Vi bruger Cookies!     

         
 X     
muis

Sider om Islam og Politik


 

 

 

        

 

                      SVERIGE

 

"DET TOLERANTE LAND" 

 

 

 

 

              1) Indledning

 

              2) Integrationen

                  2a) Sveriges integration positiv”¦.og dog

                  2b) Indvandrerbørn sætter dagsordnen

                  2c)Arabisk sprog og kultur på skemaet for lærerne

                 2d) Begrænset politisk deltagelse

                 2e) Godt kæmpende integrationsminister

 

             3) Malmø  

                 3a) Problemer med jødeforfølgelse                                                                                   

                 3b) Rosengården

                 3c) Aje Carlbom

                3d) Andre ghettoer i Sverige

 

             4) Kriminaliteten.

                 4a) Sverige faktisk blandt verdens mest kriminelle lande

 

             5) Det politiske parti Sverigesdemokraterne

                5a) Sverigesdemokraterne: Et ignoreret parti

                5b) Et farligt medlemskab

                5c) Forsøgte årsmøde i Danmark

                5d) I 2010 lykkes det...

 

             6) Den svenske Muhammedsag

                6a)  Demonstrationer tre år efter i Malaysia

                6b) Vil ændre loven

                6c)Svenske virksomheder også truet

 

            7) Efterskrift

 

            8) Persongaller

 

            9) Kilder

 

 

                                                                                       

 

 

Skrevet af Flemming Rønø

 

 

 

1)  INDLEDNING

 

I denne relative korte beretning ser vi på indvandringen og indvandrerpolitikken i vort naboland Sverige.

Pr. 1/1 2003 var der i alt 9.011.400 indbyggere i Sverige, ud af disse var der 1.958.000, der havde indvandrerbaggrund, altså IKKE født i Sverige.

En procentdel på ca. 21,7.

 

I december 2006 kunne man læse, at Sverige satte rekord i indvandring i året 2006, hvor antallet af indvandrere steg med 96.800 personer, hvilket er det største tal siden Statistika Centralbyrån (SCB) begyndte at måle sådanne tal i 1875.

 

Vi ser i beretningen på det store parrellsamfund der findes i Sverige, især er det mest kendte kvarter nok Rosengården i Malmø, der huser ca. 87 % (2006) med indvandrerbaggrund, og hvor der tales ca. 50 forskellige sprog.

 

I Sverige er det ikke vel set at sætte indvandrerspørgsmålet til kritisk debat, og i Rigsdagen er der faktisk ikke et eneste politisk parti, der virkelig sætter spørgsmålstegn ved, hvor mange indvandrere Sverige i grunden kan rumme.

 

Vi kigger også på den Muhammedsag, som Sverige fik i 2007, ligesom Danmark fik den i slutningen af 2005 og begyndelsen af 2006, fordi tegneren og kunstneren Lars Wilks tegnede Profeten Muhammed i avisen Nerikes Allehanda med en hundekrop. Siden har der været dødstrusler mod kunstneren, der dog også måtte gå ”under jorden” en periode.

 

 

 

 

2) INTEGRATIONEN

 

 

2.a SVERIGES INTEGRATION POSITIV”¦.OG DOG

 

 

 

En undersøgelse foretaget i oktober 2007 af organisationen British Council om integration, hvor de 25 EU-lande, samt Canada, Norge og Schweiz også var med, lå Sverige nr. 1 ud af de i alt 28 lande.

 

Målingen var foretaget i seks kategorier der hed:

 

* Antidiskrimination

* Familiesammenføring

* Adgang til arbejdsmarkedet

* Adgang til statsborgerskab

* Permanent opholdstilladelse

* Mulighed for politisk deltagelse

 

Sverige lå nummer 1 i alle de seks kategorier, mens nabolandet Danmark samlet set lå nr. 21.

 

De 28 lande havde svaret på flere end 100 spørgsmål, formuleret af et internationalt forskerteam og undersøgelsen omfatter kun de områder, hvor der findes fælles europæiske standarder i form af direktiver og retningslinier i forhold til at skabe en god integration.

 

I Danmark havde ”Instituttet for menneskerettigheder” udført undersøgelsen for British Council.

 

 

I Danmark ryster man især fra højre side i salen over undersøgelsen.

Rangeringen er lavet ud fra tankegangen, at des mere åbnet samfundet er over for indvandrere og asylansøgeres muligheder for bla. familiesammenføring, des højere scorer landet i rapporten.

Den danske tænkning taler ikke samme sprog. Her går man efter, at få så få ind som mulige, og de skal helst komme enkeltvis, da man bedre kan integrere dem. Der er helt klart nogle præmisser i EU politikken, som ikke er de samme i den danske politik.

 

”Det er en helt bevist politik, så kritikken ikke er overraskende for os. Linien blev lagt i 2001. Jeg har set den slags så tit, og jeg kan ikke bruge den til noget” sagde Venstres integrationsordfører Irene Simonsen.

 

Hun bakkes op af integrationsordfører fra De Konservative, Henriette Kjær.

 

”Vi kan ikke bruge den til noget. Kvaliteten er ufattelig ringe, og jeg kan ikke ud af undersøgelsen se, hvad de andre lande gør, som er bedre” sagde Henriette Kjær.

 

I Socialdemokratiet, mente integrationsordfører Sophie Hæstorp Andersen, at Danmark skulle lægge et sted omkring midten, og det vil ikke blive et mål, at nå op på Sverige, sagde hun.

 

 

 

  

Integrationsordfører Sophie Hæstorp Andersen (S)

mener, at Danmark burde ligge i midten af undersøgelsen,

da det aldrig vil blive et kriterium at komme op på siden af Sverige.

 

 

 

I BT den 21. oktober 2007 kunne man læse om en svensk succeshistorie på integrationsområdet.

Artiklen handlede om den 40 årige Assad Almusaed, der via Rumænien kom til Sverige i år 2000, på flugt fra Saddam Husseins Irak.

Allerede efter 3 år i Sverige, fik han tilkendt svensk statsborgerskab.

Han er uddannet arkitekt fra universitetet i Bukarest, hvor han bla. tog sin ph.d. i arkitektur i 1995, og hans uddannelse blev straks godkendt i Sverige, hvor han fik nogle intensive svenskkurser, samtidig med han tog nogle overbyggende kurser indenfor arkitektur, ingeniørarbejde og planlægning.

Alle disse kurser blev betalt af den svenske stat.

 

Han forklarer ”Først tog jeg et job i det private erhvervsliv, men fra første januar i år valgte jeg at blive civilingeniør i Varberg kommune, der ligger 45 minutters kørsel herfra, hvor lønnen ganske vist er lavere i det offentlige, men samtidig er jeg så blevet tjenestemand, og det giver mere tryghed i ansættelsen” sagde han.

 

 

 Han bor i Gøteborg med sin kone og deres  to børn på fem og syv år (2007), og han kender byen som sin egen bukselomme, og føler sig svensk.

 

Ovennævnte afsnit er selvfølgelig en succeshistorie i Sverige, men selvom landet i 2007 blev nummer 1 i integration, flyder problemerne også i Sverige.

 

Skolelærere i Sverige er her først i det 21 århundrede, ofte udsat for slag og spark fra eleverne, og det medfører ofte sygeorlov for den enkelte lærer.

Ifølge en artikel i lærernes blad ”Lærernes Rigsforbunds blad” et dette tal fordobbelt på 4 år.

Det svenske skoleministerium optalte i 2002 hele 270 anmeldelser om vold mod svenske skolelærere, og da man i svenske aviser og statistikker ikke må adskille tosprogede og etniske svenskere, så nøjes man med at konstatere, at den stigende vold mod lærerne er ”begået af elever med behov for støtte”.

 

Skolelærerne aner ikke, hvordan de skal forholde sig til de forskellige situationer - 60 % af de adspurgte lærere har ikke tiltro til skolens ledelse, og føler dermed ikke, at de får støtte nok.

 

Formand for lærernes fagforening Danold Berg fortæller, at der er eksempler på, at flere lærere helt har måtte opgive arbejdet på grund af dette.

 

                                                                       

                                                                      

 

 

2 b)  INDVANDRERBØRN SÆTTER DAGSORDNEN

 

På en skole i byen Vårgårda, sendte Rektor Per Hugo Hansson 2 af sine skoleelever hjem, simpelthen fordi de 2 piger var mødt op på skolen iført T-shirts med et billede af det svenske flag på, - og dermed faldt de for forbuddet på skolen om, at have svenske flag og andre svenske symboler på i skolen.

 

Da avisen Gøteborg Tidningen ringede Rektoren op, havde han ikke så meget tid til at svare på spørgsmålet - men mange af skolens lærere peger på, at det kan virke stødende på mange af skolens tosprogede elever, at vise det svenske flag.

 

En anden episode fandt sted i september 2007 på Strandskolen i Klagshamn ved Malmø.

Der udelukkede skolens rektor 5 drenge fra 8 klasse fra årets skolefoto, fordi de var iført svenske fodboldlandsholdstrøjer - drengene forklarede deres tøjvalg med, at det var ugen op til den vigtige fodboldlandskamp mod Danmark i Stockholm.

Rektoren forsvarede denne handling med:

 

”Der står i vores lærerplan, at vi skal arbejde mod fremmedfjentligheden og intolerance. Det står en fodboldtrøje jo ikke for, men i en gruppe kan jeg godt blive opfattet på den måde”, sagde rektor Per Blondell til dagbladet Sydsvensken.

 

Drengene forsikrede, at det INTET havde med racisme at gøre, men de blot ville være stolte af deres land - som en af drengene udtrykte det - Vi har da mange kammerater med indvandrerbaggrund - så hvorfor dog dette.

 

Patrick Restlov fra partiet De Konservative sagde: ”Det er noget af det dummeste jeg har hørt”.

 

 

 

 

 

 

Formand for de svenske læreres fagforening Danold Berg siger, at derer flere skolelærere,

 der må opgive deres arbejde bla. pga. stigende vold mod lærerne.

 

 

 

 

2 c) ARABISK SPROG OG KULTUR PÅ SKEMAET FOR LÆRERNE

 

 

Formanden for det største muslimske forbund i Sverige, Mahmoud Aldebe, (1”¦) fremsatte i foråret 2006  forslag om at alle muslimer i Sverige skulle have deres egne love i pagt med Sharialoven.

Mahmoud Aldebe, der er kendt for selv i muslimske kredse, at have sine rabiate synspunkter, havde bla. følgende forslag:

 

 

 • En Moske i hver svensk Kommune finansieret ved rentefrie lån optaget hos kommunerne.
 • Oprettelse af imam - uddannelse på svenske universiteter.
 • To timers betalt fri hver fredag i forbindelse med fredagsbønnen.
 • Særskilt svømmeundervisning
 • 2 betalte fridage i forbindelse med muslimske højtider
 • Adgang til rentefrie lån (det er forbudt ifølge sharialoven, at tage renter for lån)
 • Skilsmisser mellem muslimske par, kan KUN foretages af en imam
 • Ret til at imamer kommer og underviser muslimske skoleelever i islam i skolerne.

 

Disse forslag er dog IKKE blevet en realitet i Sverige i skrivende stund efteråret 2007.

 

Et tiltag, der er kommet på fra efteråret 2005 i Sverige, er arabisk, der er det næstmest udbredte andetsprog efter svensk. De lærerstuderende skal have faget ”Arabisk sprog og Kultur” på skemaet, som et tilvalgsfag.

Den pågældende skolelærer KAN dog slippe for dette tilvalgsfag, hvis han/hun har en studentereksamen fra et arabisk land.

 

 

2 d) BEGRÆNSET POLITISK DELTAGELSE

 

En del af integrationen er også betinget af, at sætte sig politisk ind i, hvordan det land man er kommet til fungerer politisk.

I Sverige besluttede Rigsdagen allerede i 1976, at udlændinge kunne stemme ved lokalvalg efter tre år i landet. Ved det første valg efter beslutningen benyttede hele 60 % af indvandrerne sig af denne ret.

Ved valget i 2002 var dette tal faldet til 35 %, samme tendens ses ved Rigsdagsvalget, hvor vælgeren dog skal være svensk statsborger.

Mens 83 % af svenske statsborgere født i Sverige deltog, stemte blot 62 % af svenske statsborgere, hvor begge forældre er født i udlandet.

Samtidig er indvandrere underrepræsenteret i politik, især når det gælder de tungere poster. Og de indvandrer der når gennem nåleøjet, har det fortsat svært.

Daværende Integrationsminister Jens Orback siger ”Det er vigtigt, at alle i samfundet oplever, at have en reel mulighed for at deltage i det politiske liv. Udlændingens deltagelse i kommunalvalg er meget lavere end svenskeres, og meget tyder på en underrepræsentation inden for det politiske system. Derfor er det vigtigt for integrationen at øge andelen, der stemmer ved valgene”.

 

I 2004 fik Sverige efter en ministerrokade, Nordens første minister med indvandrerbaggrund.

Det var den tyrkiskfødte Ibrahim Baylan (2”¦),der blev svensk ”skoleminister” i Goran Perssons socialdemokratiske regering.

 

 

 

Ibrahim Baylan blev i 2002

første minister i Norden med

indvandrerbaggrund.

 

 

 

2 e) GODT KÆMPENDE INTEGRATIONSMINISTER

 

I september 2006 blev den afrikanskfødte Nyamko Sabuni (10) udpeget som integrationsminister i Sverige.

Nyamko Sabuni kom til Sverige i 1981 og opvoksede blandt svenske børn, og hun fortæller, at hun ALDRIG er blevet moppet eller disrimineret på nogen måde på grund af sin hudfarve.

Nyamko Sabunis mor er muslim, men hun betragter sig selv som værende ikke religiøs" 

 

Hendes parti er Det Liberale Folkeparti. Hun har aldrig været i tvivl om, at hendes parti skulle være liberalt, selvom hendes opvækst har været præget af forældre med mere venstreorienterede holdninger.

 

Hun er i dag gift med en svensker og mor til et tvillingepar på seks år (2007)

 

I integrationspolitikken har hun markeret sig ved at tage afstand fra blødsomheden.

I sommeren 2006 forsøgte hun at starte en debat, om overgreb mod piger i såkaldte æreskulturer.

Hendes forslag var - især efter svensk målestok ret bemærkelselsværdige:

 

 • Forbud mod slør og tørklæder til piger under 15 år.
 • Stop for tilskud til religiøs friskoler
 • Skrappere indgreb mod tvangsægteskaber

 

 

Og måske allermest kontroversielt

 

 • Obligatoriske undersøgelser af pigers underliv, bla. for at kunne fastslå , om de er omskåret eller har været udsat for andre overgreb.

 

        

 

 

 

 Integrationsminister Nyamko Sabuni fik megen kritik for

 hendes forslag til forskellige tiltag.

 

 

 

 

Reaktionerne i ”Det politiske korrekte” Sverige kom prompte. Der kom en bølge af sønderlemmende kritik mod Nyamko Sabuni.

En kendt debbatør beskyldte hende for at lide af islamoforbi, upåagtet at hendes mor selv har muslimsk baggrund, mens en anden mente, at hun spillede en ”Onkel Tom rolle” for den privilegerede overklasse.

I nogle svenske aviser er hun ligefrem blevet beskyldt for at drive ”klapjagt” på muslimer.

Da hun blev udnævnt i 2006, protesterede et stort antal muslimske organisationer, så nu har hun, ganske som bla. Hirsi Ali og Naser Khader, beskyttelse 24 timer i døgnet.

 

Hun forklarer ”Jeg forsøgte at give en stemme til de piger som undertrykkes af patriarkalske traditioner. Ingen har påstået at min analyse er forkert. Men fordi jeg vover, at komme med konkrete forslag til, hvordan vi skal løse problemerne, får jeg en vældig hård kritik. Sådan er det i Sverige. Vi kan tale om hvad der er galt, men ingen tør tage en seriøs debat om hvad vi gør ved det”

 

Nyamko Sabuni er vred over hun lever i et land, der internationalt fremhæver sig selv som ligestillet og demokratisk, når tusindvis af piger i realiteten lider under samme uretfærdigheder.

 

Hun er sommetider blevet sammenlignet med den somaliskfødte Ayaan Hirsi Ali, men hun mener forskellen mellem de to er, at Hirsi Ali har en mission, om, hun vil reformere islam mens Nyamko Sabuni mener, at alle der lever i et demokratisk samfund skal kunne føle sig sikre på menneskelige rettigheder uanset, hvilken baggrund de har.

 

 

(Læs beretningen om Hirsi Ali Tryk her)

 

Integrationsministeren har som det sømmer sig for en ægte svensk politiker, har heller ikke meget pænt at sige om den danske indvandrer og integrationspolitik, men hun tilføjer, at det måske skyldtes, at hun udelukkende kender den fra mediernes omtale, og svenske journalister kan kun fortælle det er forkert den måde Danmark fører udlændingepolitik på.

 

 

3. MALMØ

 

Byen Malmø kun ganske få kilometer km. fra København er en international by.

Sveriges 3. største by, som 1. januar 2004 havde 280.312 mennesker.

I Malmø har ca. 30 % af indbyggerne en udenlandsk baggrund.

I 2003 udvandrede der 19.082 FRA Malmø, mens der indvandrede 45.649 TIL byen (Tallene er fra SBC i Sverige, der svarer til Danmarks Statistik), og det gav jo en befolkningsvækst på 26.576 mennesker.

 

Den store indvandrerprocent afspejles også på Malmøs biblioteker, hvor der allerede i 1998 (i skrivende stund 9 år før), var i alt 111.000 titler på bøger, der fordelte sig på ca. 78.000 titler, som var ”voksenlæsning”, mens godt 33.000 titler var for børn.

Størstedelen af samlingen på godt 66.000 titler var på udenlandske sprog.             

DOG skal tallet ses i sammenhæng med at biblioteket i Rosengård i 1998 havde ansvaret for indkøb og depotfordeling af indvandrermatriale til ALLE bibliotekerne i Malmø.

 

Malmøs borgmester Ilmar Reeplav (S.) (3”¦) sagde allerede i 2004 stop for flere indvandrere, i en tid hvor byen ikke kunne magte at integrere flere mennesker.

Borgmesteren understreger, at hans sag IKKE handler om at holde mennesker væk fra Sverige - men de indvandrere, der kommer til Sverige skal have en så god start som muligt - så de kan være med til at løfte landet.

 

Børnene bliver heller ikke integreret ordentligt, for skolesystemet i byen kan ikke overkomme at modtage flere mennesker, og det øger jo risikoen for at mange børn forliser i skolesystemet.

 

 

I udkanten af Malmø ligger Nordens største moske.  (2007) Den blev bygget og indviet i 1984.

(Læs iøvrigt også beretniongen om moskeer Tryk her)

 

.  

 

3 a) PROBLEMER MED JØDEFORFØLGELSE I 2010

 

Andre problemer har trængt sig på i bla. Malmø, slog avisen Kristeligt Dagblad

fast, i en artikel i januar 2010. 

Avisen skrev, at mange svenske jøder simpelthen ville flytte fra landet, og hovedsagligt til Israel,  fordi de er blevet groft chikaneret af hovedsaglig unge arabiske indvandrere.

I 2009 blev der anmeldt 79 såkaldte "hadforbrydelser" mod jøder i hele Skåne, det er en fordobling i forhold til 2008.

 

 

Nærpolitichefen i Malmø (2010) Bengt Hersler mener: "Det er et stort problem, at mange af hadforbrydelserne ikke anmeldes, eller at politiet for lagt dem i den forkerte bunke. Men alle politifolk har været på kursus, så nu skulle der være sikkerhed for, at når en jøde slåes ned, fordi han er jøde, så ender det i stastikken med hadforbrydelser frem for i statistikken for vold".

Han fortæller videre, at når konflikterne optrappes i Israel, ja så optrappes den også i Malmø, det skete bla. i forbindelse med konflikten i 2008/09 mellem Israel og Palæstinenserne.

 

Den jødiske forsamling i Malmø fortæller også, at der er børn, der tvinges til at skifte skole, alene fordi de er jøder. De mobbes simpelthen ud af skolerne i Skåne, fortæller talsmanden for foreningen Frederik Sieradzki.

 

I 2009 blev såkaldte "Hadanmeldelser" til politiet

fordoblet i Skåne. Især jøderflygtede fra området

efter chikanerier fra hovedsagligt arabiske unge.

 

 

 

 

3 b) ROSENGÅRDEN

 

Ca. 5 minutters kørsel fra Malmøs centrum ligger bydelen Rosengården.

I Rosengården bor ca. 22.000 mennesker, godt 87 % har indvanderbaggrund, og i Rosengården tales op mod 50 forskellige sprog.

De fleste mennesker, der bor i Rosengården er mennesker med rødder i Bosnien Hercegovina, Libanon, Polen og Somalia.

 

Sidali Lagugn, der i 2004 var administrator for 35 foreninger i Rosengården giver ret i, at koncentrationen af indvandrere i bydelen er for stor.

Han sagde i et interview til Morgenavisen Jyllands-Posten i januar 2004:

”De kommer til Malmø, fordi de har slægtninge her, og drømmen om Sverige er et paradis, - de er velkomne - men hvorfor lige til Malmø - De må forstå, der er andre steder” sagde han. 

 

 

 

 

                          

Ca. 5 min. kørsel fra Malmøs centrum ligger bydelen Rosengården med godt 22.000 beboere,

hvoraf langt størstedelen har indvandrerbaggrund.

 

 

 

 

Ved et busstoppested i Rosengården møder Jyllands-Postens journalist Muhammed, og han mente også det ikke er godt, hvis alle flytter hertil, så bliver der endnu flere problemer . Det er ikke godt at bo her, og jeg forsøger lige nu at flytte til Gøteborg - for her i Malmø er hverken bolig - job eller børnehaveplads til vores børn, sagde han i 2004.

 

Det lokale postbud i området, der var på vej på sin rute mente også, at Malmø havde gjort sit. Nu må resten af Sverige træde til, mente han.

”Det er ikke godt for koncentrationen - heller ikke for indvandrerne selv” sagde postbudet..

 

 

 

 

 

          

I bydelen Rosengården tales ca. 50 forskellige sprog.

 

 

 

 

 

 

3 c) AJE CARLBOM

 

Problemerne med integrationen i bla. Rosengården, fik forskeren Aje Carlbom (4”¦) fra Universitetet i Lund til at lave et 3 års ”feltarbejde” i Rosengården, i forbindelse med en doktorafhandling, hvor han blev noget forfærdet, fordi han mødte børn i skolealderen, der hverken kunne tale eller forstå svensk, skønt de var født og opvokset i Sverige.

 

Resultatet blev, at man fandt et boligkvarter, hvor beboerne følte sig trygge, men samtidig et kvarter, der fuldstændig er isoleret fra det øvrige svenske samfund.

Feks. er der skilte i området, der henviser til eks. frisører eller børnehaver, der også er skrevet på arabisk.

 

Aje Carlbom ser også fordelene ved at beboerne i Rosengården bor sammen, da det giver en større tryghed for beboerne, at de omgås landsmænd og taler arabisk, samt at forældrene kan kontrollere børnenes opdragelse.

Børnene skal bevare deres arabiske og religiøse identitet påpeger Aje Carlbom.

 

 

 

 

 

 

 

Skilt i Rosengården, der henviser til frisøren.

Også tekstet på arabisk.

 

 

 

 

 

Men Aje Carlbom peger også på ulemperne, som dette parallelsamfund giver.

Han beskriver i sin doktorafhandling også, hvordan Rosengården fungerer som en muslimsk enklave, der både socialt og kulturelt i vidt omfang er lukket af, i forhold til resten af omgivelserne i det resterende svenske samfund.

 

 

 

I Rosengården eksisterer der en kløft mellem arabiske og somaliske befolkningsgrupper på den ene side, der isolerer sig fra det øvrige svenske samfund, og en svensk underklasse på den anden side, som følger sig forrådt af den svenske elite.

 

Og den kløft vokser, mener han.

 

 

Aje Carlbom oplevede gennem de 3 år, han boede i Rosengården, at mange unge mennesker med muslimsk baggrund blev forsøgt headhuntet til de mere radikale muslimske grupper, og han mener, trods den svenske gode vilje omkring integrationen, er det meget svært at få det til at lykkes.

 

 

Aje Carlbom boede 3 år iRosengården

for at studere integration.

 

 

 

 

I Rosengården kan indvandrere og flygtninge leve næsten uden kontakt med det øvrige svenske samfund, mens det magtfulde svenske socialdemokrati bare lukker øjnene for det forhold, mener han.

                                                                                

”For socialdemokraterne er fjenden ikke længere de borgerlige. Det er nationalisterne. Med det begreb mener socialdemokraterne alle, som bærer på ideen om nationalstaten, om national homogeniet og en stærk national identitet. Så er man stemplet som racist, og at blive opfattet som racist er noget af det værste i Sverige. Så er man ganske enkelt et dårligt menneske - en lort, for nu at udtrykke det ligeud. Og derfor er der ingen i det svenske politiske spektrum der tør gå ind i debatten".

 

 

Forskeren påpeger ligeledes, at de meget få kontakter mellem svenskerne og indvandrerne resulterer i, at indvandrerne har langt sværere ved at blive integreret - idet de kun ser hinanden og ser arabiske tv-kanaler.

 

 

Tirsdag den 31. august 2004 kunne man se et godt eksempel på, hvad svenske politikere tænker om indvandrerspørgsmålet.

Den daværende svenske integrationsminister Mona Sahlin (S.)(5”¦) var gæst i svensk tv1, som sendte direkte fra Rosengården.

Tv-stationen satte fokus på bydelen, hvor mange beboere aldrig taler svensk, endsige har truffet en etnisk svensker. I irritation over programmets præmis vendte Mona Sahlin sagen på hovedet for åben skærm og spurgte:

 

 ”Hvorfor siger vi ikke i stedet, at det er et problem, at der er folk, som har boet hele livet i Sverige og aldrig været i Rosengården”.

 

 

 

 

Mona Sahlin (S) vendte al normal integrationspolitik  på hovedet i 2004.

 

 

 

 

 

 

 

3 d) ANDRE GHETTOER I SVERIGE

 

Biskopgården

 

Biskopgården er en forstad til Gøteborg.

Den blev bygget i slutningen af 50erne.

Der var boligmangel og arbejdsmangel, så lejlighederne blev rimelige populære, da de lå i nærheden af værfter og bilfabrikkerne Saab og Volvo.

I 70erne blev værfterne nedlagt, og en omfattende førtidspensionering og arbejdsløshed satte kraftigt ind i området.

I dag (2004) bor der ca. 24.000 mennesker i Biskopgården og over de 50 % har udenlandsk baggrund.

 

Rinkeby

 

Få kilometer fra Stockholms centrum, ligger bydelen Rinkeby.

Bydelen har ca. 14.000 indbyggere, hvoraf de 90 % har en udenlandsk baggrund.

På torvet i Rinkeby, er der basarstemning der er drevet af folk med bla. afrikansk, tyrkisk, og arabiske baggrunde.

Centeret afspejler klart beboersammensætningen i området.

En klar kontrast til f.eks. City-Vest i Århus i Danmark ,hvor Basar Vest ligger placeret i udkanten af Gjellerupplanen.

 

 

 

 

 

 4. KRIMINALITET

 

 

 

Ganske som i Danmark er indvandrere overrepræsenteret i kriminalstatistikkerne i Sverige.

Således tegnede udlandsfødte sig for 23 % af alle forbrydelser i perioden 1997 til 2001, mens de kun repræsenterede 13 % af befolkningen mellem 15 og 51 år.

Folk med mindst én udenlandskfødt forælder tegnede sig for 19 % af alle forbrydelser, men udgjorde igen 13 % af befolkningen, viser en rapport fra Sveriges kriminalpræventive råd.

 

I dagbladet BT kunne man den 23. april 2006 læse overskriften ”Indvandrere i krig - Hverdagskost”, hvor man beskriver den stigende kriminalitet i Malmøområdet.

 

Statistikken er lavet af en forskerstuderende i Universitetet i Lund - i samarbejde med ”røveriafdelingen” fra Malmøs politi.

 

Chef for ”røveriafdelingen” Tomas Albinson fortalte, at et faktum desværre er, at en stor del af gaderøvererne har udenlandsk baggrund, men i Sverige har man valgt IKKE at tale nationationalitet i forbindelse med gaderøverierne.

I stedet koger debatten i uofficielle kanaler og gennem den almindelige svensker på gaden.

 

Tomas Albinson fortalte endvidere, at det var blevet ”cool” i kammeratkredsen, at lave de her gaderøverier.

 

I 2005 blev der anmeldt 905 gaderøverier i Malmø - til sammenligning blev der i København, der er ca. 4 gange større end Malmø, indbyggermæssigt, anmeldt ca. 400 gaderøverier.

 

Det er de sociale myndigheder, der skal opnå resultater med dem under 15 år, sagde han.

 

De forholdsvise store tal i kriminalstatistikkerne får mange til at flytte fra Malmø.

 

Alene i 2003 flyttede ca. 14.000 fra byen, og den fortrukne begrundelse for at flytte var de høje kriminalitetstal.

 

”Uden at være racist, så begynder man som svensk at føle sig som en minoritet!” var en af de kommentarer, der var oftest anvendt i forbindelse med udflytninger i 2003.

 

 

 

 

 

Hele 905 gaderøverier blev anmeldt til Politiet i Malmø i 2005.

Til sammenligning blev der anmeldt ca. 400 i København samme år,

Befolkningsmæssig er København godt fire gange større end Malmø.

 

 

 

 

 

4 a) SVERIGE FAKTISK BLANDT VERDENS MEST KRIMINELLE LAND

 

Interpols statistikker viser, at Sverige ikke blot er et af EUs mest kriminelle samfund, men også på verdensplan har landet også en tårnhøj placering.

Ifølge Interpols statistik, begås der faktisk flere mord i Sverige MÅLT PR. 100.000 INDBYGGERE end i USA.

Sammenligner man de øvrige nordiske lande, Danmark, Norge, Finland, og Island, begås der flere grove overfald i Sverige end de 4 andre nordiske lande tilsammen.

 

I kølvandet på den stigende vold og meningsløse overfald på gader og stræder, siger ni ud af ti svenskere at de vil have mere synligt politi på gaderne.

 

Med et kraftigt udviet budget skal  der uddannes flere politifolk, og målet er halvdelen af fremtidens 20.000 politifolk skal være synlige for folk i hverdagen.

 

I Jyllands-Posten den 30 marts 2007, kunne man læse at den svenske politiledelse længe havde opfordret svenskere med udenlandsk baggrund  til at søge ind til politiet, hvilket er blevet et ret populært fag.

 

Ca. 33 % af styrken hos politiet i Stockholm er af anden etnisk baggrund (Marts 2007) og på landsplan er det ca. hver femte.

 

Det svenske politis erfaring, er at politiets troværdighed  blandt indvandrere bliver større , og det er lettere at komme i kontakt med indvandrergrupper, hvis politifolk er af anden etnisk herkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  DET POLITISKE PARTI SVERIGESDEMOKRATERNE

 

Mens både Norge og Danmark har stærke indvandrerkritiske partier i henholdsvis Stortinget og Folketinget (2007), havde det norske Fremskridtsparti en opbakning på ca. 22 % ved valget i 2005, og Dansk Folkepartis godt 13 %, ligeledes i 2005 er det IKKE gået sådan i Sverige.

I Sverige har man ingen direkte indvandrerkritiske partier i Rigsdagen i 2007.

 

Det nærmeste Rigsdagen er kommet på et indvandrerkritisk parti var tilbage i 1991, hvor partiet Nya Demokrater fik 6,7 % af stemmerne.

Nya Demokrater var et parti i stor lighed med Mogens Glistrups danske Fremskridtsparti, hvor partiets hovedpunkter bestod af skattenedsættelser, privatisering samt en stram indvandrerpolitik.

Partiet sad i Rigsdagen en enkelt periode - til 1994 - for så at skrumpe ind og for til sidst helt blive opløst.

 

 

5 a) SVERIGESDEMOKRATERNE: ET IGNORERET PARTI

 

 

 

Partiets Sverigesdemokraternes logo

                                                                                    

Sverigesdemokraterne er det politiske parti i Sverige, der ligger tættest på Dansk Folkeparti i Danmark.

 

Sverigesdemokraterne blev stiftet i 1988, ud af den højreorienterede kampagne "Bavara Sverige Svenskt" fra 1983.

 

Partiet har markeret sig skarpt i indvandrerspørgsmålet, og det er bestemt ikke populært, at gøre i det politiske korrekte Sverige.

Partiet har ofte været bandlyst af flere medier i Sverige, f.eks. ville de lave en annonce i Dagens Nyheter, hvori der bare stod: "Vi siger hvad du tænker" men avisen nægtede at trykke denne.

Et andet eksempel på at partiet bliver ignoreret, var ved det svenske rigsdagsvalg i 2006, hvor partiet blev nægtet, at have sendetid var Sveriges Television, der er et pandant til Danmarks Radio i Danmark. Radioen ville kun optage valgreklamer, hvis der blev knyttet ord som xenofobisk (Sygelig angst for fremmed) eller fremmedfjendsk til partiet.

Studiechef på Roskilde Universitetscenter Mark Ørsten mener, at Sverige Televisions mundkurv til journalisterne, er i direkte modstrid med alle public serviceregler og aldrig burde kunne ske - hverken i Danmark eller Sverige.

 

Nogle fysiske overfald er også sket på nogle af partiets medlemmer gennem tiden.

 

Sverigesdemokraterne fik ved Rigsdagsvalget i 2002 76.300 stemmer, og var det parti UDENFOR rigsdagen, der faktisk fik flest stemmer, men de klarede ikke spærregrænsen på de 4 %, som kræves i Sverige (I Danmark er det 2 %)

 

Op til valget i 2002 holdt man Sverigesdemokraterne totalt ude af den svenske debat, f.eks. blev partiet før valget i 2002 ikke engang indbudt til svensk TVs valgudsendelser, samt til de store afsluttende debatter.

 

Partiet var dog repræsenteret i hele 31 svenske kommunalbestyrelser i 2004 (der er 291 kommuner i Sverige).

Arbejdet i kommunalbestyrelserne er også ret svært for partiet.

Et byrådsmedlem Richard Jomsholt i byen Karlskrona fortalte i 2004:

 

”Vi er tre medlemmer af kommunalbestyrelsen, og har i de knap 3 år vi har siddet i byrådet indleveret mange forslag, ligesom vi jævnligt tager ordet på byrådsmøderne. Men uanset hvad vi foreslår, bliver forslagene nedstemt, og ingen fra andre partier tager ordet”.

Han fortsætter: ”Det spiller altså ingen rolle, hvilke forslag vi fremkommer med”

 

I Rønneby, som er nabokommune til Karlskrona, afviser man at acceptere, at noget forslag fra Sverigesdemokraterne behandles. Ikke en eneste repræsentant fra andre partier, tager ordet efter af partiet har fremsat sit forslag.

Der bliver helt stille i salen, hvorefter forslaget stemmes ned UDEN debat.

 

I 2004 havde den socialdemokratiske borgmester Mats Johanson ikke engang været henne og sige goddag til os (Partiet blev indvalgt til kommunalbestyrelsen i 2002).

 

Men partiet er ramt af et konstant vokseværk, og ved flere meningsmålinger, står højrepartiet til pladser i Rigsdagen, måske efter valget i 2010.

En af årsagerne til partiet bliver større, kan være, at Jimmie Åkesson, har forsøgt at gøre partiet mere "stuerent", bla. ved at rense ud i medlemmerne, så de med de mest ekstreme meninger simpelthen bliver ekskluderet. 

 

 

Ved valget den 16. september 2006 blev Sverigesdemokraterne det 3. største parti i flere skånske byer, men heller ikke denne gang passerede partiet de 4 %, som kræves til Rigsdagen. Partiet fordoblede dog sit stemmetal fra ca. 1,4 % til 2,9 % på landsplan, og med disse ”spildte” stemmer KUNNE det have været endnu en periode med socialdemokratisk styre.

 

Sverigesdemokraternes valgbudget blev tidoblet fra 2002 til 2006, det var hovedsagligt penge, der blev indsamlet fra partiets medlemmer og sympatisører, og det var stærkt medvirkende til det store fremskridt ved valget i 2006.

 

 

 

Sverigesdemokraterne fordoblede

sit stemmetal fra 1,4 % ved valget i oktober  

2002 til 2,9 % ved valget i 2006, og vokser støt i mange

svenske meningsmålinger. 

 

 

 

 

 

Sverigesdemokraterne havde dog i perioden fra 2002 til 2006 én repræsentant i Rigsdagen til trods for partiet kun fik 1,9 % i 2002.

Det skete ved at Steen Andersson fra Moderraterne (1”¦), der var indvalgt i Rigsdagen indmeldte sig i Sverigesdemokraterne.

 

Danmark præsenteres af Sverigesdemokraterne som foregangsland, når det gælder at begrænse indvandringen og ”Forsvare vestens kristne etik”, og under den danske Muhammedkrise i februar 2006 lancerede Sverigesdemokraterne parolen ”STØT DANMARK - KØB DANSK”.

 

”Ved at vælge danske varer hjælper du danske arbejdere til at beholde deres job, og det gør det lettere at modstå presset fra den muslimske verden” hed det på partiets hjemmeside.

 

”Jyllands-Posten og den danske regering fortjener stor lovprisning for, at de så tydeligt har forsvaret ytringsfriheden, og derfor har vi valgt at gå i deres fodspor” udtalte partisekratær Bjorn Soder i januar 2006.

 

1”¦ Moderraterne svarer til De konservative i Danmark.

 

 

 

5 b) FARLIGT MEDLEMSKAB

 

Et medlemskab af Sverigesdemokraterne kan ifølge partiet være farligt.

Når partiets biler bliver brændt af, eller medlemmerne bliver udsat for voldelige overfald, bliver det sjældent nævnt som et problem i medierne.

 

Nogle af de sager der har været der, gennem årerne er bla.

 

En af partiets ledende figurer Kenneth Sandberg blev fyret fra sit job på Migrationsværket, efter det blev kendt at han var medlem af partiet.

 

I en anden sag fra Sydsverige blev Richard Jomshof opsagt som lærer, da farven på hans partibog kom frem.

 

Som eksempler på de fysiske overfald kan nævnes, at den 16. august 2007 trængte 4 mænd ved højlys dag ind i Sverigesdemokraternes ungdomsformands lejlighed i Stockholmforstaden Bromma, og begik et groft overfald på dennes kæreste.

Forud for overfaldet var der gået en lang periode med trusselsopkald, samt dødstrusler på e-mail.

 

Et andet eksempel kan nævnes fra den 19. april 2003, hvor en gruppe venstreorienterede fra gruppen ”Syndikalisterna” lavede et direkte mordforsøg på en politiker fra Sverigesdemokraterne, der var i færd med at dele løbesedler ud. Først blev han slået til jorden med en sten mod hans hoved, siden sparkede de autonome mod hans hoved, ligesom han blev trampet i hovedet.

På Linkøbning hospital kunne læger konstatere, at han var tæt på døden.

 

 

5 c) FORSØGTE ÅRSMØDE I DANMARK

 

Sverigesdemokraterne søgte i foråret 2007 til Danmark for at holde årsmøde.

Dette skete efter eget udsagn, ikke kunne leje sig ind på hoteller i Sverige.

Gennem årene har der jo været som før omtalt, været en del voldelige sammenstød mellem autonome og partiet, det havde tilsyneladende skræmt hotel og konferenceejere i Sverige så meget, at højrepartiet ikke kunne finde nogen der ville leje lokaler til dem.

 

Derfor ville partiet holde deres årsmøde på ”Et hemmeligt sted” i Danmark, og dette sted viste sig at være Hotel Hvide Hus i Køge, indtil hotellet fandt ud af det var Sverigesdemokraterne der havde bestilt, så aflyste man arrangementet.

 

”Deres tilstedeværelse kunne jo meget let betyde voldsomme gadekampe i Køge” sagde en repræsentant for hotellet.

Så der blev ingen årsmøde i Danmark i 2007

 

5.d)   I 2010 LYKKEDES DET SÅ...

 

Da Sverigesdemokraterne gik til valgkamp i 2010, skete det igen, ganske som de foregående gange, med udelukkelse fra flere tv-kanaler og medier. De måtte igen opleve iturevne valgplakater, og valgmøder spoleret af demonstranter. Altså kæmpede partiet mod alle odds.

Partiet fik en ide til at sætte valgplakater på nogle varebiler, og simpelthen køre rundt, og reklamere for partiet.

Partiet lancerede også en valgvideo på 30 sekunder, hvor temaet var pension eller indvandring. Videoen blev ligeledes fordømt af mange medier, men kunne ses på bla. you tube.

 

 

Drømmen for partiet, at komme i den svenske Rigsdag, blev til virkelighed den 19. september 2010. Partiet fik 5,7 % af stemmerne, og det gav 20 mandater i den 349 personers store forsamling. Resultatet i Sverige blev sådan, at både rød og blå blok manglede mandater til et flertal, så Sverigesdemokraterne kunne få en afgørende indflydelse på en iøvrigt forsat blå regering med statsminister Frederik Rainfeldt i spidsen. 

 

Men hverken rød eller blå blok vil på nogen måde arbejde med Sverigesdemokraterne. I valgkampen gik Statsminister Rainfeldt ud og sagde: Den der holder af Sverige stemmer ikke på Sverigesdemokraterne", og så ville han jo begå vælgerbedrag, hvis han nu efter valget pludselig godt kunne bruge partiets mandater.

 

 

 

 

 

 

 

6) DEN SVENSKE MUHAMMEDSAG

 

Ca. 23 måneder efter de 12 muhammedtegninger blev offentliggjort i Morgenavisen Jyllands-Posten, i Danmark blev en ny tegning af Profeten Muhammed offentliggjort i en svensk avis.

Det var kunstneren og tegneren Lars Vilks (7...) der havde inspireret sig til at lave en sådan” tegning, udfra de mange ”Rundkørselshunde"(1...) der findes i Sverige.

 

Efter selve offentliggørelsen gav det også nogle demonstrationer i Sverige fra svenske muslimer, og protesterne strømmede også ind fra den muslimske verden, bla fra Pakistan, Iran og Egypten, som gik i spidsen.

Der kom også en dusør fra Al Quida til den eller dem, der kunne dræbe både tegneren og chefredaktøren for den svenske avis.

I følgende afsnit ser vi lidt på ”Den Svenske Muhammedsag”.

 

 

1”¦ Rundkørselshunde er en form for gadekunst, der opstod i 2006, og betød at anonyme personer placerede håndlavede hunde i diverse materialer i de svenske rundkørsler.

 

 

 

 

 

Et grøn og gul flag skulle udgøre det svenske flag ved en

demonstration i Lahore i Pakistan i Den svenske Muhammedsag.

 

 

 

Søndag den 19. august 2007 bragte den svenske avis Nerikes Allehanda (1”¦) en tegning af profeten Muhammed med en hundekrop.

Det var kunstneren og tegneren Lars Vilks, der tegnede profeten.

 

Tegningen var parallel til den danske Muhammedsag, hvor Morgenavisen Jyllands-Posten den 30. september 2005 bragte i alt 12 tegninger af slagsen, dog gik det ikke så galt i Sverige (i hvert fald ikke i skrivende stund efteråret 2007), som i Danmark - hvor ambassadeafbrændinger og store boykotaktioner var en del af den danske muhammedsag.

 

(Læs om den danske Muhammedsag dag for dag Tryk her)

 

I Sverige gik der 11 dage fra offentliggørelsen, til at en sammenslutning af muslimske organisationer og menigheder med base i byen Uppsala, stifter en komite, som skulle forberede en svensk proteststorm.

 

 

Avisen gjorde det for, at slå et slag for ytringsfriheden, men i modsætning til den danske Muhammedsag, hvor statsminister Anders Fogh Rasmussen IKKE holdt møder med de muslimske landes ambassadører, holdt Sveriges statsminister Frederik Rainfeldt (8”¦) møde med hele 22 islamiske ambassadører.

 

Sidst i august, helt præcis den 24. august 2007, demonstrerede ca. 200 muslimer i byen Orebro efter fredagsbønnen, mens 12 svenske moddemostrationer fra det liberale ungdomsforbund, tidligere på dagen havde samlet sig ved avisens hovedkontor for at værne om ytrings - og trykkefriheden.

 

Et par uger senere var der over 500 muslimer på gaden i Uppsala.

 

1. september 2007 kunne man i dagbladet BT læse, at den svenske Muhammedkrise havde bundet i mordtrusler mod tegneren Lars Vilks.

”Det drejer sig om adskillige mordtrusler, der er kommet gennem telefonopkald, via e-mail og som kommentarer på min blog” sagde Lars Vilks til den svenske tv4 nyheder.

 

Men Lars Vilks angrer ikke sin tegning af den grund.

 

I Lahore i Pakistan brændte rasende demonstranter det svenske flag, samt figurer, der skulle illustrere den svenske statsminister.

 

Al Quida lederen i Irak Abu Omar Al- Bagjdadi udlovede en dusør på 100.000 dollar (ca. 537.000 kr.) til den, der dræbte Lars Vilks, og yderligere 50.000 dollar, hvis han blev slagtet som et lam.

Desuden udlovede lederen 50.000 dollar til den, der myrdede chefredaktøren for Nerikes Allehanda Ulf Johansson. (9”¦)

 

Ulf Johansson: ”Jeg kan ikke lide tegningen, og jeg ville aldrig hænge den på min væg - men jeg vil slås for, at den kan blive vist i en avis”.

 

Svensk politi bragte Lars Vilks til et skjulested, da han vente hjem til Sverige efter en rejse, og han blev med det samme sat under permanent politibeskyttelse.

 

Kort efter det mislykkede attentat i januar 2010, mod den danske karrikaturtegner Kurt Westergaard i hans hjem i Viby ved Århus, blev  Lars Vilks truet via telefon p.g.a. hans tegning af Profeten Muhammed.

Kunstneren blev ringet op, og spurgt på gebrokken svensk om han viste hvad der var sket med Kurt Westergaard, da Lars Vilks bekræftede dette, fortalte manden i telefonen at de også snart ville komme efter Vilks.

 

Lars Vilks afsluttede samtalen med at byde manden hjertelig velkommen, - kort tid efter ringede manden igen op - og denne gang råbte han "Vi kommer, vi kommer"

Vilks forklarede, at han ved at tjekke nummeret på telefonapparatets display kunne fastslå, at opkaldet kom fra Somalia.

 

Lars Vilks anmeldte straks truslerne til politiet i Helsingborg, samt til sikkerhedstjensten Sapo.

 

I maj 2010, blev Lars Vilks endnu engang forudlempet. Med tre dages mellemrum, fra d. 11 til den 14 maj, blev han først overfaldet på universitetet i Uppsala, hvor han var i gang med en forelæsning om emnet, "Kunstners grænser".  Lars Vilks slap dog uden skrammer, men fik ødelagt sine briller.

Blot tre dage senere, fik Vilks kastet flasker med benzin ind af vinduerne i hans hjem i Nyhamnslage i Skåne, hvorved en mindre brand opstod. Lars Vilks var dog ikke hjemme da attentatet fandt sted. Lars Vilks overvejer at flytte fra huset i Nyhamnslage.

 

I juli 2010, blev to brødre ved byretten i Helsingborg kendt skyldige i brandattentatet mod Lars Vilks. Den ældste af brøderne fik tre års fængsel, mens den yngste fik to år. Under retssagen viste brødrene stor afsky mod Lars Vilks, som den ældste kaldte "Islams værste fjende lige nu"

 

 

 

 

 

6.a DEMONSTRATIONER TRE ÅR EFTER I MALAYSIA

 

I Malaysias hovedstad Kuala Lumpur, demonstredede i april 2010, flere hundrede muslimer foran den svenske ambassade. Demonstrationen var en klar afstandstagen til Lars Vilks tegning, fra 2007 af profeten Muhammed.

 

Slagord som "Længe leve islam, Ned med Sverige, og Tag nu at lær af 11. september" lød det rungende under demonstrationen. Demonstranterne krævede desuden, at de svenske myndigheder greb ind overfor de medier, der flere gange har genoptrykt tegningerne.

 

Den svenske ambassadør i Malaysia Helena Sangeland, sagde: "Den svenske regering vil hverken kommentere eller reagere mod svensk presse. Ytringsfriheden er sikret i vores forfatning, og den er ikke til forhandling". 

 

 

Hele tre år efter Lars Vilks tegning demonstredeman i Malaysia,

og bla. brændte det svenske flag af.

 

 

 

1”¦ Nerikes Allehanda.

       Avis der udgives 7 gange om ugen i Orebro og Omegn.

       Dagligt  oplag: 67.000 stk.

       Læsertal 159.000 pr. udgivelsesdag.

       Avisen har intet partipolitisk tilhørsforhold, men kalder sig liberal.

 

 

 

 Tegneren og kunstneren Lars Vilks fik politibeskyttelse efter hans tegning af Profeten Muhammed. 

 

 

 

 6.b) VIL ÆNDRE LOVEN

 

”Svensk lov må ændres, så muslimer får retslig beskyttelse af Profeten Muhammed” - Dette ønske udtrykte den egyptiske ambassadør Saman Mohamed Sotuhi, før hans møde med den

 

 

svenskstatsminister Frederik Reainfeldt.

Han mener at svenske muslimer havde brug for beskyttelse, mod at Profeten Muhammed bliver hånet. På samme måde, som jøder og homoseksuelle har det. På længere sigt må det ind i skoleundervisningen, så eleverne bliver overbevist om, at udtrykke deres synspunkter, så det ikke skader eller sårer nogen. Det burde også indgå i journalistuddannelsen, og i Rigsdagen bør man også have et permanent udvalg, der arbejder MOD islamoforbi mente han.

                                                                                                                                                                                          

”Vi vil se handling, og ikke bare fine ord”.

 

Oplægget til mødet fra statsministerens talsmand Oscar Hallen, er dog ikke som udgangspunkt, at der skulle diskuteres indgriben i svensk lov - ifølge ham var mødet et led i dialogen med de muslimske lande, og Rainfeldt ville bla.. forsøge, at uddybe den svenske regerings udmeldinger om ytringsfrihed.

 

”Den svenske kunstner Lars Vilks tegning af Muhammed som en hund, er helt lovlig, og kan ikke betegnes som en hetz mod en befolkningsgruppe”’

Det slog den svenske Justitskansler Goran Lambertz fast.

 

 

 

6 .c) SVENSKE VIRKSOMHEDER OGSÅ TRUET

 

Som mælkegiganten Arla blev gidsel i den danske Muhammedkrise, blev den også lidt i den svenske sag.

Mælkegiganten som også er svensk, stod som nummer fem fra toppen blandt de godt 100 svenske virksomheder, som bevægelsen The Islamic Boycott opfordrer alle muslimer til at holde langt væk fra.

 

Mens Arla blev boykottet, har flere andre svenske virksomheder simpelthen fået direkte trusler fra al Quida-grupper i Irak.

 

Meldingen fra Iraks grupper lød bla: ”Vi ved hvordan vi kan tvinge jer til tilbagetog, og hvis I ikke gør det, så se bare hvordan vi vil angribe jeres store virksomheders økonomi, heriblandt blandt andet Ericsson, Scania, Volvo, Ikea og Electrolux”.

 

Både Ericsson og Ikea tog truslerne særdeles alvorligt, f.eks fjernede Ericsson flag og bannere med logo og varemærke på i lande og områder, hvor risikoen var størst.

 

Ikeas pressechef Charlotte Lindgren sagde: ”Vi ser alvorligt på dette, sikkerheden er meget vigtig for os, både når det gælder kunder og møbelhuse”.

 

Derimod så lastbilkoncernen Scania det mere afslappet, og så ingen anledning til af forhøje beredskabet.

 

Det svenske møbelhus Ikea tog truslerne fra

radikale muslimske grupper yderst alvorligt.

 

 

 

 

 

7) EFTERSKRIFT

 

Det respekterede amerikanske magasin ”The Weekly Standard” kom i 2005 med en direkte advarsel til Sverige angående landets indvandrer og integrationspolitik.

 

Det officielle Sverige tror stadig de kan snakke sig ud af problemerne skriver ”The Weekly” men sig det endelig ikke i Sverige, for den slags er dybt politisk ukorrekt og vil blive stemplet som racistisk eller xenofobisk.

 

Mens det officielle Sverige tager kraftig afstand og ligefrem fordømmer de danske stramninger der blev en realitet i 2002 efter regeringeskiftet i 2001, så er der flere og flere svenskere der egentlig godt kan begynde at se problemer med den store indvandring.

Meningsmålinger har i visse tilfælde været helt oppe på godt 50 % af den almindelige svensker der godt kan se de både religiøse og kulturelle problemer i Sverige.

 

 

8) PERSONGALLERI

 

 

1) Mahoud Jamil Aldebe

     Født 1954 i Jordan

     Formand for det største muslimske forbund i Sverige med over 70.000 medlemmer.

     Kom til Sverige i slutningen af 1970erne.

 

 

 

2) Ibrahim Baylan

    Født 1972 i Tyrkiet

    Kom til Sverige i 1981-1982

    Formand for Socialdemokratisk ungdom 1997-1998¨

    Med i socialdemokratiets landsledelse for uddannelsespolitikken 1997- 2001

    Skoleminister fra 2004-2006

 

3) Ilmar Reeplau

    Født 1943 i Estland

    Socialdemokratiet

    Medlem af Socialdemokratiet i 1974

    Borgmester i Malmø fra 1995

    Civilingeniør/Arkitekt

 

4.) Aje Carlbom

     Født 1961

     ph.d. i Socialantropologi ved Universitetet i Lund.

     (Kulturvidenskab der studerer mennesket i social sammenhæng)

     Fra 1995 til 1998 udarbejdede en rapport om integrationen i Rosengården.

 

 

5) Mona Sahlin

     Født 1957

     Socialdemokratiet

     Indvalgt i Rigsdagen i 1982 (Som yngste medlem)

     Arbejdsmarkedsminister 1990-1991

     Vicestatsminister 1994-1995

     Ordfører for Europarådet mod Racisme 1997

     Bla.. ansvarlig for integration 2002-2004

 

6) Jimmi Akesson

     Født 1979

     I Sverigesdemokraterne fra 1995

    Ved kommunalvalget i 2002 i hans hjemby Solvesborg fik J.A. ca.25 % af stemmerne.

    Ordfører for Sverigesdemokraterne fra 2005

 

7) Lars Vilks

    Født 1946

    Kunstner/Kunstkritiker og professor ved kunstakademiet i Bergen.

 

 

8) Frederik Rainfeldt

    Født 1965

   Moderaterne (Konservative)

   Valgt som partileder i 2003

   Svensk Statsminister i 2006

 

9) Ulf Johanson

    Født 1958

    Journalist fra Journalisthøjskolen i Gøteborg

   Ansat på Nerikes Allehanda fra 2005

   Chefredaktør fra marts 2007

 

10) Nyamko Sabuni

      Født 1969 i Burundi

      Studeret jura om kommunikation

      Indvalgt i Rigsdagen i 2002

      Integrationsminister fra 2006

 

 

 

9) KILDER

 

Thomas Heine Jyllands-Posten 7/9 2007

Dansk Folkeblad Nr. 6 2004

Politiken 30/4 2004

Dagens Nyheter 10/6 2007

Henrik Vinther Olesen Jyllands-Posten 20/12 2006 - 27/3 2005

Bibliotekernes udviklingespulje i Sverige

Carl Johan Cornelussen Jyllands-Posten Januar 2004

http://Snaphanen ”Sverige-den-gode-viljes-land”

Linette Jespersen BT. 23/4 2006

Dansk Folkeblad nr.5 2005

SBC Sverige /Svarer til Danmarks Statistik

Jesper Termansen Berlingske dk 5/9 2004

Arne Lennartz Dagbladet Arbejderen 12/10 2006

Jyllands-Posten 29/4 2006

Thomas Heine Jyllands-Posten 21/10 2007

Tine Tholander JP 8/9 2007

TV2 nyhederne 15/9 2007

John Hansen/Kim Hundevadt Jyllands-Posten 19/9 2007

Troels Henriksen Jyllands-Posten 17/10 2007

Anne Mette Svane og Puk Damsgård Andersen Jyllands-Posten 16/10 2007

Orla Borg/ Casper Dalhoff JyllandsPosten 28/1 2007

Jan Kjærgård Ekstra-bladet 21/4 2007

Kim Hundevadt Jyllands-Posten  5/11 2006

Maria Hjortdal Politiken  6/10 2006

Jyllands-Posten 30/3 2007

Orientering P1 22/1 2008

Niels Thimmer Metro-Ekspress 17.juni 2008

Shappo 5 januar 2010 (Lars Vilks håner Westergaards attentatmand)

Ritzau (Svensk Muhammedtegner også truet)

 

 

Tak til Claus R for redigering.

Tak til Gitte A. for redigering

                                             

                                                                   

                                             

Opdateret 11/12/2012

Besøg  
233532