skulle straffes gennem sharialoven.

 

 

 

6.b. VOLDTÆGTSRAMT KVINDE 12 ÅR I FÆNGSEL

 

Den unge afganske kvinde Gulnaz, blev i 2011, idømt 12 års fængsel for.....Ja simpelthen fordi hun var blevet voldtaget. Ifølge Gulnaz bestak voldtægtsforbryderens far dommeren til at omgøre hendes straf. fra de oprindellige 2 år, til de 12 år.

 

Systemet i Afghanistan, har medfødt, at der sidder hundredevis af kvinder fængslet, for det samme som Gulnaz, men på de kanter kalder man det "Moralske forbrydelser", hvilket er set med vestlige øjne et totalt forkvaklet juridisk system.

Det kan f.eks. også være utroskab, at flygte fra vold i hjemmet, eller tvangsægteskaber.

 

Gulnaz accepterer det ikke, og sagde: ""Han begik forbrydelsen, men jeg bøder for det"......."Når folk ser dette, så lærer de noget af det, der sker i Afghanistan".

 

Eneste udvej for at undgå de 12 år, er hvis Gulnaz, gifter sig med manden der voldtog hende.....

 

 

 

6.c PISKESTRAF TIL 75 ÅRIGE KVINDE

 

 

Den 75 årige kvinde Khamisa Mohammed Sawadi med syrisk baggrund, blev i Saudi-Arabien i marts 2009 idømt 40 piskeslag, simpelthen fordi hun havde begået den "brøde", at have haft besøg af to mænd i hendes hus tilbage i april 2008.

Den ene mand var hendes afdøde mands nevø, samt hans ven.

Ifølge islamisk sharialov, må kvinder IKKE være alene med mænd, de ikke direkte er i familie med.

Den ene af de to mænd forklarede, at den 75 årige var hans "amme" da han var spæd, derfor burde hun i overensstemmelse med islam betragtes som hans mor.

Den anden, var som omtalt hans ven, der kom med brød til den 75 årige kvinde.

Besøget hos kvinden, blev overvåget af Saudi-Arabiens ultrakonservative religiøse politi, og derefter rullede lavinen.

 

Udover straffen på de 40 piskeslag til kvinden, blev hun også idømt fire måneders fængsel, og de to mænd, blev henholdsvis idømt  4 og 6 måneders fængsel, samt 60 og 40 piskeslag.

 

Sagen chokerede befolkningen i det strenge religiøse Saudi-Arabien.

Sharia-loven, der netop siger at kvinder ikke må være alene med mænd, de ikke direkte er i familie med, giver mening for unge mennesker, men det giver ingen mening for en kvinde på 75 år, sagde journalist på den saudiske avis Al-Watan Abdel Wahab.

 

 

6.d.) ØJE FOR ØJE PRINCIPPET

 

 Koranens sura 5, vers 45:

 

Deri har Vi foreskrevet dem: Liv for liv, øje for øje, tand for tand, og for sår skal der være gengældelse. Mens for den, der eftergiver det som en almisse, vil det være en udsoning. De, der ikke dømmer efter det, gud har sendt ned, handler urent. 

(Kilde: Ellen Wulffs danske oversættelse af koranen)

 

 

I Saudi-Arabien vil myndighederne i august 2010 straffe en mand hvis brøde var at, komme op at slås med en anden mand, og i slagsmålet blev den ene mand lam i ryggen.

Som skrevet ovenfor i koranen siger den øje for øje, tand for tand, og i denne situation har myndighederne i tankerne , at kontakte et hospital, der via en operation kan påføre gerningsmanden samme lidelse, som han forvoldte på hans slagsbror.

Et af Saudi-Arabiens førerne hospitaler, King Faisal Specilalist Hospital i Riyadh, afviste dog at udføre straffen, men ifølge Amnesty International havde et andet hospital meddelt myndighederne, at de skam gerne ville udføre straffen, som altså skulle give manden nødagtig samme skade, som han gav offeret.

 

Amnesty International kalder straffen for "Tortur", "Mens de der er skyldige i en forbrydelse, bør blive stillet til ansvar vil det, at lamme en mand med fulgt overlæg være tortur, og være et brud på ansvaret overfor internationale menneskerettigheder" mener de.

 

Ifølge bestyrelsesmedlem i den danske lægeforening Poul Jaszczak ligger et indgreb, som dette langt ud over det acceptable for læger verden over.

 

"Læger er uddannet til at hjælpe syge og ikke påføre folk lidelser. Læger må ikke medvirke til tortur eller anden skadende behanding, og verdensforeningen opfordrer til, at man henvender sig til kollegaer i andre lande for at hjælpe dem, der måtte blive presset ud i noget som dette. Man foreslår også, at man henvender sig til lande for at få dem til at forstå, at dette ikke er den rigtige måde at gøre det på"

 

 

 

 

 6.e)  SEXSNAK PÅ TV GAV 5 ÅR OG 1.000 PISKESLAG

 

I et tv-program, der blev sendt på den libanesiske satellitstation LBC i oktober 2009, beskrev Mazen Abdul Jawad, hvordan han som blot 14 årige havde sex for første gang. Han tog desuden i programmet seerne med ind i hans soveværelse og fremviser forskellige former for sexlegetøj -- som dog er sløret på skærmen--. Derefter sad han med tre andre mænd i programmet og talte om, hvad der tændte dem seksuelt.

Programmet blev for mange seere for meget i det ultra-konservative Saudi-Arabien, og ca. 200 seere anlagde efter programmet sag an mod Mazan Abdul Jawad, mens den arabiske regering sporstrengt lukkede de to kontorer, som LBC havde i Saudi-Arabien.

Da sagen kom for retten, blev Mazan Abdul Jawad idømt fem års fængsel, samt 1.000 piskeslag, og derudover må han ikke rejse ud af landet, eller tale med nogen form for medier i 5 år efter hans løsladelse.

 

 

6.f) SHARIALOVGIVNING PÅ FREMMARCH I MALAYSIA

 

Mens Malaysia i mange år har været en slags "rollemodel", for en moderat muslimsk flertals-nation (ca. 57 %), har flere og flere politikere, i forsøg på at tiltrække flere muslimske vælgere, taget noget af den islamiske konsevative sharialovgivning til sig.

Sharialovene i Malaysia bliver altså mere og mere dominerende, sideløbenende med det civile retssystem blev 3 kvinder for første gang i Malaysia idømt piskeslag, for at have dyrket sex udenfor ægteskabet.

I september 2009 blev et ugift par straffet, for at FORSØGE at have sex i en bil.

 

Ti af Malaysias 13 stater pålægger bøder til muslimer, som bliver "fanget" i at drikke alkohol. selvom der i koranen ikke er fastsat en egentlig straf for at drikke alkohol.

I en anden sag blev en 32 årige kvinde truet med fængsel i 3 år, hvis hun ikke betalte en bøde på 1.400 dollar, for at drikke. Kvinden betalte bøden, men fik meget medhold i sin sag af mange medier.   

 

I oktober 2009, blev en indonesisk muslimsk mand, idømt 6 piskeslag, samt fængsel i et år, for at have drukket spiritus på et hotel i Malaysia.

 

 

En kold fad kan i 10

af Malaysias 13 stater 

give bøde, hvis man

er muslim.

 

 

 

 

I februar 2010, var det første gang kvinder i Malaysia blev pisket, efter sharialovgivningen.

Sagen fra Malaysia, drejede sig om tre piger der fik pisk, fordi de havde haft sex med en person, de ikke var gift med. Det er ulovligt ifølge sharialovgivningen.

En talsmand for Malaysias indenrigsministerium bekræfter, at kvinderne fik pisk for brud mod sharialovgivningen, der kører sideløbende med det civile retssystem i det muslimsk dominerede Malaysia.

 

Modellen Kartika Sari Shukarno

blev idømt 6 piskeslag for sexmed en hun ikke er gift med...

 

 

7. BAMSESAGEN FRA SUDAN

 

En tøjbamse var skyld i, at den 54 årige britiske lærer Gillian Gibbons, kom i frygtelige problemer i det østafrikanske land Sudan (1”¦).

 

Selve sagen startede med, at Gillian Gibbons ville lære børnene på Unity High School om bjørnes levevis.

På bedste demokratisk vis, lod hun sine 6-7 årige elever bestemme, hvad den medbragte bamse skulle hedde.

Hele 20 ud af 23 elever stemte på navnet Muhammed, og denne beslutning kom til at koste lærerinden en anholdelse og anklager for blasfemi, som i yderste konsekvens kunne koste 40 piskeslag, samt 6 måneders fængsel.

 

Anklagen kom efter, at nogle af børnenes forældre som er ”besat af islamiske fundamentalister” havde klaget over bamsenavnet til Sudans undervisningsministerium.

 

Efter tre dages afhøring i politiets varetægt, blev Gillian Gibbons stillet for retten og fundet skyldig i religiøse fornærmelser, samt at have fremsat had.

 

Forældrene til børnene, i Gillian Gibbons skoleklasse, forklarede stort set alle, at hun var uden skyld i at bamsen kom til at hedde Muhammed, samt flere sudanske dagblade havde taget Gillian Gibbons parti, i deres daglige beretninger om sagen.

 

Blasfemidommen blev dog, sat til 15 dages fængsel, samt derefter udvisning af landet.

 

Efter protester om demonstrationer fra bla. muslimer bosat i Storbritannien, foran den sudanske ambassade i London over dommen, som alle syntes var ret meningsløs, rejste to muslimske medlemmer af Overhuset - baronesse Sayeeda Warsi og lord Nazir Ahmad - på eget initiativ til Sudan, for at sikre en hurtigere løsladelse, da de mente det var lettere at finde en løsning muslim og muslim imellem.

 

Efter mange møder med forskellige politikere, betegnede de to, at velviljen var der, til en evt. løsladelse.

 

Gillian Gibbons nåede at sidde i fængsel i 4 dage, før hun blev benådet af præsident Omar al Bashir (11)

 

 

1”¦ Sudan

       Befolkning 40,2 mio. (2007)

       Areal 2.505.810 km2 (Danmark ca. 43.000 km2)

       Religion: Islam ca. 70 %, 25 % andre religioner og 5 % kristne,

 

 

 

  

  Gillian Gibbons ved hjemkomsten til England,

  efter at have sluppet for 40 piskeslag, samt seks

  måneders fængsel.

 

 

 

 

 

7.a KVINDE DØMT FOR AT BÆRE BUKSER I SUDAN 

 

I Sudan blev journalisten Lubna al-Hussien idømt 40 piskeslag, for at bære bukser.

Kvinderne i Sudan må ikke bære bukser ifølge paragraf 132 i den sudanske lov, som indebærer 40 piskeslag for enhver, "som begår en uanstændig handling, der bryder med en offentlig moral eller bærer uanstændige klæder".

 

Lubna al-Hussein blev 3. juli 2009 anholdt sammen med 12 andre kvinder, der var mødt op på en restaurant i hovedstaden Khartoum, ligeledes iført almindelige bukser.

Efter to dage indvilligede 10 af kvinderne en straf på 10 piskeslag.

 

"Jeg er klar til alt, hvad der måtte ske. Jeg er absolut ikke bange for dommen". Hun har sagt, at hun var klar til 40.000 piskeslag, for at få ændret landets fundtamalistiske lovgivning.

Lubna al- Hussein fik senere omstødt dommen fra de 40 piskeslag til en bøde på 1.000 kr.

"Jeg betaler ikke. Så går jeg hellere i fængsel" sagde Lubna al- Hussein.

 

Da hun nægtede at betale, resulterede det altså i, at hun blev fængslet.

 

Et journalistforbund i Sudan indvillede i at betale hendes bøde, men det var imod Lubna al Husseins vilje.

 

"Jeg ville hellere i fængsel end at have betalt bøden, da hun mente, at et fængselsophold ville skabe en større debat om "buksesagen".

"Hvis nogen personer henviser til sharia, med henblik på piskning af kvinder, for hvad tøj de har på, så lad dem fortælle mig i hvilket koranvers eller hadith det står. Jeg har ikke fundet det"

sagde hun.

 

 

Journalisten Lubna al-Hussein blev først dømt 40 piskeslag, for at

gå i almindelige bukser. Senere blev dommen omstødt til bøde..og

efter hun nægtede at betale den.....fængsel.

 

 

 

 

8. FRAFALD FRA ISLAM

 

Koranen har to vers om frafald:

 

"De ville ønske, at I var vantro, ligesom de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem, som venner, før de udvandrer for Guds sag! Hvis de vender sig bort, skal i pågribe dem og dræbe dem, hvor end I finder dem! Tag ingen til ven eller hjælper!" 

(Sura 4:89)

 

"I vil finde andre, der ønsker at få sikkerhed både fra jer og fra deres eget folk. Hver gang de igen lader sig friste til frafald, bliver de kuet derunder. Hvis de ikke holder sig borte fra jer, så skal I pågribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem. Over dem giver Vi jer en klar bemyndigelse."

(Sura 4:91)

(Kilde: Koranen oversat af Ellen Wolf) 

 

 

Frafald fra islam kaldes irtidad, og betegnes som et oprør mod Allah.

At bekende sig som muslim er uigenkaldeligt, og et frafald eller trosskifte betragtes, som en trussel mod den islamiske nation.

 

Straffebestemmelserne om drab for frafald håndhæves sjældent i dag (Bortset fra lande som Saudi-Arabien, Iran, Sudan og Afghanistan)

 

 

Men et eksempel på en, der konverterede fra islam til kristendommen:

 

I marts 2006 blev den afghanske mand Abdul Rahman (f. 1965) stillet for retten i Kabul, sigtet for at være konverteret fra islam til kristendommen.

Retsagen menes, at være den første af sin art i Afghanistan, og satte fokus på kampen mellem ortodokse og reformvenlige i spørgsmålet om, hvilken form islam man skal have i Afghanistan.

 

Abdul Rahman blev anholdt, efter at hans egen familie havde beskyldt ham for at være kristen, og han blev sigtet for at have afvist islam.

 

 

 

 

Abdul Rahman blev i Afghanistan sigtet for

frafald fra islam, og anklageren ville have ham

idømt dødsstraf.

Kun pres fra FN og andre lande forhindrede dette.

 

 

 

 

Rahman erkendte, at han konverterede til kristendommen i 1990, da han arbejdede som sundhedshjælper for en international kristen gruppe, som hjalp afghanske flygtninge i den pakistanske by Peshawaer.

 

Anklageren i sagen tilbød at frafalde sigtelsen, hvis Abdul Rahman konverterede tilbage til islam, men det afviste han blankt.

”Han ville være blive tilgivet, hvis han var gået tilbage til islam. Men han sagde, han var kristen og altid ville være det. Vi er muslimer, og det er ulovligt at gå over til kristendommen. Han skal idømmes dødsstraf” sagde anklageren.

 

Abdul Rahman boede ni år i Tyskland, inden han i 2002 vendte tilbage til Afghanistan, og derfor gik den tyske kansler Angela Merkel ind i sagen  sammen med bla. paven. Og lande som USA, Canada, Italien samt FN, opfordrede alle i Afghanistan til at respektere religionsfriheden.

Efter flere samtaler mellem Angela Merkel og en presset Afghanistans præsident Hamid Karzai (8”¦) endte det med, at Abdul Rahman blev frigivet sidst i marts 2006.

Han har efterfølgende fået asyl i Italien, og bor og lever der. (2007)

 

Men igen ser vi, at der skal et nødvendigt pres til fra andre lande og måske FN, før et ekstremt islamistisk land giver sig.

 

 

 

Afghanistans præsident Hamid Karzai

gav sig efter pres fra bla. FN.

 

 

8.a KRISTEN PRÆST I IRAN DØDSDØMT FOR AT FORLADE ISLAM

 

"Vend tilbage til islam, eller du bliver henrettet" Sådan lyder den iranske højesterets krav i september 2011 mod en kristen præst i Iran.

 

Præsten Yousef Nadarkhani har på nuværende tidspunkt (okt. 2011) sagt to gange "Nej tak" til at vende tilbage til islam, som han tidligere har været en del af. Efter tredie gang kan han rent faktisk dødsdømmes)

 

"At fornægte min kristne tro betyder at vende tilbage. Men hvad skal jeg vende tilbage til?, til den blasfermi jeg dyrkede før min tro til Kristus. Det kan jeg ikke" sagde Nadarkhani under en retssag mod ham, der handlede om frafald fra islam.

 

Siden præsident Mahmod Ahmedinejabs genvalg i 2009, er adskillige kristne blevet anholdt i Iran. Desuden anholder man også mange Bahaullaer i landet.

(Bahaullaer er et trossamfund, der tror på profeten Bahddullah (1817-1892) og ofte beskrives som en forgrening af shiaislam.)

I 7 tilfælde (Skrevet i okt. 2011) er folk der er blevet benådet, idømt 20 års fængsel i Iran.

 

(Læs mere om Iran..Tryk her)

 

Den iranske præst Yousef Nadarkhani dødsdømt i

sep. 2011 for at forlade islam og tro på kristendommen

 

 

 

 

 9. STENING BENYTTES STADIG I VISSE LANDE I 2008

 

I ny og næ hører vi om muslimer, der praktiserer stening i visse dele af verden.

Det har dannet grundlag for, at mange mennesker forbinder stening med islam, men i koranen står der faktisk på intet tidspunkt om stening.

 

Stening har historisk set, været anvendt af perserne, makedonere, grækere og jøder, og det var faktisk jøderne, der startede begrebet stening, det står i tredie Mosebog (20.10).

Steningen kom til islam, allerede da Profeten Muhammed i nogle åbenbaringer fra Allah via englen Gabriel, brugte straffen som "rettesnor", indtil der forelå nye åbenbaringer.

 

I sharialovgivningen findes stening, der bygger på traditioner og tolkninger af overlevninger fra Profeten Muhammed.

 

Stening anvendes stadig i 2008 af muslimer i visse lande, bla. i Saudi-Arabien, Afghanistan, Pakistan, Yemen, Nigeria, Sudan, Somalia...(listen er ikke udtømmende), for at være utro, eller i tilfælde af at have haft sex før et ægteskab, men heldigvis i langt de fleste tilfælde, hvor to mennesker har fornøjet sig med hinanden UDEN af være gift, vil det blive hemmeligholdt, og hvis de beder Allah om tilgivelse for det, vil han givet kunne tilgive dem, hedder det.

 

En stening foregår ved, at kvinder begraves til brysterne, og i mændenes tilfælde til livet.

Mænd og drenge fra den dømtes egen familie kaster de første sten, som er af lille størrelse.

For at holde den dømte i live så længe som muligt, skal børnene holde en sten klemt fast mellem overarmen og kroppen, så de kun kan bruge underarmen, og derved ramme den pågældende med begrænset kraft.

Efter børnene er det de ældres tur til at kaste, og til sidst er de de yngre mænds tur, og her sættes stenene op til knytnævestørrelse.

Mændene kaster efter tur sten på sten, indtil offerets ansigt og overkrop er knust.

Den måde kvinden begraves på betyder, at hver sten der rammer hende, tvinger hendes krop bagover i en række ulidelige piskesnert. En meget pinefuld død.

 

Ifølge islamisk lov, skal en kvinde selv bevise sin uskyld, hvis hun anklages af en mand for utroskab.

Hvis det derimod er omvendt, - at en kvinde anklager sin mand for utroskab, er det hende der skal levere beviserne for, hvad manden har gjort.

 

Den danske konverterede imam Abdul Wahid Pedersen, forklarer i et svar den 18. april 2002 på siden religion.dk, at stening i islam ikke står til diskussion, for når Allah har foreskrevet en så uhyggelig straf, skal det forståes på rette måde.

Før det første er det meningen, at folk ikke skal begå hor, og derfor har Allah stillet en straf i udsigt, der kan få de fleste til at holde sig fra det.

 

Under en stening i Iran, i november 1991, fik en 31 årige kvinde sin dødsdom ærdret.

Det var simpethen lykkes for hende, at komme op af det hul, hun var begravet i, og dermed mente dommeren, at hendes "flugt" fra hullet, måtte være "guds vilje", og så ændrede man dommen.

 

De iranske myndigheder overvejer, at stoppe den barbariske henrettelsesmetode.

I august 2008 ventede otte kvinder, samt en mand i Iran på at blive stenet, men i skrivende stund, er der efter nationale menneskerettighedsorganitioner, EU samt FN. rettet en skarp kritik mod stening i landet, ja så overvejer man OFFICIELT at stoppe.

 

Jeg skriver officielt, for Iran havde allerede i 2002 beordret et "imidlertidigt" stop for stening, men siden da, er der alligevel fuldført adskillige steninger i landet.

 

 

I oktober 2008, rapporterede Amnesty International, om den 13 årige Aisha Ibrihim Duhulov fra byen Kismayu i Somaila, der blev stenet.

Pigen var beskyldt for utroskab, idet hun var blevet voldtaget at tre mænd, og så længe pigen IKKE kunne finde fire mandlige vidner til voldtægten, blev der derfor antaget, at hun havde deltaget frivilligt, og skulle ifølge islamisterne dø.

Denne stening var meget barbarisk, idet pigen hele tre gange blev trukket op af hullet, for at få afgjort hun reelt var død.

  

 

Stening I Iran

 

 

 

Den 13. maj 2012 blev den 20 årige kvinde Intisar Sharif Abdallah, fra Sudan idømt stening, på baggrund af utroskab. Hun havde ellers erklæret sig ikke-skyldig, men tilstod efter at være blevet tævet af hendes bror. Dommen blev fældet udelukende på dette udsagn.

Under retssagen havde Intisar Abdallah hverken adgang til en advokat eller en tolk, på trods af hun kun havde begrænset kendskab til arabisk, som var det sprog retssagen foregik på.

Intisar Sharif Abdallah, blev idømt stening, da hun kun fire måneder forinden var blevet mor.

 

 

 

 

10. KVINDE DØMT FOR AT MISTE UFØDT BARN

 

I oktober 2008 blev en 27 årige libanesisk kvinde dømt for manddrab på sit ufødte barn.

 

Situationen opstod da den gravide kvinde med høj hastighed kørte op bagi en forankørende bil i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.

Ulykken resulterede i at kvindens foster blev dræbt, og ifølge politiet var kvinden selv skyld i trafikuheldet, da hun angiveligt kørte for hurtig, og med for lidt afstand til bilen foran.

 

Det fik retten i Dubai i april 2009, til at dømme kvinden for manddrab efter sharialovgivningen udfra udsagnet:

 

"Moderen er skyldig, fordi hun ikke beskyttede sit barn, da hun forårsagede ulykken. Alle gravide kvinder bør undgå at køre bil, med mindre det er nødvendigt eller i nødstilfælde.

De skal beskytte deres børn og sidde på bagsædet" sagde direktøren for Dubais Trafik Retsforfølgning Salah Bu Farousha.

 

Kvinden blev dømt til at betale 20.000 dirham (30.500 kr.) i såkaldte blodpenge til det ufødtes barns nærmeste slægtninge, samt idømt en bøde på 540 dollar (3.000 kr.) for uagtsomt manddrab.

 

Det er iøvrigt første gang, at en sådan dom afsiges ved en retsinstans i Dubai, at en kvinde er erklæret skyldig i sit ufødte barns død.

 

 

 

 

11. "LOVLIG VOLDTÆGT" I ÆGTESKABET

 

Afghanistans præsident Hamid Karzai underskrev i april 2009 en lov, der legaliserede "voldtægt" indenfor ægteskabet.

 

Loven som foruden "lovliggør" voldtægt i ægteskabet regulerer desuden, at mænd har særstatus i arvesager, lettere adgang til skilsmisse, ligesom deres udsagn vil veje tungere end kvindens i retssager, ganske som koranen foreskriver.

 

Den meste kontroveriselle del af loven beskæftigere sig med seksuelle relationer. Artikel 132 i loven fastslår, at kvinder skal respektere ægtemandens ægteskablige ret og fastslår, at en mand kan forvente seksuel samklem med sin hustru hver fjerde nat, såfremt sygdom ikke forhindrer dette.

 

Selve loven som Hamid Karzai hastede igennem, er i fuldstændig modstrid med hvad Afghanistans regering har lovet det internationale samfund, nemlig at afghanske kvinder skal have ligeberettigelse, og i modydelse får økonomisk, militær og sikkerhedsmæssig støtte.

 

Flere medlemmer af parlamentet i Kabul mener, at præsident Karzai var under pres fra Iran til at underskrive loven. Shiamuslimerne i Iran opretholder nemlig meget tætte forbindelser til de ca. 15 % shiamuslimer i Afghanistan.

 

 

Artikel 132 fastslår en mand har ret til seksuelt samkvem med sin hustru hver

fjerde nat i Afghanistan...Loven er underskrevet af præsident Hamid Karzai i 2009....

 

 

 

 

12. ISLAMISTER FORBYDER DVD ÉR I SOMALIA

 

Islamister, der kontrollerer det sydlige Somalia, forbød i juni 2009 indbyggerne at se dvdér eller film på tv. Ifølge islamitterne er det planen, at man vil gennemføre razzier for at pågribe folk, der forbryder sig mod forbuddet. Og de pågrebne vil blive straffet hårdt.

-At se film er totalt forbudt, selv indendøre, sagde sheik Mowlid Ahmed, der er kommendant for de islamiske sikkerhedsstyrker i byen Kismayo i en erklæring.

 

"Folk må kun bruge deres fjernsyn til at se nyheder på tv-kanaler som al-Jezeera", tilføjede Ahmed.

 

Islamisterne lukkede allerede alle biografer i de områder de kontrollerer i 2006.

 

Indbyggerne fortæller, at sikkerhedsstyrkerne i byen for nylig er begyndt at inspicere borgernes mobiltelefoner for at tjekke, om der er film lagt ind på mobilen.

Finder sikkerhedsstyrkerne noget, lyder straffen på pisk.

 

Somalias islamister kæmper i disse år (2009) for at vælte den moderate og vestligt støttede overgangsregering i Somalia for at indføre Sharialovgivning.

 

Sheik Mowlid Ahmed 

"Slut med dvdér, tv og biograffilm i 

det sydlige Somalia"

 

 

 

13. SHARIA-DOMSTOL GENNEMFØRTE AMPUTATIONSSTRAF I 2009 

 

Fire unge mænd fra Somalia har i år 2009 fået en noget makaber straf for at have stjålet telefoner og pistoler.

Det måtte de fire mænd sande, da de i juni 2009 blev dømt ved en sharia-domstol i hovedstaden Mogadishu, da dommen lød på amputation af henholdsvis højre hånd og venstre ben, som straf for tyverierne.

 

De fire mænd, som alle vurderes til at have været mellem 18 og 25 år, havde overfor domstolen indrømmet forbrydelsen. De havde hverken advokathjælp, eller mulighed for at appellere dommen.

 

Menneskerettighedsorganistionen Amnesty International havde opfordret al-Shabab-gruppen til ikke at udføre straffen, men forgæves.

 

Tirsdag den 23 juni 2009, kunne moskeer i Mogadishu meddele befolkningen, at amputationerne ville blive udført kl. 8 lokal tid, og over 300 mennesker var mødt op for at følge amputeringen af de unge mænd, som tog godt en time at udføre. Amputationen blev udført med en såkaldt machete.(1..).

 

Ali Mohamud Rage, der er talsmand for Al-Shabab, mente det skulle være en advarsel til alle tyve i landet, at hvis de blev taget i en lignende situation, ville de blive straffet med amputation, sagde han.

Han påpegede da også, at der faktisk blev tænkt på modtagerne. På grund af varmen ændrede man det oprindelige tidspunkt som var mandag, til tirsdag morgen, da man var bange for at ofrene ville bløde ihjel.

 

1... Machete= Et skæreværktøj mellem 50 og 60 cm. lang, lidt ligesom et sværd.

 

De 4 unge mænd, der blev dømt til at miste en arm og et

ben for tyveri, i Somalia i 2009

 

 

   14. PERSONGALLERI

 

 1. Uthman ibn Affan

574 - 656

Den 3. kalif.

Uthman har i den senere historiske

overlevering fået et blandet rygte,

 fordi han efter manges mening

favoriserede sin egen slægt, og derved

lod mange vigtige poster i den kalifale

administration overgå til personer, der

først meget sent havde støttet

Profeten Muhammad.

 

 

 1. Ellen Wulff

Født 1950

Mag. Art .

Folkeskolelærer/Universitetslærer.

Kørerlærer.

Kordegnsassistent.

Udgav en dansk oversættelse af Koranen i 2006.

 

 1. Per Stig Møller

Konservative

                Født 1942

                Dr. Phil 1973 (Filosofiske fakultet)

                Programchef DR 1979-84

                Medlem af Folketinget fra 1984

                Miljøminister 1990-1993

                Udenrigsminister 2001-

 

4         Gaafar Nimeiry

Født 1930

Overtog magten i Sudan i 1969 ved et statskup

Præsident i Sudan fra 1971 -1985

 

5         Anne Marie Meldgård

Socialdemokraterne

        Født 1948

        Merkonom

        Folketingsmedlem fra 1990

        Uddannelsesordfører 1994-1998

        Udlændinge og Integrationsordfører 2001-2005

        Ligestillingsordfører fra 2007-

 

 1. Kong Abdullah

Født 1924

Forretningsmand

Tidligere borgmester i Mekka

Konge af Saudi-Arabien fra 2005, men reelt ledet landet fra 1995.

 

 1. Mona Sheikh

Født 1978

Cand. Scient. pol

Foredragsholder/ Skribent/ Samfundsdebatør

 

 1. Hamid Karzai

Født 1957

Studeret Politik/statskundskab i Indien

Studeret jounalistik i Frankrig

Præsident i Afghanistan fra 2002

 

 1. Cherit El Ayouty

Født 1945 i Egypten

Civilingeniør /Forfatter / Debbatør

Dansk Statsborger i 1968

 

 1. Johanne Schmidt Nielsen

        Enhedslisten

Født 1984

Bachelor Socialvidenskab Roskilde Universitetscenter 2007

I Enhedslistens hovedbestyrelse fra 2006

Folketingsmedlem i 2007

 

 1. Omar al-Bashir

Født 1944

Politisk/militær leder i Sudan fra 1989

Fik ”æren” af at være blandt de 10 værste diktatorer i Parade Magazine i 2006

 

 

 

 

 

15. Kilder.

 

Bøger:

Naser Khader: ”Ære og Skam”

Ruqaiyyah Waris Maqsood ”Koranen"Jørgen Bæk Simonsen ”Politikens Islam Leksikon”

 

Andre Kilder:

Politikens Tillæg om islam 31/12 2001

Www islaminfo.dk /Leksikon

Metro-Eksperss 22/11 2007

Tobias Stern Johansen, Kristeligt Dagblad 21/11 2007

Henrik Olesen/Jesper Stein Jyllands-Posten 23/11 2004

Berlingske Tidende 13/6 2001

Morten Nøhr Mortensen B.T. 17/11 2004 / 18/11 2004

Lars Nørgård Pedersen Jyllands-Posten 23/11 2004

Thomas Møller Johansen B.T. 21/11 2007’

Thomas Buch Andersen Kristeligt Dagblad 18/10 2004

Merethe Jensen Kristeligt Dagblad 3/8 2006

Heidi Amsinck Jyllands-Posten 10/8 2004

Kent Olsen Jyllands-Posten 23/3 2006 - 24/3 2006

Jyllands-Posten 21/3 2006

Lotte Krull B.T. 30/11 2007

Anna von Sperling Information 7/9 2006

Politiken 20/4 2007                                               

Uddrag fra Cherif El Ayoutys læserbrev i J.P. 30/10 2007

Hans Chr. Blem Ekstra Bladet 25/7 2007

Politiken.dk 21/9 2007

Chris Kjær Jessen Berlingske Tidende 4/10 2007

Anders Langballe/Asger Smith Jyllands-Posten 25/4 2007

Morten Nystrøm Jyllands-Posten 4/1 2008

Heidi Plougsgård Jyllands-Posten 30/10 2008

Mette Roer Berlingske Tidende 6/8 2008

Naimatullah Basharat Cant Theol og imam ved Nasrat Djahan moskeen i Hvidovre.

Sanne Gram Jyllands-Posten  13/3 2009

Nina Azoulay Metro-Ekspress 5/5 2009

TV2 Nyhederne 4/5 2009

Christina Zemanova Politiken 4/5 2009

Ritzau 13/6 2009

Lars Sejr Jyllands-Posten 25/6 2009 (Sharia-domstol gennemfører makaber straf)

Ritzau: Jyllands-Posten 2/4 2009 (Afghanistan blåstempler voldtægt i ægteskabet)

Flemming Rose Jyllands-Posten 3/6 2006 (Sharia på fremmarch)

Birgitte Dyrekilde Børsen 28/1 2010 (Højesteret underkender muslimske boliglån)

Mona Eltahawy The Washington Post 27/10 2009 (Tortur for øl drikkene)

Morgenavisen Jyllands-Posten 13/8 2010 (Norske banker overvejer sharialån)

Sanne Gram Jyllands-Posten 25/8 2010 (Øje for øje..Rygrad for rygrad)

Allan Sørensen Kristeligt Dagblad 29/9 2011 (Iransk præst dødsdømt for at forlade islam)

    

Redigering: Claus R. / Gitte A.

Tak til dem. 

Opdateret 18/07/2012

Besøg  
233532